اس ام اس

اس ام اس روز پدر

تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست . . .

اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند و

با وجود همه مشکلات ،

به تو لبخند زد تا تو دلگرم شوی . . .

که اگر بدانی چه کسی کشتی زندگی را

از میان موج های سهمگین روزگار ،

به ساحل آرام رویاهایت رسانده است ؛

” پدرت “را می پرستیدی . . .

*************************

 

” پدر ”

پدر كه باشی سردت می شود ولی كت بر شانه فرزند می اندازی.

چهره ات خشن می شود و دلت دريايی، آرام نمی گيری تا تكه نانی بياوری.

پدر كه باشی، می خواهی ولی نمی شود، نمی شود كه نمی شود.
در بلندايی از اين شهرت مشت نشدن ها بر زمين می كوبی

پدر كه باشی عصا می خواهی ولی نمی گویی .
هر روز خم تر از ديروز، مقابل آينه تمرين محكم ايستادن می كنی.

پدر كه باشی حساس می شوی به هرنگاه پرحسرت فرزند به دنيا،
تمام وجود خودت را محكوم آرزوهايش می كنی!

پدر كه باشی در كتابی جايی نداری و هيچ جایی زير پايت نيست .
بی منت از اين غريبه گی هايت می گذری تا پدر باشی .
پشت خنده هايت فقط سكوت ميكنی.

پدر كه باشي به جرم پدر بودنت حكم هميشه دويدن را برايت بریده اند ،
بی هيچ اعتراضي به حكم ، فقط می دوی و درتنهایی ات نفسی تازه می كنی.

پدركه باشی پيرنمی شوی ولی يك روز بی خبر تمام می شوی و پشت ها را خالی می كنی ،
با تمام شدنت ،
حس آرامش را بعد از عمری تجربه كنی.

پدر كه باشی در بهشتی كه زير پای تو نبود هم دلهره هايت را مرور می كنی.

” تقديم به همه پدران دنيا”

*************************

روز پـــدر یعنی
.
.
.
.
.
جیـــره ی مدرسه ات رو نخوری جمع کنی بری برا بـــابـــات کــادو بگیـــری….
روزت مبــــــارک یگـــانه ” نــــــــر ” نــــه ” مـــــــرد ” زندگی من….

 

*************************

ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻓﺖ، ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ پدرت ﺑﻪﻋﺮﻭﺳﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ !
ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺳﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ بشدت و با سختی زیاد کار میکرد.و ﺣﺎﻻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ پدرم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ !!
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﻭ ﻭ ﺩﺳﺖ پدرت ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺭ…!
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩ.. ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺳﺘﺎﯼ پدﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ..

ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ پدرش ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷدت کار برای ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺮﻭﮎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﺎﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺗَﺮﮎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ، ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑﻪ ﻟﺮﺯ ﻣﯿﻔﺘﺎﺩ .

ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺩُﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻬِﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ !
ﻣﻦ پدرﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻡ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻢ ..

ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻥ جوانی ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ( ﺁﯾﻨﺪﻩ )ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩ !!

فدای تمام پدران پاک سِرشت

*************************

جـا داره روز مـَرد رو بـه یـه سـری از دخـترا تـبریک بـگیم….!

اونـایی کـه هیـچ وقـت تـو رابـطشون نـامردی نـکردن!

*************************

روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …
روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …
و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه …
روز موجودی با محبت به نام پدر ..
پدر عزیزم روزت مبارک

*************************

دوباره رفتی پولامو خرج چی کردی؟
.
.
.
.
.
احساسی ترین جمله پدرم در هنگام گرفتن کادوی روز پدر ^ـــ^

 

*************************

پیرهن سفید مردونه ای که جای رژلب بغل یقه اش نباشه …
پیرهن نیست کفنه!
پیشاپیش روز مرد مبارک

 

*************************

پدر..
=>اولین قهرمان پسر.
=>اولین عشق دختر.

*************************

کادو نمیخوام فقط آدم باش :
.
.
.
جوابی که پدرم هر سال بهم میده :))) اما من هر سال براش کادو میگیرم !!!!!!!
آسونتره

*************************

بــگذار یـک بــار دیـگر بـگویـم :
که مـرد هـمـیـشـه مــحبـوب مـن
چــقدر “دوســتــت دارم”
در تــنـگـــاتـنـگ آغـــوش امــن “تو”
چـــه لـــذتی از زن بـــودنم می برم !

❤❤❤پیشاپیش رووووزت مبارک❤❤❤

*************************

واسه یه دختر اغوش هیچ مردی ایمن تر از پدرش نیست…..چون مطمئنه که تو تمام لحظات سخت بدون هیچگونه منتی به روش بازه بازه…..
بابایی جونم عاشقتم…..روز پدر مبارک^_^

 

*************************

کادو جوراب به مردا و هدیه طلا به زنان در ایران، نشون میده که مردای ایرانی اندازه طلا پول درمیارنو اندازه یه جوراب به زنشون پول میدن!!
این همه سال نفهمیدیم! :|
.
.
.
.
من میرم به اکتشافات بعدیم برسم ^__^

 

*************************

خبری که بدلیل حسایت های امنیتی، صدا و سیما انرا پخش نکرد….
لحظاتی پیش خبرگزاریهای اروپایی و امریکایی از حرکت کشتی های مافوق پیشرفته به سمت خلیج فارس خبر دادند. این کشتی ها که دارای ملیت کشورهای چین و روسیه و آمریکا هستند ازساعتی پیش درحال حرکت به مقصد خلیج فارس مشاهده شده اند.
منابع خبری درعین حال از آمادگی کامل نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران خبر می دهند….
اخرین خبرها مبین این است که این کشتی های مافوق پیشرفته حامل محموله جوراب به مناسبت نزدیک شدن به روز پدر می باشند…..
خخخخخخخخخ

ادامه مطلب اس ام اس روز پدر

اس ام اس فلسفی

موانع ، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را

از روی هدف بر می‌دارید به نظرتان می‌رسند.

هنری فورد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمیکند

اسکار وایلد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

پیروزی یعنی توانایی رفتن

از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق

وینستون چرچیل

 

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد

آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند

ماهاتما گاندی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر با دشمنی زیاد بجنگی

بعد از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا میگیرد

ناپلئون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز

ناپلئون بناپارت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد

ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند.

کنفوسیوس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟

من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟

جرج برنارد شاو

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم

آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم

آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم

کنفوسیوس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند

افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند

پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

جرج برنارد شاو

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است .

سروانتس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

نبوغ ، جوهر تفکر است .

ژان پل ساتر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

مارک تواین

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای

بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای.

بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا.

جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.

مارک تواین

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند.

بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

هلن کلر

ادامه مطلب اس ام اس فلسفی

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

آرزویی کن … گوشهای خدا پر از ارزوست و دستهایش پر از معجزه

آرزویی کن… شاید کوچکترین معجزه اش ارزوی تو باشد

اجابت ارزوهای شما دوستان  را در شب ارزوها ارزومندم

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شود از لحظه های ماندگار

زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

شب آرزوهاست و با هر زبان ، با هر عقیده

در هر کجا و هر زمانی که با امید از خدا خواهشی دارید

ما را بی نصیب از دعاهایتان نگذارید . . .

 

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

امشب شب آرزوهاست , من به صد خواهش و منت

زخدا خواسته ام که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید

و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.

در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست.

بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

امشب ساکنان عرش همه منتظرند تا بهترین آرزو را آمین بگویند

اگر آمدن مولایمان آرزوی همه شیعیان باشد

فردا کنار ماست انشاالله

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

شب آرزوهاست

باید دری برای مناجات وا شود

تا درد بی دوای گناهم دوا شود

باید کسی که نزد خدا دارد ابرو

وقت سحر به یاد دلم در دعا شود

التماس دعا

اس ام اس شب آرزوها

sms shab arezouha

لیله الرغائب شده یا رب دل ما

افتاده به دامان کرامات شما

تنها آرزوی ما به این شب گشته

ربی قسمتم کن حرم کرب و بلا . . .

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

ما در شب امید دعا نذار بودیم

هنگام دعا ، ناله غمبار بگوییم

امشب که همه در پی آمال خود هستند

ما تذکره کرب و بلا ز یار جوییم . . .

اس ام اس لیله الرغائب

sms shab arezouha

مرا بسپار در یادت بوقت بارش رحمت

در این شب های نورانی نگاهت گر به آن بالاست

و گر وقت دعا قلبت مثال بید لرزید

دعایم کن که محتاج دعایم

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

چه نالم؟ چه گویم به تو در شب آرزو

که نزدت ندارد دگر این حقیر آبرو

فقط یک کلام: جان مهدی سلامت بود

که هرگز ندارم جز این آرزو

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

شنیدم ادمای بزرگ اراده می کنن و آدمای کوچیک آرزو

تو شب آرزو ها، آرزو های ما کوچیکا رو فراموش نکنید

التماس دعا

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

امشب که بین خلق لیل الرغائب است

دانی چه چیز آرزوى قلب صاحب است

ای کاش روز جمعه که از راه میرسد

دیگر کسی نگوید ارباب (عج) غائب است

اللهم عجل لولیک الفرج التماس دعا

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

لیله الرغائب شده دل زار و مزار است

اشک دل و نجوای شب بنده خوار است

ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک

یک : دیدن کربلا و دو : حضرت یار است

اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

sms shab arezouha

شَب آرزو هاست و من

قآصدکی به دست بـاد سِپُردَم

با بهترین آرزو ها برای تو

تو هَمه اون چیزی هستی که از خدام میخوام

زیبا ترین آرزوی من . . .

ادامه مطلب اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب

اس ام اس دوستت دارم۹۴

5551 اس ام اس دوستت دارم
.

دوسـت داشتنـت نـــم نـــم ِ بـاران اسـت…

ببــــار…

سیـــــل شــــو…

مـی خـواهـــــم عـاشـــــق شَــوَم…

.

اس ام اس دوستت دارم

.

مــــرا دوسـت بــــــدار

بـه سـان ِ گــُـــذَر از یـک سَمـت ِ خیـــــابـان

بـه سَمتــی دیگـــــــر

.

اس ام اس دوستت دارم

.

اوّل بـه مـن نــگاه کـُن

بعـــد بـه مـن نــگاه کـُن

بعـــد بـــــاز هـــــــم مـــــــرا نــگاه کـُن…!

.

اس ام اس دوستت دارم
.

همیشـــه هــوا تَـک نفـــــره نیسـت،

روزی تــو بَـرمـی‌گــَـردی

ابـــــــرهــا بـه خـــانـه‌ی‌شـــان مـی‌رَوَنــــد!

.

اس ام اس دوستت دارم
.

بیـــــا و بـاز

بـه رســـــم ِ خـودت صـــــدایـم کــُــن…

لــرزش ِ خفیــــف ِ نـگاه ِ تــو را

بـه وسعــــت ِ تپـش‌هـای نـاشیــــانـه‌ی قلبـــــم

دلتنگـــــــــم…

ادامه مطلب اس ام اس دوستت دارم۹۴

ترول چراغ جادو

سری دوم اس ام اس و جملات زیبا

 اس ام اس زیبا و جملات زیبااس ام اس 

اس ام اس زیبا,جملات زیبا,متن زیبا,پیامک زیبا,مسیج زیبا,sms زیبا سری 71 اس ام اس زیبا و جملات زیبا

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

آرامش محصول تفکر نیست آرامش

هنر نیندیشیدن٬به انبوه مسایلی است که ارزش فکرکردن ندارند

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

سر به هوا شده ام

تو هم زیر سرت بلند شده

چقدر عجیب ، فکر میکردم قلب همیشه گرفتار میشود

اما انگار سر نقش کلیدی تری دارد

در این ماجرا

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

بیا آبی باش به رنگ آسمان…

تا من همیشه سر به هوایت باشم

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

این دلتنگی ها را دست کم نگیر

شاید آغاز دیوانگی ام باشد …

من در تقدیر کسی هستم که مدت هاست تنها نیست

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

کاش میشد برگردی و ببینی چشمانم

چگونه تقاص بیخیالی هایت را پس می دهند

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

قبل از دعا ، ایمان داشته باش

قبل ازصحبت کردن ، گوش کن

قبل از خرج کردن ، بدست آور

قبل از نوشتن ، فکر کن

قبل از تسلیم شدن ، تلاش کن

و قبل از مُردن ، زندگی کن

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

بهترین آرایش ها در زندگی :

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

حکایت قلب بعضی ها هم شده حکایت تبلیغات املاک

فروش ، رهن و اجاره

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

با احتیاط عاشق شوید

جدایی خبر نمی کند

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

خدایا تو که در کنارم باشی

معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش که زیباست و دلنشین

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

توکه باشی، معجزه ای در من رخ می دهد به نام آرامش

باش حتی همین قدر دور

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه

بخوری تموم میشه ، نخوری حروم میشه

از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

به دو راهی های زمین که میرسم چشم به آسمان میدوزم…

آنجا راه همیشه یکیست

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

آدمهای ترسو هیچگاه شروع نمیکنند

انسان های ضعیف هیچگاه کارشان را به پایان نمی رسانند

اما افراد موفق هیچگاه کنار نمی کشند

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

تلنگر کوچکی است بــــــــــــاران

وقتی فراموش می کنیم

آسمان کجاست

 اس ام اس زیبا و جملات زیبااس ام اس 

ادامه مطلب سری دوم اس ام اس و جملات زیبا

اس ام اس دوستت دارم

5551 اس ام اس دوستت دارم
.

دوسـت داشتنـت نـــم نـــم ِ بـاران اسـت…

ببــــار…

سیـــــل شــــو…

مـی خـواهـــــم عـاشـــــق شَــوَم…

.

اس ام اس دوستت دارم

.

مــــرا دوسـت بــــــدار

بـه سـان ِ گــُـــذَر از یـک سَمـت ِ خیـــــابـان

بـه سَمتــی دیگـــــــر

.

اس ام اس دوستت دارم

.

اوّل بـه مـن نــگاه کـُن

بعـــد بـه مـن نــگاه کـُن

بعـــد بـــــاز هـــــــم مـــــــرا نــگاه کـُن…!

.

اس ام اس دوستت دارم
.

همیشـــه هــوا تَـک نفـــــره نیسـت،

روزی تــو بَـرمـی‌گــَـردی

ابـــــــرهــا بـه خـــانـه‌ی‌شـــان مـی‌رَوَنــــد!

.

اس ام اس دوستت دارم
.

بیـــــا و بـاز

بـه رســـــم ِ خـودت صـــــدایـم کــُــن…

لــرزش ِ خفیــــف ِ نـگاه ِ تــو را

بـه وسعــــت ِ تپـش‌هـای نـاشیــــانـه‌ی قلبـــــم

دلتنگـــــــــم...

منبعhttp://smskhooneh.blogfa.com

ادامه مطلب اس ام اس دوستت دارم

اس ام اس دل شکستگی

images 26 اس ام اس دل شکستگی

شکستن یک دل چقدر قدرت میخواست که پنداشتی تو قویترین بودی ؟

اس ام اس عاشقانه

رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزن / ابتدای یک پریشانی است حرفش را نزن
دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا / دل شکستن کار آسانیست حرفش را نزن

اس ام اس

اگه یه وقت دلمو شکستی فدای سرت ! فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره

اس ام اس عاشقانه زیبا

دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق / وگرنه از تو نیاید که دل شکن باشی

اس ام اس عاشقانه جدید

تو را با دیگری دیدم که بی من شادمان بودی / گمانم بود بی احساسی و تو بیش از آن بودی
رها کردی مرا رفتی ، شکستن بود تقدیرم / تمام فکر من هستی ، به فکر دیگران بودی

دست بردار از این جنگ نا برابر
دل سنگ تو همیشه برنده است ، دل تنگ من همیشه شکسته

اس عاشقانه

من همین یک دانه دل دارم بفرما بشکنش / کوزه ای از آب و گل دارم بفرما بشکنش
تو سبوی آرزوهای مرا بشکسته ای / هرچه بادا باد ، این هم دل ، بفرما بشکنش

پیامک عاشقانه

خدایا به آنان که ادعای عاشقی تو را دارند بیاموز که بزرگترین گناه شکستن دل آدمیان است !

اس ام اس عاشقانه

کاش میشد بعضی ها کمی انسان بودند و چشمان کور خود را باز میکردند و اگر شهامت داشتند دل انسانها را با شکستن دل دیگر انسانها مثلا شاد نمیکردند

مسیج عاشقانه

بی انصاف با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای
که اینچنین بیخیال ما شدی . . .

اس ام اس جدید عاشقانه

یاد تو” پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر . . .

اس ام اس دلشکستگی

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره
که اون بی معرفت
دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره !
بی معرفت ، به یادتم . . .

منبعhttp://lovelysms.ir

ادامه مطلب اس ام اس دل شکستگی

اس ام اس و جملات زیبا

نمی بخشمت…

قبول کن هیچ کس جانش را به همین راحتی ها نمی بخشد

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

رویــــاهـــایــــم را دوســـت دارم……

چون تــنــها جاییست که در آن هـمــه چــیــز رو بــه راه اســت.

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

دنیا دنیای ریاضیست…

وقتی عشق را تقسیم کردند ما فقط شدیم خارج قسمت…

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

عشق یک حس مه آلود است

انتهایش را کسی هرگز نمی داند …

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

بیـــــــا و معجزه باش؛

مگـــــــر بهار جز آمــدن چه کـار می‌کند…

 

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

نـه آبــی دریــــــا در چـشـمـانـش نشــســتـه …

نـه سـیـاهـی شــــــب …

مـعـشـــــــوق مـــن  یـک آدم مـعـمولـیـسـت

بـا یـک جـفــت چــــشـــم مـعــمــولــی

و مـــن دوســــتــــش دارم …

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

گاهى …

دلت”به راه” نیست!

ولى سر به راهى …

خودت را میزنى به “آن راه” و میروى…

و همه،  چه خوش باورانه فکر میکنند..

که تــو “روبراهى”….

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮﺍﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺯﺩﯼ

ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ!‏

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

وقتی نگاهشان رو به توست

تو لبخندشان را میبینی

من تیزیِ دندانشان را …

پس ؛

نپرس چرا مضطربم؟!

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

دنیـــاے بے تـــــو … ؛

مثــل صبـح بـهــارے بـے گنجشــڪ ،

نـہ اینـڪہ زیـبـــا نبـاشد …

جـذابــــ نیستــــ …

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

دفن می کنی مرا

زیر بهمن سرد احساساتت

لحظه ای که برای دیگری آب می شود دلت !

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

اینچنین دلبرانه

میان دشت قدم نزن عزیزم

بگذار خورشید هم حواسش به آفتابگردان ها باشد

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

عاشق شدن مرگ مغزیست

بعد از آن قلب ناچارا اهدا میشود …

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

شعر ، قافیه نمیخواهد!

سطر به سطر ، آغوشم را ردیف کردم! تو فقط بیا…

اس ام اس و جملات زیبا

sms ziba

ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ !

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺍﺵ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !

ﭘﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .

ادامه مطلب اس ام اس و جملات زیبا

خنده های آخر هفته بیست

 

بیست

 

از قلبم پرسیدم:

چه کنم وقتى دلم تنگ است و دستم کوتاه و جفای یار بسیار؟

.

.

.

.

.

گفت:

ببین کارم خون رسانى به بدنه، از من چرت و پرت نپرس!!

 

بیست

 

دختره ۹ سالشه پست گذاشته سیگار یا ماشه؟

کدام را امشب بکشم؟

حضرت عباسی کی تیتاب اینو برداشته؟ بره پس بده حوصله نداریم….

.

.

.

: ﻭﺍﻻ ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻫﻤﺶ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺠﺮﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﺍ

ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺭﺿﺎﯾﯽ !

ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺷﻤﺎ …

ﻣﺎﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻢ : ﻣﺎ؟

ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺑﻌﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻧﺸﺴﺘﯽ، ﯾﮑﻢ

ﺑﺮﻭ ﻋﻘﺒﺘﺮ ﺑﺸﯿﻦ !

ﻣﺎﻡ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻋﻘﺐ !

ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﯾﮑﻢ ﻋﻘﺒﺘﺮ !

ﺁﻗﺎ ﻣﺎﻡ ﺗﺎ ﻧﺰﺩﯾﮑﯿﻬﺎﯼ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻋﻘﺐ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﻪ

ﻟﺞ ﮐﻨﻪ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﻩ !..

ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺍﺳﮑﻮﻻﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻢ

ﻣﺎ !..

ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ

 

بیست

 

شاسکوله بادوست دخترش تو قبرستون راه میرفته

یهو گشت ارشاد میبینه

شاسکوله میگه بیا بشینیم سر یه قبر

طرف میاد گیر میده میگه آقا و خانوم اینجا چیکار میکنن؟

شاسکوله میگه مگه کوری؟سر قبر پدرم نشستم

میگه :اینکه قبر بچه اس .

شاسکوله میگه : پدرم تو بچگی مُرد ! میفهمی?!!!!

 

بیست

 

وقتی میمیری خودت نمیفهمی که مردی….دردت هم نمیاد،

اما تحملش برای دیگران سخته…و درد می کشند …

وقتی بی شعوری هم … دقیقا همینطوره !

 

بیست

 

یه شب خواب دیدم اون دنیا خدا ازم پرسید:وقتی همسایه ات گرسنه بود کجابودی؟

منم گفتم: خدا جون خودت کجا بودی؟

خیلی حال داد

ولی بعدش یادم نیست سرب داغ رو با قیف ریختن تو حلقم ی اشلنگ

 

بیست

 

پدر برای اولین بار دید

که دخترش به جای اینکه دو ساعت با تلفن حرف بزنه

بعد از یک ربع حرف زدن تلفن رو قطع کرد.

پدر پرسید: کی بود؟

دختر جواب داد: شماره رو عوضی گرفته بود

 

بیست

 

یارو میره طوطی سخنگو بخره ، فروشنده بهش یه جغد میندازه

بعد از یه مدت دوستای یارو بهش می گن : یاد گرفته حرف بزنه یا نه ؟

یارو می گه : هنوز نه ، ولی خیلی توجه می کنه !

 

بیست

 

“ نوکوشیمرا” چیست!؟ ۱-نام دختری ژاپنی؟ ۲- نام همسر پادشاه چین؟ ۳-نام عمه سوسانو!؟

نه دوستان

این ندای مضطرب یک رشتی سوار بر موتورسیکلت دوستش میباشد

و منظورش اینست که من را به کشتن ندهى!

 

بیست

 

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ

ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻦ …

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ

ﺩﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﮐﻦ ﺍﻭﻥ ﺭﮊﺗﻮ …!!!

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻗﻬﺮﯼ sms ﻣﯿﺪﻥ ﻣﯿﮕﻦ

ﮐﺠﺎﯾﯽ ؟؟؟ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻡ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ!!!!

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰنن

ﻮ ﯾﻪﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ !!!

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﯿﺨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﺩ !!!!

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﻮ ﺗﻮ

ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﯼ !!!!

.

.

.

.

.

.

.

اینارو همچین باید با دمپایی ابری خیس بزنی تو دهنشون

تا یاد بگیرن تو هر کاری دخالت نکنن

والااااااااااا

 

بیست

 

خواستم ببینم دوس دخترم کجاس

بهش اس ام اس دادم :

عروسک خوشگل من کجاست؟

اشتباهی واسه بابام سند کردم :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بابام : تو کووووووون منه

خاک تو سرت ، نره خر عروسکبازی میکنی ؟؟؟؟

 

بیست

 

ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻦ :

.

.

.

ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ

ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ

ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ …

ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ،

ﺗﻮ ﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ،

ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﯿﻤﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ |:

 

بیست

 

مدتی‌ بود دچار بی‌ هویتی و پوچی شده بودم

از همه چیز و همه کس بدم میامد ،

امید به آینده هم نداشتم.

پیش هر روانشناسی‌ هم رفتم جواب نگرفتم.

به توصیه یکی‌ از دوستان نامه‌ای به یکی‌ از علما نوشتم و مشکلم را گفتم.

جواب خیلی‌ خلاصه‌ای داده بود،

نوشته بود فقط ترکیه

من هم بارام را بستم چند هفته‌ای رفتم آنتالیا و استانبول برگشتم

خیلی‌ حالم خوب شده بود نامه رو که دوباره خوندم دیدم

نقطه تزکیه کمرنگ بوده ندیدم.

خدا پدرش رو بیامرزه

 

بیست

 

ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺳﻠﻮﻻﯼ ﻣﻐﺰﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ، ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯾﻦ !

.

.

.

.

ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ

ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ

 

بیست

 

در سالیان پیش یک مرد سامورایی میزیست

که یک تنه ۱۵ مرد جنگجو را حریف بود

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

روزی ۱۶ مرد جنگجو به او حمله کردند و دهنش را سرویس کردند .

 

بیست

 

دختره رفته آمپول بزنه …

زودتر شلوارشو تا زیرزانو دراورده دراز کشید روتخت

پسره اومد گفت خانم اومدین آمپول بزنین؟؟؟

دختره بایه قیافه حق به جانب گفته پ ن پ اومدم کونموبهت نشون بدم!!!!!

پسره گفت خب نشون دادی حالا پاشو باید بزنم تو رگ دستت

میگن دختره سینه خیز از بیمارستان رفته بیرون

 

بیست

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ

.

.

.

.

.

ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ

.

.

.

.

.

.

.

تعداد ۸ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ …………………

تعداد ۵۹۸۷ ﺗﺎ ﺯﻥ ﻫﻢ کامنت گذاشتن ﺑﯿﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ

 

بیست

 

روزی شخصی نزد بزرگی رفت

و گفت سوالی دارم که نمیتوانم جلوی جمع بگویم

بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سوالش را پرسید

ولی چون همه رفته بودند بیرون

کسی نمیدونه چه سوالی کرد و چه جوابی شنید!!

شرمندتون شدم به خدا، ببخشید!!

 

بیست

 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﯼ

ﮐﻪ ﮐﻼﻩ ﮐﺎﺳﮑﺘﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ.

.

.

.

.

.

.

ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺶ ﺩﯾدن ﺑﮕﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻮﺩﻩ!!!

 

بیست

 

یه سوال درباره ی ازدواج داشتم?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خرید مودم وای فای با خانواده عروسه یا داماد?

 

بیست

 

ﺍﻻﻥ ﻣﺪﺗﯿﻪ ﮔﯿﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ، ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﻜﻨﻢ:

ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺑﻠﻬﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ؟

ﯾﺎ ﺳﻜﻮﺕ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺿﺎﺳﺖ؟!

 

بیست

 

زن به شوهرش: عزیزم امثال چه مدل جورابی دوست داری روز مرد برات بخرم

مرد: فردا با هم بریم بخر برام

روز بعد مرد همسرش را به نمایندگی نایک در الهیه برد

و زن آموخت که جوراب صد هزار تومنی هم داریم

زن هم با کارت بانک شوهرش که باهاش خریدای خونه رو انجام میده

پول جوراب رو حساب کرد تا مرد بیاموزد که

هدیه دادن جوراب در روز مرد چه فلسفه ای داره

 

بیست

 

دخترای گلم جاهای خالی پر کنید عمو ببینه’

۰۹۳۰…………………

۰۹۳۳…………………

۰۹۳۵…………………

۰۹۳۶…………………

۰۹۳۷…………………

۰۹۳۸…………………

۰۹۳۹…………………

۰۹۱۰…………………

۰۹۰۱…………………

۰۹۱۹…………………

۰۹۱۷………………….

۰۹۲۱………………..

۰۹۱۲…………………

 

بیست

 

یه مرد واقعی اونیه که وقتی میاد خونه واسه خانومش کلی لواشک و پاستیل بخره…

بعد زنشو ببنده به صندلی و همشو جلوش بخوره

.

.

.

خب به من چه؟!

راستش خودمم انتظار نداشتم اینقدر غمگین تموم شه

 

بیست

 

ﺧﺒﺮﻓﻮﺭﯼ !!!!!!!!!!!!!!

ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ، ﮔﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺎﺷﻴﻦ،

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ، قسط، خرید نان و دیگر مواد غذایی

ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و هزاران بدبختی دیگر

.

.

.

.

.

.

.

ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﭘﺪﺭﺍﻥ

 

بیست

 

میدونی دردناک ترین مرگ رو توی تاریخ کی داشت؟

پسر نوح

فکر کن داری غرق میشی یه گورخر باهات بای بای کنه اونم

از توی کشتی بابات!!

 

بیست

 

رفتم جلو در خونه دوس دخترم

بهش اس دادم عزیزم من رسیدم جلو در خونتون

یه نیم ساعت منتظر موندم دیدم جواب نمیده

خلاصه بعد یه ساعت دوباره پیامی رو که دادم چک کردم

دیدم س رسیدن رو نذاشتم

هیچی دیگه الان خاطراتم رو مرور میکنم

 

بیست

 

ﯾﻪ ﺟﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﺭﻧﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻒ ﭘﺎﺳﺖ؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﻡ،ﺍﻭﻟﺶ ﻭﺿﻮﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺸﺘﮑﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ،ﺑﻌﺪ

ﮐﻤﺮﻡ ﺭﮒ ﺑﻪ ﺭﮒ ﺷﺪ !!!!

ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺷوﺮﺗﻤﻮ ﻣﯿدوزم

ﺧﯿﺮ ﻧﺒﯿﻨﻦ ﺍﯾﺸﺎﺍﻟﻪ

 

بیست

 

جوراب:

ج :جوانمردی و فتوت.

و :وارستگی.

ر :رحم و رحمت

.ا:انسانیت.

ب :بزرگی وعظمت!!

این است انالیز جوراب روز مرد

 

بیست

 

دختره زنگ زده میگه

چیکار میکنی؟

میگم دوسیب میکشم …

.

.

.

.

.

میگه بهت نمیاد نقاش باشی

تا چش و گوشش باز نشده برم بگیرمش

این زن زندگیه والا

 

بیست

 

این کامران نه خودش شوهر میکنه نه میزاره برای هومن خواستگار بیاد

 

بیست

 

شاسکوله میره آمریکا خونه برادرش، توالت فرنگی بلد نبوده

یواشکی تو گلدون میرینه خاک میریزه روش

بعد از برگشتنش به ایران برادرش زنگ میزنه میگه: جمشید فقط بگو کجا ریدی؟

سه تا خونه عوض کردم ولی هنوز بوی گُهت میاد …

 

بیست

 

عاقا من نیمه گمشدمو پیدا کردم . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ولی طرف زیر بار نمیره :-\

 

بیست

 

هیتلر:من تو جنگ هایی که کردم جان ۳۰۰هزار نفر رو گرفتم!

ناپلون:من در خلال جنگ هایم سر۵۰هزار نفر رو جدا کردم

جولیو سزار:من جسم ۷۰ هزار از اسیرانم را سوزاندم

کالی گولا: من ۲۰۰ هزار نفرو کشتم و دستانشان را قطع کردم

مدیر عامل سایپا: جمع کنین بابا……

 

بیست

 

از من میشنوید ؛ هیچ وقت به مشکلات‌ لبخند نزنید !!!

اینا بی شعورن فکر میکنن باهاشون حال میکنین بیشتر آویزونتون میشن !!!

 

بیست

 

با دوست دخترم رفتیم بیرون..

بهش میگم:عزیزم واسه شام خوراک بره خوبه؟؟

گفت:آره عزیزم دوست دالم..

.

.

.

.

منم رفتم کلی سبزیو علف واسش خریدم..

نمیدونم چرا شپلق زد زیر گوشم رفت…

مگه خوراک بره سبزی و علف نیست؟؟

خو بره چی میخوره؟؟

 

بیست

 

ﯾﺎﺩﻣﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻨﻮ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ; ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺘﻤﻮ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺭﮎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎﻡ ,

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﺍﺩ : ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ !

 

بیست

 

دکتر تزریقات به شاسکوله میگه برو بخواب بیام امپولت رو بزنم.

شاسکوله میگه اینقدر استرس دارم خوابم نمیبره

 

بیست

 

آیا میدانستید کسانی که روزی ۲۰ دقیقه پیاده روی میکنن

نسبت به کسانی که روزی ۵ دقیقه پیاده روی میکنند ، ۱۵ دقیقه بیشتر پیاده روی میکنند؟

پس خواهرم حجابت رو رعایت کن:))

 

بیست

 

راهکارهایی بسیار مفید در خانه داری

میخواهید بدانید اگر گوجه خیار و سبزیجات شما پلاسیدند

و بو گرفتند برای جلوگیری از هدر رفتن چه کنید؟؟؟

میخواهید بدانید اگر نانها کپک زدند چه کنید؟؟

میخواهید بدانید اگر آجیل شما کرم گذاشتند چه کنید؟؟

.

.

.

.

.

.

ساده است همه را میریزید دور….

واقعا الان توقع داشتید چی بگم؟؟

توقع داری دوباره سالم بشن؟؟؟

خب درست نگهداری کن تا اینجوری نشن

واقعا مردم چه توقعاتی دارنا

 

بیست

 

یارو ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺗﻮﮎ ﭼﺸﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟؟

ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﮎ ﻧﺪﺍﺭﻩ !

ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺲ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ !

 

بیست

 

یکی از فانتزیام اینه که…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

بیست

 

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻤﻮﻥ ﺁﺗﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻩ

ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﯾـﻪ ﺗــﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻡ

ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﯾﻬﻮ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺟـﯿﻎ ﺑﺰﻧﻪ ﺧـــــــﺎﮎ ﺗﻮ

ﺳﺮﻣﻢ ﺩﺧـترﻡ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ !!

(ﺩﺧـترﺵ ۱۹ ﺳﺎلشه)

ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺑﺎﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺗـﻪ

ﻣﻨﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﺪﻩ

ﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻢ :

ﯾﻪ ﭘـﺘﻮ ﺑﯿﺎﺭﯾﻦ براااااااام

ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﻭ ﺩﺧـترﻩ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ !

ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺑﺸﻪ ، تیکه هاش بپاشه تو خیابون

ﺑﻌﺪ ﺩﺧـترﻩ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ نهههههههههههههه……..

ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫـﯿـﺮﯼ ﻭﯾـﺮﯼ ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺩﺍﺩ ﺑـﺰﻧﻪ ﺍﺁﺍﺍﺍﺍﺍ

ﺍﻭﻧﺠﺎﺭﻭ !!

ﯾﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺩ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﺑﯿﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﻫﻤﻪﺳﻮﺕ و جیـغ ﺑﮑﺸﻦ ﺑﺮﺍﻡ

ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮﺷﻢ ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﮕﻪ

ﺑﻬﺖ ﺍفتخار ﻣﯿﮑﻨﻢ پسـرم

ﺩﺧـتر ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ

یه ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻪ و از راه دور واسم بوس بفرسته

همین جوری هم آمبولانس توی دود محـو بشه …!

ﺍﺷﮑﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺻﻮﺭﺗﻤﻮ ﺑﺸﻮﺭﻡ

حیف که خونمون آپارتمانی نیست!!!

 

بیست

 

نیمه شب از قلبم پرسیدم: چرا اندکی خواب هم به چشمان من نمی آید؟؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

گفت: چون بعدازظهر مثل خر خوابیدی!

الکی هم ادای عاشقارو درنیار!

واقعا از قلبم انتظار نداشتم

 

بیست

 

دختره با مسی ازدواج میکنه،

شب حجله به باباش میگه:

من میترسم…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

باباش میگه:

نترس دخترم،مسی بدون ژاوی و اینیستا هیچی نیست!!!

 

بیست

 

تو یه پیج نوشته بود

یه سوال میپرسم هر کى جواب داد یه حج عمره برندست

٢+٢=؟

حالا جواب دوستان

۳

۵

۴٫۲۰۹۹

۷

۰


آخرى از ترسش نوشته صفر


 

بیست

 

سعی کنید همیشه تو زندگیتون تغیییر ایجاد کنید!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

مثلا من الان رو تلویزیون نشستم دارم مبل نگاه میکنم

 

بیست

 

سخنان ماندگار فامیل دور در کلاه قرمزی : ( گزینه ۸واقعا باحاله)

۱- من دستم بنده،پنج دقیقه احترام خودتو نگه دار!

۲- یه وقتایی حسش نیست غصه بخوری،غصه رسما تورو

می‌خوره!

۳- بیشترین شکست هایی که تو زندگیم خوردم بخاطر دروغهایی بود که باید میگفتم و نگفتم!

۴- شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه،بدشانسی دستش رو از رو زنگ بر نمیداره،بدبختی هم که کلا کلید داره !

۵- وقتی توی یک رابطه دچار احساسات شدید شدی، بدون خودت نیستی،خر درونته!

۶- انقدر الکی خندیدم که وقتی ناراحتم کسی جدیم نمیگیره!

۷- آقای مجری ما بی تربیت نیستیم،تربیت داریم منتها صلاح نمیدونیم ازش استفاده کنیم!

۸- بعضی ها اینقدر قشنگ دروغ میگن،آدم حیفش میاد باور نکنه!

۹- بطور مشکوکی داره بهم خوش میگذره،فکر کنم دارم میمیرم!

۱۰- یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمیفهمن که میفهمیم نفهمن!

۱۱- باور کنید بعضی وقتها “باشه مرسی ” یعنی خفه شو!

۱۲- من نظرمو به کسی تحمیل نمیکنم،اما کسی که نظرش با من مخالف است خر است،تمام شد رفت!

 

بیست

 

یه خواهر زاده کوچولو دارم تازه زبون باز کرده…

بهش گفتم دایی رو دوست داری؟؟؟ گفت : نه!!!

خواهرم واس اینکه من ناراحت نشم گفت : کلمه “نه” سر زبونشه

گفتم دیگه مطمئن باشم که دوستم نداری؟ گفت: “آله”

 

بیست

 

وجدان چیست؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چیزى است که انسان را ازگناه بازنمیدارد، فقط گناه را کوفت آدم میکند

 

بیست

 

ﻃﺮﻑ ﭘﯿﮑﺎﻥ ﻣﺪﻝ ۵۶ ﺩﺍﺭﻩ پوکیده…..

.ﯾﻪ ﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻨﺪﯼ ﺳﻪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺵ وا میشه…

ﺍﺻﻦ ﯾﻪ وضعی…

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺭﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻡ

ﺍﺯ ﺩﻋﺎﯼ ﺧﯿﺮ ﻣﺎﺩﺭﻡ دارم…

ﯾﮑﯽ ﻧﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺗﻮ ﻋﺎﻕ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺪﯼ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ

 

بیست

 

اگه تا ده روز دیگه سریال فاطما گل تموم نشه

.

.

.

.

.

.

.

زنگ میزنم ۱۱۰ آدرس خونه ی خودمونو میدم میگم این خونه ماهواره داره…

والا سرویس شدیم

 

بیست

 

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺳﻪ ﭼﯿﺰﻭ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ :

۱ ‏) ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ

۲ ‏) ﺗﯿﭗ

۳ ‏) ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ

.

.

.

.

ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ؟ !

ﺑﺨﻮﺩﺍﺍﺍﺍ ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮﺵ ﻧﯿﺲ !!!ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ …

ﺟﺰ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺁﻫﺸﻮﻥ

ﭘﺸﺘﻤﻮﻧﻪ …

ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

قربون دستتون یکی سقف و بگیره

 

بیست

 

تصمیم کبرا….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کبرا ازدواج کرده….

دیگه شوهرش واسش تصمیم میگیره….!!!

تو هم دیگه بی خیال کبرا شو….

شوهر داره….

میفهمییییی شوهر…..

واسه همینه تو کتابا حذفش کردن

میفهمی حذذذففففف

 

بیست

 

فتانه خواننده قدیمی درباره آقاشون میفرمایند:

هم نامهربونه

هم آفت جونه

هم بادیگرونه

هم قدرم ندونه ندونه

هم دو روودورنگه

هم خیلی زرنگه

هم دلش چه سنگه

هم با من میجنگه میجنگه

ازاین کاراش خبردارم

اماچه کنم دوستش دارم

ﻛﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺎاﻳﺮاﺩﻫﺎﻱ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻗﺮﻣﻴﺪاﺩ

ببینید چقدر قدیمیا قانع بودن …

خانومایاد بگیرید

 

بیست

 

پسر: عزیــــــــــــزم!!!

دختر: جووونـــــم!!!

پسر: گــــــــــلِ من!!!

دختر: جانــــم؟؟

پسر: عشــــــقم!!!

دختر: جان؟؟؟

پسر: زندگـــی من!!!

دختر: بله؟؟؟

پسر: نفسِ من!!!

دختر: زهـــرمار! بازم اسمم یادت رفته؟؟؟!!

 

بیست

 

به بابام میگم فردا امتحان دارم رفته ۳-۴کیلو هویج گرفته

اومده میگه بیا اینارو اب بگیر بخور…توکه هیچی بارت نیست

حداقل ببینی بغل دستیت چی نوشته ! :|

بابامو دوس دارم فهمیده ست

 

بیست

 

روزی مردی تصمیم گرفت تمام مشکلات خود را به دریا بسپارد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اما..

لامصب هرکاری کرد زنش سوار قایق نشد که نشد…!!!

 

بیست

 

امروز به یه جمله ی زیبا برخوردم …

زیبا و تاثیر گذار

» تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی »

.

.

.

.

.

.

.

حالا من موندم با این همه مسئولیتی که نسبت به شماها دارم چیکار کنم ؟

خدایا منو تواین مسئله ی خطیر و کمرشکن یاری بفرمااااا..

 

بیست

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

ادامه مطلب خنده های آخر هفته بیست

اس ام اس امید دهنده سری سوم

index11 اس ام اس امید دهنده سری سوم

 

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
و دلم بس تنگ است
باز هم می‌خندم
آنقدر می‌خندم که غم از روی رود…
زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه باید رویید در پس این باران
گاه باید خندید بر غمی بی‌پایان…
.
.
.
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا را . . .
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه
شـــــایـــد بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد ، اما …
.
.
به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید،حتی اگر نشنوند……
.
.
.
برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن..
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه …
ساده ازش نگذر
زندگی زیباست!
.
.
.
یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا شهری که چایی خودمون ؛
رنگارنگی سفره مهم نسیت
مهم چندنفری هستن که دورش نشستن ،
پر از عشق ، پر از محبت …
چایی تلخ رو که با عشق دم کنی ،
شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه حتی بدون قند !

.
با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛
مادامیکه به آن بهترینی که در در وجودت است،
وفادار بمانی، موفق خواهی بود
.
.
.

ادامه مطلب اس ام اس امید دهنده سری سوم

اس ام اس امید دهنده سری دوم

14 اس ام اس امید دهنده سری دوم

 

سرگرمی
زندگی، ساعتی شنی ست
گاه لازم است زیر و رو شود!
.
.
.
و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم…
.
.
.
بهترین راه برای در امان ماندن از دلشکستگی ها
این است که هیچ چیزی از هیچ کسی توقع نداشته باشید
.
.
.
اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم
به بیهودگی زندگی نخواهم کرد
اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم
یا دردی را تسکین بخشم
یا انسانی تنها را یاری کنم
که دیگر بار بسوی شادی باز گردد
به عبث زندگی نخواهم کرد
امیلی الیزابت دیکنسون
.
.
.
میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…
.
.
.

سرگرمی
زندگی معلم بزرگی است…:
زندگی می آموزد که شتاب نکن.
زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی
دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده
شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است.
زندگی می آموزد از دست دادن آنقدر هم که فکر می کنی سخت نیست.
زندگی می آموزد همه لحظات تبدیل به خاطراتی شیرین می شوند
بعدا که می گذری و تو در آن لحظه
بی تابی می کردی و این را نمی دانستی.
زندگی زیباست!
.
.
.
زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست!
.
.
.
فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…
زندگی زیباست!
.
.
.
سکوت نکن …
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی …
و گاهی آرام پرواز کن …
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟
زندگی زیباست!
.
.
.
اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی،
لبخند خداست به بنده اش
اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه…
.
.
.

 

منبعhttp://3ali3.com

ادامه مطلب اس ام اس امید دهنده سری دوم

اس ام اس امید دهنده سری اول

zibaast 350x232 اس ام اس امید دهنده سری اول
سرگرمی
زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده بخاطر اتفاق های خوب غیره منتظره ،
بخاطر شگفتی،بخاطر شادی ،
بخاطر دوست داشتن های بی حساب ،
بخاطر عشق ، بخاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپراکن
و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن
زندگی زیباست!
.
.
.
مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند…
.
.
.

سرگرمی
ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛
شمع های افتاده خاموش می شوند
(احمد شاملو)
.
.
.
زندگی یک پژواک است
هر چه می فرستید باز میگردد
هر چه می دهید می گیرید
هر چه دیگران دارند در شما وجود دارد
پس همیشه خوبی کنید.
.
.
.

سرگرمی
مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است….!
زندگی زیباست!
.
.
.
چو گل هرجا که لبخند آفرینی
به هر سو رو کنی لبخند بینی
چه اشکت هم نفس باشد، چه لبخند
ز عمرت لحظه لحظه می ربایند
گذشت لحظه را آسان نگیری
چو پایان یافت پایان می پذیری
مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم
به هر حالت تبسم کن، تبسم!
زندگی زیباست!
.
.
.
زندگی خالی نیست
مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست
آری
تا شقایق هست، زندگی باید کرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم، که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دورها آوایی است، که مرا می خواند…
.
.
.
لقمان حکیم گفت:
من سیصد سال با داروهای مختلف، مردم را مداوا کردم؛
و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم؛
که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست !
کسی از او پرسید: و اگر این دارو هم اثر نکرد چی؟
لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛
“مقدار دارو را افزایش بده !! ”

 

منبعhttp://3ali3.com

ادامه مطلب اس ام اس امید دهنده سری اول

اس ام اس عاشقانه

کاش بدونے دوستت دارم*
بہ جز تو عشقے ندارم*
کاش بدونے بہ یاد تو*
چشمامو رو ھم میذارم*
کاش بدونے رویاے من*
ھمیشہ با تو بودنہ*
کاش بدونے کہ قلب من*
فقط واسہ تو میزنہ…

اس ام اس عاشقانه و اس ام اس های دوستت دارم

نوشته اس ام اس عاشقانه اولین بار در جوک باران پدیدار شد.

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه گریه دار

Bitter story 350x220 اس ام اس عاشقانه گریه دار

 

تو هواخورى زندان دلم گرفته بود-یکى بهم گفت :به فکرفرار باش غم اینجا پیرت میکنه گفتم :غم زندان نیس، ازاین میسوزم که بیرون کسى منتظرم نیس!

عاشقانه جدید
اس ام اس عاشقانه جدید گریه دار sms asheghane

یکسال از عمر من گذشت، یک ساعت از یادت نگذشتم، همه آشناهایم بخاطر آبرویشان رهایم کردند، بیعرفت من هنوز ازآنشب که برایت آبرویم را ریختم نگذشتم…

اس ام اس عاشقانه ها جدید

این روزها چیزی را گم کرده ام… چیزی شبیه انگیزه برای زندگی کردن…. این روزها تورا گم کرده ام… این روزها حتی خودم را گم کرده ام… گم شده ام در میان انبوه غم نبودن هایت…. عجب دیر میگذرد این روزها…. عجب سخت میگذرد نبودنت….

 


اس ام اس عاشقانه جدید گریه دار sms asheghane

وسعت نبود تو… به اندازۀ تمام دنیای من است تا آنجا که چشم کار میکند… جای تو خالیست

عاشقم

دل تنگم… دل تنگ آن روز ها…. که نمیدانم محبتهایش توهم من بود… یا ترحم او؟؟؟

اس ام اس عاشقانه جدید گریه دار sms asheghane

دلتنگ روزهایی هستم که معنای خداحافظ این بود :تارسیدی خونه اس بده

اس عاشقانه

دلم گرفت از این قفس تو حسرت یه هم نفس من دیگه رو نمیزنم این دیگه آخرین دفعه ست من یکی دلم گرفته از خودم از این خیال بی کسی از این که جون ندم ولی پیدا نشد فریادرسی
اس ام اس عاشقانه جدید گریه دار sms asheghane

چرا همه میگویند :چون میگذرد غمی نیست! چرا هیچکس نمیگوید :تا بگذرد درد کمی نیست؟؟!!!!!

عاشقانه ها

خداوندا… در گلویم ابر کوچکی ست.. که خیال بارش ندارد… میشود مرا بغل کنی؟!…
اس ام اس عاشقانه جدید گریه دار sms asheghane

فصل ها پشت سر هم می ایند و تمام میشوند اما تمام شدنی نیست فصل رفتن تو و تنهایی من

اس ام اس عاشقانه

غم که نوشتن ندارد… نفوذ می کند در استخوان هایت، جاسوس می شود در قلبت و آرام آرام ازنویسنده=شقایق

منبع http://www.birsms1.blogfa.com

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه گریه دار

اس ام اس نفرت آمیز

sms tike dar 350x286 اس ام اس نفرت آمیز

 

به بعضیا باید گفت حسابی منو دور بزن!!!خوب که سرت گیج رفت میوفتی جلو پای خودم
.
.
.
.
.
به بعضیام باس گفت تو که به این قشنگی فیلم بازی میکنی، چرا مجوز بهت نمیدن
.
.
.
.
.
هیچ وقت نخواستم دشمنام و بشناسم
چون میدونستم خیلی از دوستامو از دست میدم
.
.
.

.
.
یک روز مخش را زدی حالا دلت را زده  به همین کثیفی
.
.
.
.
.
همیشه با کسی درد دل کنید که دو چیز داشته باشد
یکی درد
دیگری دل
.
.
.
.
.
هرکی به ما رسید
شاخ شد
منم میخوام به برکت
وجود دوستان یه گاوداری بزنم
.
.
.
.
.
چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که اگر چیزی رو به روشون نمیاری
از سادگی نیست
شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که روشون حساس باشی
.
.
.
.
.
آدما مثل عکس میمونن
زیاد بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین
.
.
.
.
.
ﺭﻓﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧﺪﺍﺷــﺘــﻪ ﻫﺎﺕ ﺑِﺮﺳﯽ … ﻧﺮﺳﯿﺪﯼ …
ﻭﻟﯽ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﻨﻮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾــﻨﺎ ﺭﺳﻮﻧﺪ
ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ ﯾﻪ ﺟـﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺭﺩﯼ ﺑـﯽ ﻣﺼﺮف
.
.
.
.
.
هی فلانی
…!
نردبان هوس را بردار؛
از این جا برو؛
با این چیزها قدت به عشق نمی رسد
عشق بال می خواهد

منبع http://hdsms.ir

ادامه مطلب اس ام اس نفرت آمیز

اسمس مرامی

index9 اسمس مرامی

به سلامتی اون رفیقی که خدا هیچی بهش نداده به جز مرام و معرفت
.
.
.
.
.
سلامتی رفیقی که تو خاطرمون “ابدی” هستن اما تو خاطرشون “عددی” نیستیم
.
.
.
.
.
سلامتیــه همــه اونــایی که خــوبــی کردن ولی بدی دیدن , رفاقت کردن ولی نارفیقی دیدن , راست گفتن ولی همش دروغ شـنیدن , واسه همه دست رفاقت دراز کردن ولی رو دست خوردن , هیچ کس رو تنها نذاشتن ولی تنها مـــوندن
.
.
.

.
.
صدات نیست…
تصویرت هم همینطور…
اما معرفتت انتن میده قد اسمون
.
.
.
.
.
ارزش دوست آنقدر هست که برایش پل عبور شوم حتی اگر نگاهش به زیر پایش نیفتد
.
.
.
.
.
اندکی آن سوتر دوستی دارم همرنگ بهار، هر کجا هست به هرحال به هر کار به هر فکر
عزیز است
خدایا تو خودت غرق سعادت دارش
.
.
.
.
.
رفیقی بر در خانه اش نوشت: ما خسته ایم، دیدن دوستان برای بعد!
ولی ما بر خلاف آن رفیق نوشتیم: ما زنده ایم به یاد دوستان تا ابد!
.
.
.
.
.
آهای کتاب گینس ، ثبت کن نام رفیقم را …
که رکورد مردانگی را شکست
.
.
.
.
.
رفاقت را جای عشق در دلم سپردم،تا با یاد رفیق،از درد هیچ عشقی نسوزم
.
.
.
.
.
به سلامتی خودت که ساکن طبقه اخر برج معرفتی ولی با طبقه پایینی ها
میپری!
.
.
.
.
.
کمبود دوست صمیمی مث کمبود ویتامین C میمونه؛
نمی کُشه
ولی
باعث میشه با کوچیکترین ویروسی از پا دربیای…!!!
.
.
.
.
.
اگر گدا یاد پادشاه نکند
پادشاه چه داند گدایی هم هست
گدای دیدارتم پادشاه

منبع http://hdsms.ir

ادامه مطلب اسمس مرامی

اس ام اس خنده دار

بهترین قسمت رفتن به کوهنوردی در صبح

اون لحظه ایه که …..

بیدار میشی و میبینی خواب موندی …

اس ام اس خنده دار

sms joke

” حتمن حکمتی توش بوده ! ” چیست ؟

جمله ایست که یک ایرانی بعد از گند زدن در کاری می گوید

اس ام اس خنده دار

sms joke

میدونید جمله خانما مقدم ترن از کی رواج پیدا کرده…؟

از زمان غار نشینی اول زنارو میفرستادن تو غار که

اگه حیوونی تو غار بود اول زنارو بخوره.

نخند جمله تاریخیه

 

اس ام اس خنده دار

sms joke

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺎﻭﺍﻧﺶ ﺭﺍ من ﻧﺪﻫم!

امضاء : عمه !!!

اس ام اس خنده دار

sms joke

دختره اسمش تو لاین فوفولی فوفو بود

اومدم بخونم کل صفحه گوشیم تفی شد

خاک تو سرت با اون اسمت

اس ام اس خنده دار

sms joke

لات ترین حیوونه دنیا پنگوئنه!

یه جوری راه میره انگار یه جنگل حیوونو لت و پار کرده

اس ام اس خنده دار

sms joke

رو اعصاب تر از مهمونی که شب می مونه

مهمونیه که شب مونده و صب زودتر از همه بیدار می‌شه

جاشو جم می کنه و عین منگولا میشینه یه گوشه منتظر صبحونه!

اس ام اس خنده دار

sms joke

این که میگن : حالا که رسید به سبزه هرچی بگی می ارزه!

فقط شامل گوجه سبزه

والله ما هم سبزه ایم

فوقش با باقالی یه قیمت باشیم!

اس ام اس خنده دار

sms joke

آره….بی ریام

ولى ریا نشه آرزوى خیلیام

زر زدم … هیچکى منو نمیخواد !

اس ام اس خنده دار

sms joke

ابراز علاقه حیف نون به زنش :
زندگی بدون تـــــــــــــــــــــو خر است !

اس ام اس خنده دار

sms joke

شاید باورتون نشه به دختره میگم برو از بازار وایبر رو بگیر نصب کن.

از میدون پانزده خرداد زنگ زده میگه من بازارم. کدوم مغازه برم؟

سهراب قایقت جا داره داداش؟

منم سوار کن!

اس ام اس خنده دار

sms joke

تو فرهنگ ایران عمه مسئول بازیافته تو فامیل :

هرچی که به درد نخوره تو چشات زل میزنن میگن به درد عمت میخوره…

اس ام اس خنده دار

sms joke

با پرایدم تو جاده موندم بی بنزین

یه 206 که رانندش دختر بود نگه داشت

گفت چی شده بگو کمکت کنم

گفتم سوختم تمام شده میشه از ماشینت بنزین بکشم؟

گفت مگه بنزین 206 به پراید میخوره

هیچی دیگه ماشینم از شوک گیربکس آورد پایین

سر سیلندرشم سوخت

نور بالاشم یکسره شده

اس ام اس خنده دار

sms joke

یادت می آید کبوتری که با عشق لانه می ساخت و با محبت غذا می خورد را ؟

دیشب گربه کثافط گرفت خوردش

اصن احساس ندارن این گربه ها

اس ام اس خنده دار

sms joke

دقت کردین بعضیا هم هستن!

هنوز قیافشون شبیه عکس رو کارت ملی شونه

ادامه مطلب اس ام اس خنده دار

اس ام اس عاشقانه

خـــراب شــود

کــافه ای که عــطرت را سِـــرو می کنــد

” هنــوز “

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

دست نخورده ترین احساساتم را

براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تو میروی …

اما بدان چیزی عوض نمی شود

پای ما تا ابد گیر است …

من و تو

شریک جرم یک مشت خاطره ایم …

 

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

آغوش گرمم باش…

بگذار فراموش کنم لحظه هایى را که در سرماى بى کسى لرزیدم

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تاریک باد…

خانه ی مردی که…

نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد!

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بالاتر از عشق عادت است …

هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده ” رها نکن “

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بی “تو”

حتی “باران” هم

بوی تشنگی میدهد….

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تو … تکه ای از من نیستی ،

تمام منی …

نباشی تمام میشوم…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

دنیای بدون تو

شباهت عجیبی با این غروب های لعنتی دارد

دلگـــــــــــــــــــــــــیر ، دلگـــــــــــــــــــــــــیر ، دلگـــــــــــــــــــــــــیر

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

روزهای بعد از تو را هرگز نخواهم شمرد

تا همیشه بگویم : همین دیروز بود…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

من از تمام دنیـــا …

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ……..

بازتاب عکس خـــودم را میبینم …!!!

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

مهــربــان مــن …

هــر روز بـه خـورشیـد مـی سپـارمـت تـا مبـادا بـه سـایـه غـم گرفتـار شـوی …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

هیچ اتفاقی در این عکس ها خوب نمی افتد

وقتی تو پشت دوربین ایستاده ای

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

دل شوریده ام افتاده در بند/ بنالم با دل شوریده تا چند؟

من و یعقوب هر دو گریه کردیم/ من از فرزند مَردُم ، او ز فرزند

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

سر به کدام راه بگذارم از این دلتنگی ؟

راه پیراهنت کاش …

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

امشب که زمین و آسمان می گرید

از بهر غریب سامرا می گرید

جا دارد اگر که شیعه خون گریه کند

چون مهدی صاحب الزمان می گرید

شهادت جانسوز امام علی نقی(ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

نارضایتى‌ پدر و مادر ، کم‌ توانى‌ را به‌ دنبال‌ دارد و آدمى‌ را به‌ ذلت‌ مى‌کشاند.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ ۳۰۳)

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

 

sms martyrdom imam ali naqi

نه همی جای تو در سامره تنها باشد

که به دلهای محبان تو جای تو بود

دیده گریان نشود روز جزا در محشر

هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود

شهادت جانسوز امام علی نقی(ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

دل را شراره غم تو پُرشرار کرد

داغ تو قلب خسته دلان داغدار کرد

با کشتن تو قاتلت اى هادى امم

خود را به نزد ختم رسل شرمسار کرد

شهادت جانسوز امام علی نقی(ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

جدال‌ ، دوستى‌ قدیمى‌ را تباه‌ مى‌کند و پیوند محکم‌ را مى‌گسلد

و کمترین‌ چیزى ‌که‌ در آن‌ است‌ کوشش‌ براى‌ غلبه‌ بر دیگرى‌ است‌

که‌ آن‌ هم‌ ریشه‌ علتهاى‌ جدایى‌ است‌.

( مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ ۳۰۴)

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

ای وای دوباره شام غربت سر زد

چاووش عزا به خانه‌ی دل در زد

در شهرِ جفا، مرد صفا تنها شد

چهارم علی از دیار فانی پر زد

شهادت جانسوز امام علی نقی(ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

جمعیـم مـا و لیک پریشان به یاد تو

وز مـا شکستـه‌تـر دل زهرا و بوتراب

یا هادی المضلـّین ، کز مردم ضلال

جسمت در التهاب و روانت در التهاب

شهادت جانسوز امام هادی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

موی از غم سامرایی‌ام گشته سپید

در چهره چروک بی‌کسی گشته پدید

دانی که چرا به سینه و سر بزنیم؟

چون بوالحسن ثالث ما گشته شهید

شهادت جانسوز امام علی نقی(ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

در مجلس مظلومیّت مردِ غریب

بنگر که دلم میان غمخانه گم است

این ناله ز ماتمِ امامِ هادی ست

معصوم دوازدهم امامِ دهم است

شهادت جانسوز امام علی نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

از کسى‌ که‌ بر او خشم‌ گرفته‌اى‌ ، صفا و صمیمیت‌ مخواه‌

و از کسى‌ که‌ به‌ وى‌ خیانت‌ کرده‌اى‌ ، وفا مطلب‌ ،

و از کسى‌ که‌ به‌ او بدبین‌ شده‌اى‌ ، انتظار خیرخواهى‌ نداشته‌ باش‌ ،

که‌ دل‌ دیگران‌ براى‌ تو همچون‌ دل‌ تو براى‌ آنهاست‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ ۳۰۵)

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

یا علی بن جواد، یا امام المتقین

ای امام دهمین، ای شهید راه دین

جان به قربان تو و درد و رنج و آه تو

در نهایت خانه ات، گشته قربانگاه تو

تا صف محشر بود در ادامه راه تو.

شهادت جانسوز امام علی نقی(ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

دهمین حجت خدا هادى

دهمین میر و پیشوا هادى

دهمین دادرس به خلق جهان

دهمین شافع جزا هادى

متوکل نمود مسمومت

کشته زهر اشقیا هادى

شهادت دهمین وصی ، امام علی النقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

sms martyrdom imam ali naqi

“بهتر از نیکی، نیکوکار است، و زیباتر از زیبایی، گوینده آن است

و برتر از علم، حامل آن و بدتر از بدی، عامل آن است

وحشتناک تر از وحشت، آورنده آن است.”

از سخنان گهربار امام هادی علیه السلام

ادامه مطلب اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی

اس ام اس فلسفه

ماندن در اخرین نقطه همه رفتن ها نشسته است
شریعتی
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

روزی خواهد رسید که مردم برای یادبود و گرامیداشت انسانیت, شرف , ایثار و وفاداری یک دقیقه سکوت خواهند کرد! اما چه دیر است آن روز.ارزشهایی که از یاد مردمان رفته دیگر بازنخواهد گشت.شاید آن روز همین فرداست!
دنیل.آر.آر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کم باش ..از کم بودنت نترس
اونی که اگه کم باشی ولت میکنه
همونه که اگر زیاد باشی حیفو میلت میکنه…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

روزگار بدیست…درست وقتی که در اتش میسوزی همه به بهانه اب میروند…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما انسانها در اين دنيا بيشتر از همه موجودات، گرفتاري و عذاب می کشیم
بهترين دليلش هم اين است كه در بين تمام موجودات تنها ما مي توانیم بخندیم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

یکی از نشانه‌های افراد موفق اینه که عملگرا هستند
و یکی از نشانه‌های آدم‌های معمولی اینه که حرفگرا هستند . . .
(برایان تتریسی)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

یا به اندازه ی تلاشهایت آرزو کن، یا به اندازه ی آرزوهایت تلاش کن! (شکسپیر)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعضی کلمه ها خاص یک نفرند
و
همچنین بعضی رفتارها…
شیرین ترین کلمه ها و رفتارها مخصوص خاص ترین فرد زندگی ست…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انسان ها….!
هرچه بیرونشان ساکت تر باشد……!
فریاد درونشان بیشتر است…….!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند
اما لذت‌هایشان را نمی‌شمارند .
اگر آنها را هم می‌شمردند
می‌فهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت برده‌اند .

“فئودور داستایوفسکی”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

همه می میرند
اما
همه زندگی نمی کنند!
ویلیام والاس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بگذار تا شیطنت عشق . چشمان تورا به عریانی خویش بگشاید .
هرچند آنجا جز رنجو پریشانی نباشد ٬اما کوری را به خاطر آرامش تحمل نکن!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﻪ : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﻪ ﺑﺪ ﻗﻮﻟﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ.

ادامه مطلب اس ام اس فلسفه

اس ام اس ولادت امام محمد باقر

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

مه تمام علی مه حسین و حسن/به روی شیرخدا دوباره خنده بزن

تو حسن یا حیدری تو حسین دیگری/دسته گل محمدی یا امام باقر
خوش آمدی خوش آمدی یا امام باقر

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام :
 هرکس با خانواده‌اش خوش رفتار باشد ، بر عمرش افزوده می‌گردد.
ولادت امام محمد باقر(ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

اس ام اس میلاد امام محمد باقر (ع)

نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم
به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر
به ذرات جهان یکسر بود او هادى و رهبر
که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پیامک میلاد امام محمد باقر (ع)

میلاد امام محمدباقر، شکافنده علوم و گشاینده دروازه های دانش بر شیعیان و ارادتمندان حضرتش خجسته باد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دل جرعه بنوش از قدح و جام محمد/دیگر شده مرهم همه آلام محمد
بشکفته گل پنجم گلخانه معشوق/او کیست؟ لقب باقر و همنام محمد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

تبریک ولادت امام محمد باقر (ع)

امشب شب مرگ غم و وقت سرور است
هنگامه ی آزادى و میلاد نور است
جولان جشن پنجمین مولاست امشب
عید علوم کل ما فیهاست امشب
ولادت باسعادت دریای بینش و شکافنده ی دانش، مبارکباد

 

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

 

سر مى‏ پرورانم من هواى حضرت باقر
بدل باشد مرا شوق لقاى حضرت باقر
ز عشقش جان من بر لب رسیده کس نمى‏ داند
که نبود چاره ساز من سواى حضرت باقر

 

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

 

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده
سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر
زبان از وصف او لکن قلم از مدح او عاجز
که جز حق کس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر

 

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

تبریک ولادت امام محمد باقر (ع)

 

ای به تو از خالق داور سلام
از لب جان بخش پیمبر سلام
شمس و قمر را به نسب اختری
نسل امام از پدر و مادری
اختر تابنده ی دانش تویی
بلکه شکافنده ی دانش تویی
دانش کل نقطه ای از مکتبت
علم لدنی سخنی بر لبت
هر نفست باغ گلی از کمال
هر سخنت پاسخ صدها سؤال

 

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

 

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر
که گویم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر
ندیده دیده ى گیتى به علم و دانش و تقوا
کسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

اس ام اس تبریک ولادت امام محمد باقر (ع)

بهشت رحمت صفاى جنت
بهار طوبى جمال یزدان
امام باقر که فیض وافر
دهد کلامش به علم و عرفان

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

بر اهل ولا عید موید شده امشب/در جلوه رخ داور سرمد شده امشب
لبخند عیان بر لب احمد شده امشب/میلاد همایون محمد شده امشب

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

محمد آل احمد/از همه خوبان سرآمد
عزیز زهرا و حیدر/امام ِ باقر خوش آمد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پیامک میلاد امام محمد باقر (ع)

شب اول رجب دل من بی تابه
که شب تولده نوه اربابه
آسمونا ستاره بارونه         
کل زمین آیینه بندونه
کاش ببینم همچین شبی آقا     
دور تا دور بقیع چراغونه

اس ام اس ولادت امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر علیه السلام

عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من
پنجمین خورشید تا گل کرد در شب های من
آیه ای نازل شد از سمت بلوغ آسمان
روشنی پاشید بر آیینه ی سیمای من

ادامه مطلب اس ام اس ولادت امام محمد باقر

متن درباره رفتن زمستان

8522 متن درباره رفتن زمستان

 

زمستان چو بگذشت و رفتند از اینجا کلاغ ها.!
بسی بشکفد نرگس و لاله در کوچه بـاغ ها.!
بهـاران چون آید خوش و دلنواز سوی گلزار ..
دگر نشنوی دلخراش صوت و آواز آن زاغ ها.!
چو عشق خدا باشد و نور او در دلت جا بگیرد..


دگر احتیاج نیست به کور سوی شمع و چراغ ها.!
گل آید به ناز و همی سبزه زار شاد و سرمست..
بپیچد به شوق نغمه بلبل شاد در این راغ ها.!
بسی رفته باشیم که آید بهـار بر چمنـزار ..
و هیچ نشنوند از تن خسته آن جیغ و جاغ ها.!
عزیزان چو یـاد می کنند موسم گل ز یـاران..
کمی هم بگیرند از این رفته با بــاد سراغ ها..!!

…………………
علـی نـرگــس

ادامه مطلب متن درباره رفتن زمستان

اس ام اس جدید روز پدر

78 اس ام اس جدید روز پدر

پروردگارا…
ای مهربان خدای گنجشک های ناز بی آزار..
از تو میخواهم که،پدران عزیز دوستانم را… آنانکه هستن و در سایه سار وجود مبارکشان روزگار میگذرانیم، همواره تندرست و سلامت بدار و هرگز مخواه از نادانی ما قلب عاشقشان را گزندی برسد.

. بر آنان مهربان باش و هیچگاه از شکوه پدرانه ایشان کم مگردان...
و آنانکه رفته اند را ، شامل لطف و بخشش بی انتهای خودت بگردان و جایگاهشان را در همسایگی عرش با عظمت خویش قرار ده و هر صبحگاه سلام و صلوات بزرگانت را نثار ایشان بفرما… آمین..

ادامه مطلب اس ام اس جدید روز پدر

سری جدید اس ام اس های عشقولانه و رمانتیک

سری جدید اس ام اس های عشقولانه و رمانتیک

 zirmizi.ir

 سری جدید اس ام اس های عشقولانه و رمانتیک

هــــــیچی تو دنیـــــــا ..
به اندازه بغل محکم و عاشقانه..
کـــسی کــه دوســــتش داری ..
به آدم آرامــــش و امنـــیت نمیــده !!

—————————————————————-

زیباترین اس ام اس عاشقانه و دلتنگی

قیمت ندارد نازنینم
میم مالکیتی که از زبان تو می شنوم عاشقتم

—————————————————————-

  شعر،قافیه نمیخواهد!
سطر به سطر، آغوشم را ردیف کردم! تو فقط بیا…

—————————————————————-

انتظار
زیباترین نقاشی دنیاست
وقتی حاصل تصویرش
تو باشی …

—————————————————————-

پیامک عاشقانه و جدید

تورا از وقــــــــــــتی که به قــــنوت نمازم پیوستی خالصانه دوستت دارم

—————————————————————-

من از تمام دنیـــا …
فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،
وقتے که در شفافیتش ……..
بازتاب عکس خـــودم را میبینم …!!!

—————————————————————-

 آسمان نیستم که
هر پرنده سهمی از من باشد
من آن پرنده ام که
سهم آسمانش را
از چشمان تو میخواهد

—————————————————————-

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

خـــراب شــود
کــافه ای که عــطرت را سِـــرو می کنــد
” هنــوز “

—————————————————————-

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

—————————————————————-

اس ام اس جدید عاشقانه احساسی

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

—————————————————————-

می خواهمت …
این خلاصه تمام حرف های عاشقانه دنیاست

—————————————————————-

 اس ام اس عاشقانه غمگین

لحظه لحظه در دلم ‏عشق تو غوغا می کند
کی خدا رحمی به حال این دل ما می کند

منبع: بیتوته

    گرداوری:زیرمیزی

The post سری جدید اس ام اس های عشقولانه و رمانتیک appeared first on مجله اینترنتی زیرمیزی | پورتال خبری و سبک زندگی.

ادامه مطلب سری جدید اس ام اس های عشقولانه و رمانتیک

معرفی پنل اس ام اس و سامانه ارسال اس ام اس

همانطور که می دانید یکی از بهترین راه های بازاریابی این است که از پیامک استفاده کنید چرا که می دانید دقیقا چه تعداد از مخاطبین شما، پیام تبلیغاتی تان را مطالعه کرده اند و از طرفی هم مطمئنید
که پیام شما در صورتی که تایید ارسال شود، قطعا خوانده می شود چرا که ماهیت پیام به گونه ای  است که هیچ کس نخوانده آن را حذف نمی کند.

یکی از بهترین مراکز ارسال پیام تبلیغاتی سامانه پیام کوتاه SMSCENTER.ir است. شما می توانید با اعتماد کامل به این مجموعه، پیامک تبلیغاتی خود را به طور کاملا هدفمند برای مشتری هایتان

ارسال کنید.

در صورتی که از این سامانه استفاده کنید، در کنار یک شماره اختصاصی یک پنل اختصاصی نیز به شما تحویل داده می شود.

سامانه اس ام اس سنتر طراحی پنل کاربری کاملا ریسپانسیو دارد و شما میتوانید با موبایل و تبلت یا دسکتاپ در هر لحظه به راحتی با پنل خود کار کنید .

 

sms-login

 

ارسال پیام کوتاه شامل روش های متعدد با کارایی بالاست که شامل ارسال پیامک از دکل ایرانسل ،  یا ارسال پیامک از روی نقشه، و ارسال پیامک با نام تجاری می شود که هر کدام مزیت خاص خود  را دارند.

ثبت نام و استفاده از سامانه اس ام اس رایگان می باشد اما استفاده از سایر خدمات هزینه ی ناچیزی دارد که کافیست برای مشاهده ی لیست تعرفه های ارسال پیامک روی این لینک کلیک کنید.

 

 

نوشته معرفی پنل اس ام اس و سامانه ارسال اس ام اس اولین بار در مجله اينترنتی گويا آی‌تی پدیدار شد.

ادامه مطلب معرفی پنل اس ام اس و سامانه ارسال اس ام اس

خنده های آخر هفته بیست

 

بیست

 

ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﺍ ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﯼ؟

ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪ :| |

 

بیست

 

دیروز از یه افغانیه پرسیدم ببخشین ساعت چنده؟

گفت:یَک رُبع گوریز کَردَه از پنچ.

.

.

.

.

.

.

تا دو ساعت بعد داشتم فکر میکردم

که بفهمم گوریز به عقب داشته یا به جلو!

زبون نیست که رمز گاوصندوقه

 

بیست

 

پشت سر یه مرد موفق یه زن خوشکل هست،

پشت سر زن خوشکل یه مرد توانمنده،

پشت سر مرد توانمند یه زن سن بالا

و پشت سر زن سن بالا یه دختر زیبا روی هست،

پشت سر دختر زیبا روی من هستم،

پشت سر من هم یکی زنبیل گذاشته رفته…

.

.

.

.

.

ببخشید تو صف نون سنگکی ام حوصله ام سر رفته بود

گفتم دوستان رو معرفی کنم خدمتتون.

 

بیست

 

کسی را دارم که آنقدر برایم کسی هست

که نگاهم دنبال کسی نباشد !

.

.

.

الکی مثلا تیریپ عاشقانه برداشتم

وگرنه چشمم دنبال همتونه از دم

 

بیست

 

یکی از کاربردهای وایبر اینه ک

قیافه تک تک مزاحم تلفونیامو ک سیو کرده بودم دیدم…

لامصبا بعضیاشون مراحم بودن!)

 

بیست

 

بابای ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯿﻪ!

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ؛

ﻣﺜﻼ ﻣﯿﮕﻪ:

.

.

.

.

.

.

میخوای فحشت بدم؟

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻧﻔﻬﻢ؟؟

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ؟؟؟

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺍﺣﻤﻖ؟؟؟؟

توهین نمیکنه ها حق انتخاب بم میده

 

بیست

 

من تا حالا یه بار شکست عشقی خوردم …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دو بارم مساوی کردم :|

سه بارم بردم:|

قول قهرمانی نمیدم !:|

اما سعی خودمو میکنم که سهمیه آسیارو بگیرم

 

بیست

 

ﭼﯽ ﺗﻨﺘﻪ ؟ ﭼﯿﺴﺖ؟

.

.

ﺭﺍﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺴﺮﺍ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ.ﺣﻮﺍﺳﺘﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ

ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﮕﯿﺪ ﺑﻠﻮﺯ ﭘﺸﻤﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﻧﻨﺠﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎﺑﺎﻡ!

ﺧﯿﺎﻟﺘﻮﻥ ﺭﺍﺣﺖ ..ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﯿﺪ

 

بیست

 

گلابی کیست؟

.

.

.

.

.

.

گلابی آدمی است که ۳ ساعت با او درد دل می کنی

بعد می گه:”چی بگم والله باز خودت بهتر میدونی!”

:|

 

بیست

 

ورداشته واسه اسب و خر و گوسفندو شتر کشتی ساخته،

اونوخت واسه من یه دوچرخه نخریده!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پسرنوح در حال درد و دل کردن با جنتی!!!!

 

بیست

 

ﻓـــﮏ ﮐﻨﻢ ﺧــــﺪﺍ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸـــﺪﻩ ﯼ ﻣﻨﻮ

ﺑﯿـــﻦ ﻫﻤـــﻪ ﺗﻘﺴﯿـــﻢ ﮐـــﺮﺩﻩ

ﻻﻣﺼـــﺐ ﺑﻪ ﻫــــﺮﮐــﯽ ﻣﯿﺮﺳـــﻢ ﯾــﻪ ﺣﺴـــﯽ ﺑﻬــﺶ ﺩﺍﺭﻡ :) ))

 

بیست

 

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻘﻪ ﯼ ﺑﻌﻀﯿﺎﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯼ

ﻣﺤﮑﻢ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﯽ ﺑه ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ :

ﮐﺼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻓــــــــﻄــــــــــــــــ

ﭼﻘﺪ ﺟﯿﮕﺮﯼ ﺗﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ…

ﺧﻼﺻﻪ ﺭﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻪ

ﺍﻣﺎ ﭘﺸﺘﻢ ﺩﺍﻏﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ

 

بیست

 

دوست عزیز اگر روزی دیدی دشمن داری

بدان یک جا یک کرمی ریخته ای

الزاما دلیل بر موفقیت شما نیست !

 

بیست

 

بچه‌ها کی می دونه امسال چه رنگی مده؟

آخه می خوام ست کنم و طبق مد باشم حتمن….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

الکی مثلا ما مایه داریم و بابام بیکار نیست…

 

بیست

 

جای خالی ات را نه قهوه پرمیکند،

نه قلیون ونه حتی کتابو سیگار…

.ولی اون دوستت بووووود؟؟؟….

قدبلنده هیکلی چشم ابرومشکییه؟؟؟

اون شاید یه کارایی بتونه بکنه :|

 

بیست

 

نامه اعتراض آمیز جمعی از پزشکان به رییس صدا و سیما

در اعتراض به سریال در حاشیه

.

.

.

.

.

.

.

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮦ

ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ

ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ

ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ

ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓ

 

بیست

 

دختره اومده پی وی میگه:

یکی زیر پستم بهم فحش داد میشه بیای فحشش بدی؟

میگم چرا خودت فحشش نمیدی؟!!

میگه: نمیشه !

میگم چرا؟!!

میگه آخه من که مث تو بی ادب و بیشعور نیستم!!!؟؟؟

موندم چی بگم ب این!!!!!

 

بیست

 

تو مترو نشسته بودم یهووو یه دختره اومد نشست کنارم

خودشو چسبوند بهم

.

.

.

.

.

تا اومدم حرف بزنم یه اخونده اومد جلو

گفت ایشون چه نسبتی باهاتون دارن

تا اومدم بگم هیچی دختره گفت نامزدمه داریم میریم عقد کنیم

اخونده گفت نمیخواد برید همینجا عقدتون میکنم

هیچی دفترو در اورد خوند و کل واگن دست زدن

کثافتا همه فامیل بودن …. کلک جدید دخترا

مراقب باشید تو رو خدا

 

بیست

 

مرگ موش

طناب دار

قرص خواب

پرش از بلندی

رفتن زیر قطار

همه راه های خودکشی اند……

اما……!!!!

همه ما شوهرکردن را انتخاب میکنیم..

مرگی آرام، مطمئن ، تضمینی و تدریجی

پیشاپیش روزشون مال خودشون

 

بیست

 

به سلامتی اون آقا پسری که

تو زندگیش فقط به یه نفر گفت : عشــــقم

به سه چهارتا گفت نفسم

به ۱۰-۱۱ تاشون گفت گلم

و ۴۰-۵۰ تای دیگه هم شامل عسلم میشدن

 

بیست

 

عاشق شعر Ebi هستم که میگه

دوستت دارم تا پای جون ،،،،،،میخوای بمون میخوای نمون

یه “به درک” خاصی تو شعرش داره .

 

بیست

 

عینک آفتابی رو چشمم بود…

حواسم پرت شد به ساپورت دختره،

با صورت رفتم توی بغلش…

.

.

.

.

.

.

بیچاره تا اومد سرو صدا کنه،

گفتم: ببخشید نابینام!

بیچاره بغض کرد، بعد بوسم کرد،

دستمو گرفت از خیابون ردم کرد!!!

نخند یاد بگیر…!

 

بیست

 

پسره قیافش یه جوریه که

ﻣﮕﺲ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻃﺖ ریش سفیدای فامیل ﺭﻭﺵ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ !!

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺍسمشو ﺗﻮی پرﻭﻓﺎﯾﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :

ﺩُﺯﺩ ﺩِﻟﻬﺎ!!

لطفا ادامه ی تحریم ها!!

 

بیست

 

, دیوونه شدم

از بس که خیره شدم به عکس روی دیوار

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چقدر سخته آدم اینقدر به عکس خودش نگاه کنه

اما هیچ نقطه ضعفی پیدا نکنه!!!

فتبارک الله احسن الخالقین . . .

ماشاالله ماشاالله

 

بیست

 

یه سوال فقهی،

ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﯿﻪﻣﻮﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻥ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ،

ﺍﮔﻪ ﺍﻫﺪﺍشون ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﻪ؟؟!!

ﻫﯿﺴﺘﻮﺭیش ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ؟؟! ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﺪﯾﺪﻩ ﺭﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻩ؟؟!!

 

بیست

 

اطلاع رسانی سریع

مهم مهم

دکتر عباس میرزایی طی مقاله ای ازهمه مردم خواست

که حدالامکان مودم های خود را زیر میزهای فلزی یا در میان چهار چوبهای در فلزی بگذارند

و تلفنهای همراه خود را موقع خواب در کنار درب ورودی خانه قرار دهند.

این عمل هنوز از نظر علمی توجیهی ندارد

ولی در موقع زلزله میتوان از امنیت مودم مطمئن شد

و موقع فرار به بیرون تلفن همراه را نیز با خود برداشت

تا پس از زلزله بتوانیم باز در کنار هم از وایبر استفاده کنیم

و تو گروه جک زلزله بزاریم.

 

بیست

 

پسرا همشون خوشگل و خوش استایل و جذابن

البته از دور

خیلی دووووور

حدودا ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر !

 

بیست

 

مردی در یک فروشگاه بزرگ از دختری زیبا می‌پرسه: . . .

خانم! من زنم رو اینجا گم کردم . . .

ناراحت نمی‌شید اگه کمی با شما صحبت کنم . . .؟؟؟

دختر: . . .

چرا . . .!!!؟؟؟

مرد: . . .

چون هر بار که با یه زن یا دختر خوشگل صحبت می‌کنم . . .

زنم هر جا باشه . . .

یهو مثل اجل معلق پیداش می‌شه . ..

 

بیست

 

دختره نوشته :

فرهاد من کجاست که ببیند لیلی در آتش عشقش خاکستر شده…

والا تا اون جا که من خبر دارم فرهاد چشمش دنبال شیرین بود نه لیلی

تورو خدا قبل شکست عشقی خوردن ،

یه کم در حوزه ادبیات مطالعه کنید

 

بیست

 

دختر واسه دوس پسرش نباید استرس داشته باشه چی بپوشه چی نپوشه

هیـــــــــــچی هم نـــپوشـــــه ؛

دوس پسرش خوشحال میشه :) )))

والا به خدا پسرا کم توقع اند خیلی!!!

 

بیست

 

ﻣﻦ ﺧﯿﻠـــــﯽ ﺑﺎ ﻣﺰﻩ ﺍﻡ ﺩﺳﺖِ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻧﯿﺲ

ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻧﯿﺲ!!

 

بیست

 

می دونید چرا مرد باید قدش بلندتر از قد زنش باشه؟

بخاطر اینکه واسه بوسیدنِ عشقش،

غرورشو بشکنه و سرشو پایین بیاره

و با خضوع؛ عزیزترینِ دنیاشو ببوسه…

زن هم باید قدش کوتاه تر باشه که وقتی خودشو توی آغوش عشقش جا میکنه،

بدونه که سایه مردش روی سرشه…

.

الکی مصلن من خیلی رومانتیکم

.

شوهر باشه کوفت باشه

 

بیست

 

اگ تو اتاق باشی باصدای بلند داد بزنی ماماااااااااااان نمیشنوه . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اما اگه ۳ تا پتو بندازی روت ارووووم

با دوس دخترت حرف بزنی میاد میگه : باکی حرف میزنی ذلیل مرده

فدای همه مامانا

 

بیست

 

آقایه سوال.

.

.

.

.میشه بمناسبت روزمرد

.

.

.

.

به مادرشوهر عزیزمون

.

.

.

.

.پسرش روهدیه کنیم وقال قضیه روبکنیم

.

.

.

..والسلام

 

بیست

 

دقت کردین بعضیا وقتی میرن توالت عمومی

یه نفرو میبینن که دم در پول میگیره وقتی برمیگردن طرف نیستش

چه حالی میکنن؟!!!

.

.

انگار یه بانک و زدن!

خودتم همینجوری نخند…

 

بیست

 

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪﺵ

ﮔﻔﺘﻢ : ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮﻥ

ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :

.

.

.

.

.

.

.

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺟﺪﻭ ﺁﺑﺎﺩﺕ

ﮐﺼﺎﻓﻂ

ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺍ ﺍﮔﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺳﻪ !!!!

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺷﺖ روانی..بی فرهنگ

 

بیست

 

پسره اومده پی وی میگه ببخشید میشه باهاتون دوس بشم

میگم نه من اهل دوستی نیستم

میگه خب باشه اصرار نمیکنم بای

.

.

.

.

.

.

.

.

نه خدایی شما اصراری دیدین؟:-/

این الان اصرار کرد؟:-/

خب بدبخت یکم اصرار میکردی شاید نظرم عوض میشد…:-)

 

بیست

 

شانس خو نداریم

بیست ساله تو بانک هیچی نبردیم

فردا میزنه حج عمره برنده شدید

 

بیست

 

نگران شده بودیم بعداز توافق بجای مرگ بر آمریکا چی بگیم

خدارو شکر جور شد مرگ برآل سعود

خدا گر زحکمت ببندد دری زرحمت گشاید در دیگری.

 

بیست

 

ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻔﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﻗﻮﯼ ﻫﯿﮑﻞ،

ﺧﻮﺵ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺎﻝ، ﻟﺒﺎﺱ ﺁﺩﯾﺪﺍﺱ، ﮐﺘﻮﻧﯽ zx ،ﺷﻠﻮﺍﺭ ﭘﻠﻨﮕﯽ ،

ﺗﯿﺸﺮﺕ ﺯﺍﺭﺍ ; ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻭ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ موتور ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ .

ﺗﻌﺒﯿﺮﺵ ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟؟

.

.

.

.

.

.

ﺣﻀﺮﺕ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺩﻫﻨﺖ ﺳﺮﻭﯾﺴﻪ

ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ اسلام شهر ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ

 

بیست

 

بابام تو اداره شلوارش پاره شده

بعد رفته یه شلوار دیگه خریده که ۱۵ سانت بلنده !!!!

اومده به مامانم میگه کوتاش کن

مامان گفت : کار دارم …

رفت به آجیم گفت : میتونی شلوارمو کوتاه کنی ۱۵ سانت ؟؟

گفت : بابایی من درس دارم فردا امتحان دارما …

هیچی دیگه نشست و خودش ۱۵ سانت کوتاش کرد !!

بعد شب که همه خواب بودن

مامانم دلش سوخت, با خودش گفت صبح میره سرکار,شلوار نداره.

رفت ۱۵ سانت کوتاش کرد !!!

اول صبح هم که هیشکی بیدار نبود خواهرم هم ۱۵ سانت کوتاش کرد !!!!!

هیچی دیگه امروز بابام با شورت رفت سرکار.

 

بیست

 

به بابام میگم

بابا اگه تحریم ها ادامه پیدا کنه؛

یعنی آینده من چی میشه؟

بابام یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد و گفت:

تا حالا که خوردی و خوابیدی، از این به بعد هم همین کارو بکن!!!

 

بیست

 

هنگام نوشیدن آب سه تا بسم الله بگویید

زیرا در آب سه تا جن وجود دارد : دوتا هیدروجن و یک اکسی جن

 

بیست

 

دختره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻢ ، ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿـﻦ ﺗﻦ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭﯼ ؟

.

.

.

.

.

ﻣﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ۵ ﺗﻦ !

ﻓﻮﺭﯼ ﺯﺩ ﺑﻼﮐﻢ ﮐﺮﺩ

ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺷﻌﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ

مردم اعتقادشونو از دست دادن

 

بیست

 

“دست بهم بزنی جیغ میزنم!!”

چیزی نیست جزوه درسیمه یه ذره غریبی میکنه

 

بیست

 

ﻣﻨﻮ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ،

ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺑﻤﯿﺮﻥ …

.

.

.

.

.

ﻫﻤﯿﻦ ﻇﻬﺮﯼ ،دختره پیام ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ :

ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻭﻟﯽ ﺭﯾﺨﺘﺘﻮ ﻧﺒﯿﻨﻤﻤﻢ!!

به همین برکت

 

بیست

 

مخ زدن در کشورفرانسه:پسر:بنژور مادام حقیقتش من از شما خوشم اومده

می خواستم اگه مشکلی نیست با هم اشنا شیم.

دختر:حتما این پیشنهادو قبول می کنم

آلمان پسر :سلام خانم من از شما بسیار خوشم اومده

میای با هم اشنا شیم؟دختر:با کمال میل می پذیرم.

ایران پسر :پیسسسسسسسسسس پییییسسسسس

پپپپپپپیییییییییییییییییییسسسس چخهههههه پیییییییییییسسسسسسسسسسسسس

بیا این شماره رو ازم بگیر بزنگ.

دختر:گمشو مفسد اشغال خودت خواهر مادر نداری

شمارتو میگیرم فقط برای اینکه روت زودتر کم شه

ساعت ۹ زنگ میزنم

 

بیست

 

به به ! چشمم روشن !!!

حالا دیگه جواب خودمو نمیدی ولی جواب منو میدی ؟؟؟؟؟

.

.

.

.

.

.

.

شاسکوله که با یک خط دیگر دوس دخترش را امتحان کرده بود

 

بیست

 

دختر …یعنی…عشق بابا

دختر …یعنی…شادی خونه

دختر …یعنی…امید مادر

دختر …یعنی…کدبانوی آینده

حالا

پسر یعنی آشغالارو بذار جلو در

پسر یعنی تحت هر شرایط تو مقصری

پسر یعنی اگر یک هواپیما در آن سوی دنیا سقوط کرد علتش تویی

پسر یعنی دو ساااال سربازی

پسر یعنی علت بیکاری

پسر یعنی خاک تو سرت الآن همسنات بچه دارن

پسر یعنی

.

.

.

اوووف اشک جلو چشامو گرفته ، لایکتو بزن برو پست بعدی…

 

بیست

 

ﻋﺸﻖ ﻣﺜﻪ ﮔﻨﺠﺸﻚ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ! ﺍﮔﻪ ﺷﻞ ﺑﮕﻴﺮﻳﺶ ﻣﻴﭙﺮﻩ …

ﺍﮔﻪ ﺳﻔﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺶ ﻣﻴﻤﻴﺮﻩ …

ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﺟﻮﺭﻱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺶ ﻛﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺮﻳﻨﻪ ﻛﻒ ﺩﺳﺘﺖ!

 

بیست

 

پرچم ایران ۳ رنگه :

سبزش واسه سیداس

سفیدش واسه آخونداس

قرمزش واسه شهداس

.

.

.

.

.

.

اون میله ۴ متریه هست ؟!

اون واس ماس

یعنی کلش ماس ماس

 

بیست

 

دختره با بنز جلوم زد رو ترمز

گفت ببخشید میخام برم اقدسیه گلستان شمالی!!

خیلی ریلکس و جدی بش گفتم : خوب کاری میکنی جای خیلی باکلاسیه،

برو خوش بگذره

از خنده داشت منفجر میشد

گفت چقد تو عوضی شیرینی فلان فلان شده

بپر بالا بریم خونم که عاشقت شدم …

کلید اسرار : [ پاداش شوخ طبعی ]

 

بیست

 

هر دقیقه بی شماها برای من

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

شصت ثانیه میگذرد…

به همین برکت قسم

 

بیست

 

تیغ هست…رگ هست….من هستم

.

.

.

.

.

.

.

ولی لامصب وان نیست!…میفهمین؟

یه دونه از این لگن قرمزا داریم توش جاااا

نمیشم :|

 

بیست

 

یه لحظه تصور کن عشق من باشی

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دیدی چه حالی داد؟؟

خب بسه دیگه

گفتم فقط یه لحظه

نفر بعدی لطفا

 

بیست

 

ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﻥ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﻪ

.

.

.

ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺑﻮ ﺳﻔﺖ ﻣﯿﺒﻨﺪﻥ

ﺁﺩﻡ ﻣﯽ ﺧﺎﺩ ﺑﺎﺯﺵ ﮐﻨﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺮﯾﻨﻪ

 

بیست

 

ای کسانی که ایمان آورده اید!

سر جدتون،جان مادرتون کاری به کاره کسی که ایمان نیاورده نداشته باشید!

ای کسانی که ایمان آورده اید،

از هر کجا آورده اید برید بزارید سر جایش خواهشا…!

ای کسانی که ایمان آورده اید،

آیا آنان که با تیغ ریش میزنند، با آنان که با ریش تیغ میزنند، برابرند؟؟؟؟

ای کسانی که ایمان آورده اید،

آیا ایمانتان با دیدن تار مویی میلرزد؟؟؟؟همانا خاک عالم بر سرتان..

ای کسانی که ایمان آورده اید؟؟؟

نمی خواهید بیندیشید به چه ایمان آورده اید؟؟؟

ای کسانی که ایمان آورده اید،

اگر سیمان آورده بودید تا الان مملکت آباد شده بود.

ای کسانی که ایمان آوردید

لطفا بیاید ایمان و ببرید…خیلی شلوغ میکنه، شبم هست, دیر وقته, خونوادشم نگران میشن !

 

بیست

 

زکریای رازی آمد و رفت! انیشتین آمد و رفت!

فروید آمد و رفت !

استیو جابز که به نوعی پدر تکنولوژی نوین بود هم آمد و رفت…

.

.

.

اما هنوز!

در همین نزدیکی ما!

.

مادری اسپند دود می کند !

پدری گوسفند می کشد !

و به همسایگان پولدارش میدهد!

.

دختری طالع بینی می خواند که شوهرش باید متولد چه ماهی باشد !

.

پسری پشت ماشینش می نویسد: بیمه قمر بنی هاشم; یا می نویسد یا جد فلانی

هنوز برای ازدواج استخاره می کنند !

.

هنوز مردی به همسرش به جرمِ کم حجابی!

تهمت فاحشه میزند!

.

توی چاه پول می ریزند و نامه عربی پست می کنند!

.

چشم دیدن عشق بین دختر و پسر را ندارند درحالیکه برای دیدن اعدام با شوق حاضر می شوند.

.

قبل از پدر شدن حتی یک کتاب تربیت کودک نمی خوانند.

اما هرشب در مسجد کلمات عربی که حتی معنی آنها را نمیداند در قالب دعا بارها تکرار میکند.

.

درحالیکه کودک یتیم برادر، در بیمارستان است و محتاج پول!

آش نذری به مردم محله میدهد

.

درحالیکه بوی گند خیانت و فساد شهر را برداشته است

جای جای شهر مملو از شعارها و اصوات مذهبی است

.

درحالیکه تنها نان آور همسایه، بعلت بیماری و بی پولی درحال مرگ است.

فرسنگها مسیر را جهت زیارت خدایی میرود که خودش گفته از رگ گردنتان به شما نزدیکترم…

.

آری این است ایران امروز من!

 

بیست

 

 گفته بودن اگه مذاکرات نتیجه بده،

همه چی درست میشه، حتی شاه برمیگرده،

من فکر میکردم شوخی میکنن :-P

ادامه مطلب خنده های آخر هفته بیست

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭستت ﺩﺍﺭﺩ

images3 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭستت ﺩﺍﺭﺩ

 

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،
ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺶ، ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﺶ …
ﻭ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ
ﺍﺯﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ، ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ، ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺎﯾﺶ .
ﻭ ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭستت ﺩﺍﺭﺩ؛
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ،
ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ،


ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯽ!
ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ
ﺍﻣﺎ….
ﺍﻭ ﻫﻢ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ …
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ،
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺪﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ …
ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ؛
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ، ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ،
ﺍﻣﺎ….
ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ …
ﻓﻘﻂ ،
ﺑﺮﺍﯾﺖ ،
ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

 

ارسالی نگین

ادامه مطلب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭستت ﺩﺍﺭﺩ

اس ام اس عاشقانه

بگو دردی زپشت درد خیزد

هزاران دشنه باجانم ستیزد

بگو فتوا دهد عالم به قتلم

مگر عشق از وجودم می گریزد؟

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

فاصله را بگو به خود نبالد

خاطره ی بودن با تو تمام فاصله ها را می شکند

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

صدایت در گوشم زمزمه میشود و نگاهت در ذهن مجسم

ولی من تو را میخواهم ، نه خیالت را . . .

 


اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

دانم و دانی که جانم عاقبت از آن توست

پس نزن آتش به جانم چون که جانم جان توست

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

گر میان هر نگاهی صوت غمگینی شنیدی

یاد کن از قلب بی تابی که هردم یاد توست

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

خداوندا تو ستاری / همه خوابند تو بیداری

به حق خواب و بیداری / عزیزم را نگهداری

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

نبودنت

حجم بیشتری از قلبم را

نسبت به بودنت تسخیر کرده

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بزرگ راهای مهندسی ساز ما را به هم نمی رسانند

عشق با قوانین بیگانه است

از بیراهه ها بیا برای دیدن کسی که عمریست دوستت دارد

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

یادت ، در دموکراسی خاطراتم سلطنت می کند !

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

من به تنهایی این دل مشکوکم !

یا دلکم دل نیست ٬ یا آن که در دل است ٬ اهل دل نیست

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

سه نقطه، آخر شعرم برای چشم تو ست

که چشم های دو عالم سوای چشم تو ست

هزار شعر نگفته، هزار معنی درد

هزار خاطره در لابه لای چشم تو ست

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

عشق بها دارد …

من و تو بودیم و یک دریا عشق ، حالا من هستم یک دنیا اشک …

آری … عشق بها دارد !

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

آره زندگیم همینه !دیگه چاره ای ندارم !

صبح تا شب این شده کارم یا تو باشی و بخندم یا نباشی و ببارم

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

دستانم تشنه ی دستان توست

شانه هایت تکیه گاه خستگی هایم

با تو می مانم بی آنکه دغدغه های فردا داشته باشم

زیرا می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

خوشبختی به کسانی روی می آورد که

برای خوشبخت کردن دیگران می کوشند …

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه

اس ام اس زیبا

امل بودن جسارت میخواد…
ناراحت نباش بانو، دوره آخر الزمان است،
گذشت آن زمان که نفت را طلای سیاه می گفتند
این روزها طلا تویی
سیاه هم چادرت…
با افتخار قدم بزن بانو…

 

دلی داشته باش
که هیچ گاه سنگ نمی شود،
چهره ای که هیچ گاه خسته نمی شود
و لمسی که هیچ گاه آسیب نمی زند …
چارلز دیکنز

 

برای تــأییــد کـارایی کــه میکـنی منـتـظر تـحـسـیـن بقـیـه نـبـاش !!
یـه روز یـه کـاری میکـنی کـه هـمه تـحـسـیـنت کـنـن

 

ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگر نباشیم اما روزی
برای کامل کردن نقاشیمان بهم نیاز خواهیم داشت
به شرطی که همدیگر را تا حد نابودی نتراشیده باشیم…!

 

شعرهای تو
یک رمان بلند است…
شعرهایم
را در کتاب تو پنهان می کنم,
حال هر شب به هر بهانه
مرا بخوان…

 

در تمام عمر منتظر عاشق شدنیم
عاشق که میشویم یادمان می رود این انتظار را

 

برای
هر “کسی”
که “ادعای”
“عاشقی” می کند!!
“در”
را “باز نکن”!؟!
خیلی ها
مثل
“بچه ها”
“در”
“میزنند”!!
و
“فرار میکنند”!!!!

 

ميتوان زيبا زيست
نه چنان سخت که از عاطفه دلگير شويم
نه چنان بي مفهوم که بمانيم ميان بد و خوب
لحظه ها ميگذرند
گرم باشيم پر از فکر و اميد
عشق باشيم و سراسر خورشيد
زندگي همهمه مبهمي از رد شدن خاطره هاست
هر کجا خنديديم هر کجا خندانديم
زندگاني آنجاست
بي خيال همه تلخي ها

 

روزای این دیوونه رو هـــم رنگ تاریکــی نکن
مسیـــرغصه هانو باراه دلم یکی نکن
دل پی هربهــونه ای برای بـــی توبودنه
بهونه دســت دل نده،تشنه جون سپـــردنه
شعله دار-سامان جلیلی

 

زندگی موسیقی گنجشک هاست…زندگی صبح و تماشای خداست…گر تو را نور یقین پیدا شود…میتواند زشت ها زیبا شود…زندگی یعنی همین پروازها…صبح ها لبخندها اوازها…

 

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸود ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻝ ﻣﯿﺸود ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﯿﺸود ﺭﻗﺼﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸود از زندگی گفت
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﻣﯿﺸود قدم زد
ﻭﻟﯽ
ﺑﺎ یک ﺁﺩﻡ بی احساس،
ﻧﻪ ﻣﯿﺸود ﺣﺮﻑ ﺯﺩ،ﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ،ﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺯﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ !!!!

 

من شکایت دارم…
از آن ها که نمی فهمند چادر مشکی یادگار مادرم زهراست
از آن ها که به مسخره می گیرند قـداسـتِ حجابِ مادرم را ؛
چـــــرا نمی فهمی؟
این تکه پارچه ی مشکی، از هر جنسی که باشد
حـــُرمــت دارد …!
مشی مثه روزام….

همه ما به آدمای خیلی خوب میگیم مثل فرشته است و به آدمای خیلی بد میگیم مثل شیطانه ، ولی واقعیت اینه که آدمهای خیلی خوب از فرشته بهترن و آدمای خیلی بد از شیطان بد تر، چون انسان کاراش رو از روی اختیار انجام میده و اون دو تا نه!

 

این روزهـــــــــا
عجیب دلم بچــــگی میخـــــواهــــــد
خستــــه ام…!
یک قلم لطفـــا….؟!
میـــــخواهم خـــــــودم را خطــــ خطــــی کنــــــم!

 

کسی که مرا به خاطر خوبی هایم می خواهد ، نمی خواهم … ،
کسی را می خواهم که با دانستن بدی هایم ،
باز هم مرا بخواهد !

” ارنستو ساباتو “

ادامه مطلب اس ام اس زیبا

اس ام اس های طنین انداز عشقولانه

اس ام اس های طنین انداز عشقولانه

thJEP1S7TY

اس ام اس های طنین انداز عشقولانه

عـــ ـشـ ــق میتواند …
فـاحشهـ بســازد از فرشته هـا …
اگــر معـشـــوق اشـتبـاهـ ـی باشــد …
.
.

.
.
هرجای این سرزمینی باش !
فقط هرروزخنده هایت رابرایم پســــــــــــت کن . . .
.
.
.
بادبادک ها هرچقدر هم که اوج بگیرند هنوز با نخ اسیر زمین اند !
من اما با تو …
با آغوش گرمت …
با تمام بوسه هایت …
روی همین زمین به اوج میرسم
.
.
.
اگر فکر کردى ازت خوشم میاد
و برام خیلى عزیزى و دلواپستم
و اگه نبینمت دلم برات تنگ میشه
براى اولین بار درست فکر کردى !
.
.
.
چقدر خوشحــ ــال بود شیطــ ــان وقتے سیبــ را چیدم …
گمان مے کرد فریب داده استــ مرا
نمے دانستــ تو پرسیده بودے :
مرا بیشتر دوستــ دارے یا ماندن در بهشــ ــتــ را
.
.
.
دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود . .
مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را . .
رویِ لـبـانـت . .
جـا گـذاشـتـه ام . .
.
.
.

ای کاش که من پیر شوم در بغلت
با دست تو زنجیر شوم در بغلت
پرواز پر از حس رهایی ست ولی
ای کاش زمین گیر شوم در بغلت
.
.
.

ﻋﺸــــــﻖ…
ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد …
ﻧــــﻪ زیبایــــی …
و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه ….
ﻓﻘـــــــــــﻂ ” ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ ” ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ …
ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ …!
.

اس ام اس عاشقانه مرداد ۹۲ – جملات شاخ و فوق العاده عشقولانه

صبر کن
عشق که شکل گرفت
لب ، قلب ، چشم ، گویا می شود
و ذهن
پاک می شود از غبار
آن وقت
با من باش ، همیشه ی من !
.
.
.
همین که قاصدکی را ،
فوت کنی
تا عطر نفس هایت
را با خود بیاورد
برای دلم کافیست . . .
.
.
.
مـردنَــم را آرزوستــــ
اگـــر آرامگــاه ِ ابـَـدی آغــوش ِ تــو بـاشــد . . .
.
.
.
چرا دیوونگی نسبت به حساب نمیاد؟
مثلا بگن تو چه نسبتی باهاش داری؟ منم بگم دیوونشم . . .
.
.
.
به تو که میرسم مکث میکنم !
انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام ، مثلا …
در صدایت ، آرامش
یا در چشم هایت ، زندگی
.
.
..
از روزی کـه تــو پـا بـه زمــیـن گــذاشـتــی
گــرم شــدنــش آغــاز شــد!
و هـنــوز دانـشـمـنـدان در پــی ایـنـن
کــه چــرا یـخ هــای قــطــب جــنــوب آب مـیـشــوند !
.

.
.
ای کاش که من پیر شوم در بغلت
با دست تو زنجیر شوم در بغلت
پرواز پر از حس رهایی ست ولی
ای کاش زمین گیر شوم در بغلت
.
.
.

عاشقی می کنم!
لـــــج می کنم!
بد اخلاق می شوم!
دست خودم نیست …
ساعت و زمان هم ندارد!
تــــــــو که نباشی …
زندگی به کام من تلخ است ..
.
.
.
گفتم:دوسم داری ؟
گفت:بچه ای برو بزرگ شو !
رفتم بزرگ شدم اما انقدر بزرگ شدم که یادم رفت دوسش داشتم…!
.
.
.
لاف می زدم که فراموشت خواهم کرد !
کجایی که ببینی این روزها توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر است …
.
.
.
هوایت را به سمت من کج کن …
این روز ها بدجور نفس تنگی گرفتم ، میگویند هوا آلوده است
هر هوایی که تو در آن نباشی آلوده است !
.
.
.
مـادربـزرگ مـی گفـت:
قلبـــت که بــی نظـم زد
از همیــشه عاشق تـــری . . .
اشکــت که بــی اختیــار ریخــت
از همیــشه دلتنــگ تـــری . . .
شبــت کـه بـا درد گذشـــت
فکــرت از همیــشه درگیـــرتـر سـت
.
.
.
صحبت از “دیروز و امروز و فردا” نیست ،
صحبت از توست و تو یعنی “همیشه”
.
.
.
دست هایم را دایره وار دور دلت حلقه میکنم عزیزکم …
مبادا فکر کنی “داستان اسارت” است ،
این حکایت را به “زیاد خواستنت” تعبیر کن
.
.
.
برای مَن
همین از تو گفتن !
“زندگیست”
.
.
.
چشمانت همرنگ قهوه است…
تلخ اما…
اعتیاد آور
.
.
.
اشتراکِ
من و دریا
دل شوره هایی ست
که درونمان موج میزند
اما هیچ کدام
تو را نمک گیر نکرد
.
.
.
تمام خستگی هایت را یکجا میخرم …
تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی . . .
.
.
.
فاصله بین ذهن و دل ، عقل و عشق ، منطق و زندگی …
عظیمترین فاصله هاست
.
.
.
ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺗﻼﻃﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺎ ﺧﯿﺰﺵ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ
.
.
.
عاشق زنی شده ام
“که بوی مردانگی اش”
غرور مردانه ام را…
دیوانه میکند !
.
.
.
“تو” …
همان لطف خدایی که داشتنت شامل حال من شده است !
.
.

.
.
پرچم یه پسر زمانی بالاست که
ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻠﺐ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺵ ﺭﺳﯿﺪ ..
ﻋـــــــﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﻃﺮﻑ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﻭﻓـــــــﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ !!
.
.
.
ارزشمندترین مکان هایی که میتوان در دنیا حضور داشت :
در فکر کسی
در قلب کسی
و در دعای کسی …
.
.
.
در سینمای چهار بُعدی چشمانت
برنده هفت سیمرغ بلورینِ
بهترین تماشاچی می شوم…
.
.
.
ای دلبر ما مباش بی دل بر ما
یک دلبر به ، به که دوصد دل برما
نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما
یا دل بر ما فرست یا دلبر ما
.
.
.
نفس شاید دلیلی باشد برای زندگی اما بی شک “تو” بهانه ی آنی
.
.
.
قلب تو قلب منه
دوری تو درد منه
خوشی من بودن تو
نبودنت مرگ منه
.
.
.
قـــلمم به نـوشتـــن نمی آیــد!
بـــه چِــشـمـانـَم خیــره شـو ؛
عــاشــقــانــه هــــای ِ مــَـرا بــخــوان …
.
.
.
در صدا کردن نام تو
یک «کجایی؟!» پنهان است
یک «کاش می‌بودی»
یک «کاش باشی»
یک «کاش نمی‌رفتی»
من نام تو را
حذف به قرینه‌ی این همه دلتنگی و پرسش صدا می‌زنم…
.

.
لبخند تو
معجزه ی شیرینی است
که رؤیای بهشت را
در دل ِآدم زنده می کند…!
.
.
.
همه میگویند چشمانش رنگارنگ است
اما من میگویم
چشمانش عسلیست
نه برای رنگش
برای اینکه شیرین ترین لحظاتم
در چشمان او خاطره شده اند . . .
.
.
.
پشت حـــــرف‌های یه مرد
پشت نوازش‌ ها
… سرزنش‌ ها
پشت تـــمام نـــگاه‌ های معنی‌ دار
پشت ســـکوتش
پشت لبخـــند‌ های پــر از رازش
عـــشقیست
پـــنهان تر از محبــت زنانه
.
.
.
ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ حسی ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻥ ” ﻏﻴﺮﺕ “
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ “ﺣﺴﺎﺩﺕ “
ﺍﻣﺎ…
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﻢ ” ﻋﺸـــــــــــﻖ “
ﺗﺎ ﻋﺎشـــق نباشی
نه غیرتی میشی نه حـســود !
.
.

.
.
بعضی آدم ها را نمی شود داشت ، فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت !
بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن ها !
اصلا به آخرش فکر نمی کنی ، آنها برای اینند که دوستشان بداری
آنهم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق ،
یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست …
این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد !
.
.
.
عشق اگر عشق باشد ؛
هم خنده هایت را دوست دارد ،
هم گریه هایت را ….
هم شادی ات را دوست دارد ؛
هم غم هایت را …
هم لحظه های شادابی ات را می پسندد ،
هم روز های بی حوصلگی ات را …
هم دقایق پر ازدحامت را همراهی میکند ،
هم دقایق تنهایی ات را …
عشق اگر عشق باشد ،
هم زیبایی هایت را دوست دارد ،
هم اخم هایت را در روزهای تلخی …
هم سلامتت را می پسندد ،
هم روزهای گرفتاری و بیماری همراهی ات می کند …
عشق اگر عشق باشد ،
با یک اتفاق ،
تو را تعویض نمی کند ،
همراهی ات می کند تا بهبود یابی …
عشق اگر عشق باشد ،
هر ثانیه دستانش در دستان توست ،
در سختی و آسانی …
تا ابد

The post اس ام اس های طنین انداز عشقولانه appeared first on مجله اینترنتی زیرمیزی | پورتال خبری و سبک زندگی.

ادامه مطلب اس ام اس های طنین انداز عشقولانه

اس ام اس عاشقانه

هر روز ساعت دلم را عقب می کشم

تا خیال کنم ، دیر نکرده ای هنوز …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بعضی وقتها باید یقه ی احساستو بگیری

با تموم قدرت سرش داد بزنی و بگی :

تو رو خدا بسه ، بسه دیگه تا حالا هر چی کشیدم از دست تو بود

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

من به دنبال کسی می گردم

که بداند تپش قلب دلیلی دارد!

 

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

خواب هایم پریشان

خنده هایم فتوشاپی

درد و دل هایم با دیوار وبلاگ !

میزان همدردی ها هم با کامنت !

و تکرار پشت تکرار …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

ﻣﯽ ﺑﯿﻨــﯽ؟

ﺯﻣـــﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ، ﻓﻘﻂ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺳﺮﺩ ﻭ ﯾﺨﯽ ﺍﺳﺖ …

ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺭ ﺟﻠﻮ “ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺩﻟﺶ ﮔﯿﺮ ﺑﻬـــﺎﺭ ﺍﺳﺖ”

ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﺎﺭ ﺷﺪ…

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﮐﺮﺩ ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑــــﻐﺾ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺪ ﺑﻐﻀﺶ…

ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﯿﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

گاهـــــــــــی باید بارید…

آنقدر که خودت هم غرق شوی…!

گاهـــــــــــی باید رفت…

آنقدر که خودت را هم گم کنی…!

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

لحظه هایم مال تو

به قیمت ” هیچ “

همین که کنارم باشی خوشبخت ترین انسانم …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

هَمیشـِـــه آز آمَدن “ن” بَر سر “کَلـــِـــــمآت” می تَرســـَــم

ن داشتن تو …

ن بودن تو …

ن ماندن تو …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بس که دیوار دلم کوتاه است ،

هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد ،

به هوای هوسی هم که شده ،

سرکی می کشد و می گذرد

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

سخت است درک کردن ٬ دخـــــتری که غــم هایـــــش را

خودش میــــداند و دلش …

که همه تنـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

که حســــرت میـــــخورند

بــخاطرشاد بودنــــــــش …

بخاطرخنده هایـــــــــش …

و هیچکس جز خودش نمیــــداند چقدر تنهاســــــت …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

هنوزم میشه عاشق بود

تو باشی ، کار سختی نیست

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

خدایا ، می خواهم چیزی بگویم !

این یک اعتراف است

من بی او دوام نمی آورم

حتی تا صبح فردا …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

هر روز عاشقانه تر می نویسم

تا تمام ادم های این سرزمین “تب” کنند

در حسرت داشتن معشوقه ای شبیه “تو”

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تو بزرگ ترین آرزوی منی حتی اگر برآورده شوی

باز هم تو را آرزو میکنم

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه

دقت کردین

دقت کردین وقتی بالا سر سرخ کردنی وای میستی سرخ نمیشه ولی تا ازش دور میشی و برمی گردی میبینی که سوخته یعنی چه حکمتی تو این فاصله هست؟!!!

 

/////////////////////

دقت کردین ؟
بعضی ترانه ها برای تست کردن دکمه Next ساخته می شن …!!!

/////////////////////

تا حالا به این مورد دقت کرده بودین ، که چرا دستمزد نقاشی از چهره یه آدم کچل با یه مو وزوزی یکی باید باشه ؟!
لطفا این مورد رو به نقاشای دم پارکها گوشزد کنین والا انصاف نیست

 

/////////////////////

دقت کردین
خواننده ها همیشه تو ترانه هاشون یا زیر بارون اند یا لب دریا
آقا بیاین خلاقیت به خرج بدین
مگه صحرا چشه ها
فک کن به جای میکروفون یه مارمولک ناز رو بغل کنه
یا لب پرتگاه وایسه مثلا داره از دره میفته پایین ,
همون جور میکروفونم دستش باشه
ولله…

/////////////////////

تا حالا دقت کردین که و قتی میری زیر بارون دهنتو شبیه اسب آبی باز میکنی اما یه قطره بارونم توش نمیره ولی وقتی با یه نفر حرف میزنی یه قطره کوچیک از دهنش خارج میشه میره توی دهنتون و تا لوزالمعده فرو میره

 

 

/////////////////////

یه چیز جدید کشف کردم!!!!!!!!!!!!!!
.
.
چیه؟؟؟؟
.
.
.اخه زحمت کشیدم..هییییییییی..ولی میگم..
دقت کردین این اقای فاااااامیل دووووور…چقد شبیه شخصیت سوپر ماریو است؟؟؟؟؟؟؟
نه جان من دقت کرده بودی؟؟؟؟؟؟ نکرده بودی که…میدونستم…

 

/////////////////////

دقت کردید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.دهه پنجاهیا که بچه دار شدن بچه هاشون میرن مدرسه
دهه هفتادیا هم که همه ازدواج کردن رفتن
فردا پس فردا هم که نوبت این دهه هشتادیاست (نه که خیلی تو این باغها نیستن طفلکیا)
فقط موندن این دهه شصتیا که هنوز دارن مشق می نویسن اونم تقصیر خودشون نیست الگوشون کلاه قرمزی که هنوز داره پیکهاشو حل میکنه

 

/////////////////////

دقت کردین پشت صحنه ی سریال درحاشیه خنده دارتر از خود فیلمه؟؟؟؟؟؟؟؟
نه جان من دقت کرده بودین؟؟؟

/////////////////////

دقت کردین وقتی دخترا تو تاکسی ون آروم میگن پیاده میشم همه ی آقایون یک صدا و به صورت هماهنگ میگن پیاده میشه اما پسرا اگه 2 کیلومتر از جایی که میخواستن پیاده بشن بگزره کسی صداش در نمیاد :))))

 

/////////////////////
داشتم تو اینترنت برای خرید سیم کارت دنبال یه شماره رند میگشتم دیدم یه دختره بنام عسل شمارشو که هیچ کدوم از رقماشم به هم نمیخوره توقسمت شماره های رند برای فروش گذاشته.تماس گرفتم میگم این شماره کجاش رنده؟ میگه آخه چهاررقم آخرش شماره شناسناممه!
حالا همه باااااااهم :
دستهاتونو ببرید بالا بگید الهی العفو!

 

/////////////////////

مشکلات حموم رفتن من!!
قبل حموم :
مادر: کصافط گمشو برو حممموممم!!

بعد از وارد شدن به حموم :
کصافط بیا بیرون !!! اب تموم شد!!!

یه شامپو معرفی کنید میخوام بخورم بمییییییییییییرم!!!!!!!

 

/////////////////////

دقت کردین بعضی موقع ها که میخوای خمیازه بکشی همون لحظه یکی ازت یه سوال میپرسه چقدر بده !!!
.
مصیبت اینجاست که بخوای همزمان هم خمیازه بکشی هم جواب طرفو بدی !!!
آدم نابود میشه …
.
البته یکی از تفریحات خودم اینه که اگه کسی کنارم خمیازه بکشه
وسط کارانگشت میزارم دهنش !!! خیلی حال میده !!!
.
دهن طرف در هزارم ثانیه بسته میشه
صداشم اینجوریه : هب

 

/////////////////////

دقت کردن اگه برای چند وقت با یه اهنگ زنگ بیدار شین و تو بیداری بخواین همون اهنگو گوش بدین چقدر اعصاب خورد کنه؟؟؟؟
عکس همین ماجرا رو میشه برای زنگ اخر مدرسه گفت….

ادامه مطلب دقت کردین

اس ام اس خنده دار

تـو ایـن بـی پـولـی امـروز بــیـسـت هــزار تـومـــــــن پـول بـی زبـون گـم کـردم ، والا جـمـشـیـد مـشـایـخـی کـه هـیـچ ، کـل صـدا و سـیـمـا هـم بـیـاد نـمـیـتـونـه از دلـم در بـیـاره “/__(ツ)__“
………………………………………………

دارم پسر خوبے ميشم. -__-

Loading
██████████████100%

===》Done 0_o

یا ابولفضل شد که !!!!!
خاک عالم !!!!
یعنی چـی خب؟؟؟
مگه قرار نبود EROR بــده :(
شانسم نداریم حالا واسه همه EROR میـدادا :|
واسه ما ادم شد؟!
یعنی خوب شم؟
خدایی به من میاد خوب بشم؟؟؟ ؟؟؟.
عجب داستانی شدا ….
………………………………………………

آره.. بی ریام
ولى ریا نشه آرزوى خیلیام
.
.
.
.
.
.
.
زر زدم … هیچکى منو نمیخواد !

 


………………………………………………

هیچ صدایے ناامیدکن تر از صداے پخ پخ ته آبمیوه نیس -___-

خدا هیچ جوونی رو ناامید نکنه :-D
………………………………………………

اصـلاً روایـت داریـم ، غـذا مـثـل تـیـره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وقـتـی خـوردی بـایـد بـیـفـتـی ^_^
………………………………………………

☆ ☆ ☆ ☆ K ♡ E ☆ ☆ ☆ ☆
یــه جــوری سـرعـت ایـنـتـرنـت کـمـه آدم بـاورش مـیـشـه واسـه نـمـاز نـخـونـدنـه “/__(ツ)__“
………………………………………………

وای چه قشنگه امشب، شهر فرنگه امشب
لحظه‌ی آشتی کردنِ شیشه و سنگه امشب
آخه ببر و بیار داریم ما، لالالالای
دل بی‌قرار داریم ما، لالالالای
بزن و بکوب، خبرای خوب، دوتا یار پنج تا سوار داریم ما
آره ظریف و کری، عاشقااااای تازه‌کار داریم ما
.
ظریف کری رو ببوس، یالا، یالا یالا یالا…
.
.
.
.
ایول با ریتم می خونیااااا
………………………………………………

ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﮐﺮﻭﮐﺪﯾﻞ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻫﯿﮑﻠﺶ ﺗﺨﻢ
ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ؟ !!

بايد بزائي!!!!!!
عنتره ﺳوسول .
يهو يادش افتادم اعصابم خورد شد
………………………………………………

everybody,listen and repeat! Love! Love!
بععع!
………………………………………………

دوست عزیز! اگر دیدی یکجایک دشمنی داری،الزما دلیل بر موفقیت شما نیست…
حتما یجا یه کرمی ریختی!

………………………………………………

یه عدد بین 10 تا 20 انتخاب کن.
اون عدد رو با 32 جمع کن.
حاصل رو ضرب در 2 کن.
حاصل رو منهای 1 کن.
حالا چشماتو 5 ثانیه ببند.

همه جا تاریک شد. درسته؟؟؟

ما اینیم دیگه

………………………………………………

مراحل زندگی شکسپیر
شکس نوزاد
شکس نونهال
شکس نوجوان
شکس جوان
شکس میانسال
شکس پیر

خب دیگه اگه کاری ندارید من برم شریف سمینار دارم :))))

 

………………………………………………

این متن واقعا تنمو لرزوند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هله دان دان دان هله یه دانه یه دانههههه
^_^

………………………………………………

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ یخچال ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ ﺧﻮﻧﺪﯼ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لاچخی …
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺩ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺸﻪ …
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻪ ﺍﺯﺵ ﯾﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﻗﺘﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺮﺿﯽ ﻧﺪﺍﺭم

ادامه مطلب اس ام اس خنده دار

اس ام اس زیبا

ثانیه های بی تو می گذرند

اما من نه !

از ثانیه های بی تو نمی گذرم

اس ام اس زیبا

sms ziba

زندگى موسیقى گنجشکهاست

زندگى باغ تماشاى خداست…

زندگى یعنى همین پروازها،

صبح ها، لبخندها،  آوازها…

زندگى ذره ى کاهیست، که کوهش کردیم

اس ام اس زیبا

sms ziba

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻡ !

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎﺭ

 

اس ام اس زیبا

sms ziba

نه به چاهی ، نه به دام هوسی افتاده

دلم انگار فقط یاد کسی افتاده …

اس ام اس زیبا

sms ziba

ساعت را برداشتم

تا نکوبد ثانیه های نبودنت را ،

که حس نکنم  چه قدر برای آمدنت دیر شده …

نشسته ام

و بین رفتن های تو و ماندنهای خودم مخرج مشترک می گیرم!

حاصلش فقط داغِ تو می ماند

روی دلم

اس ام اس زیبا

sms ziba

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم

نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه “

برای اینکه ” خفه نشم “

همین !

اس ام اس زیبا

sms ziba

باز کن نغمه جانسوزی از آن ساز امشب

تا کنی عقده اشک از دل من باز امشب

ساز در دست تو سوز دل من می گوید

من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب

اس ام اس زیبا

sms ziba

مـادربـزرگ می گفـت :

قلبــت که بــی نظـم زد

از همیــشه عاشق تـری

اشکـت که بـی اختیــار ریخـت

از همیــشه دلتنــگ تـــری

شبــت هم کـه بـا درد گذشـت

فکـرت از همیـشه درگیــرتـر اسـت

اس ام اس زیبا

sms ziba

بی تو من

خاص ترین خاصیتم . . . تنهائیست !

اس ام اس زیبا

sms ziba

می نویسم :

د

ی

د

ا

ر

تو اگر با من و همراهِ منی

یک به یک فاصله ها را بردار

اس ام اس زیبا

sms ziba

کاش می شد دفتری نو باز کرد

حرف دل را باید از اول نوشت

کاشکی می شد تمام درد را

در سکوتی ساده و مجمل نوشت

اس ام اس زیبا

sms ziba

احساس وحشیِ خواستنت در من می تازد

مرا بخوان

من رام آغوشِ تو هستم

اس ام اس زیبا

sms ziba

ﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ

ﮐﻪ ﺍﺯ “ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ” ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ

ﻭ ﺑﻪ “ﻓﺮﺍﺭ” ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﯾﻢ

اس ام اس زیبا

sms ziba

“برای چندمین سال”

فردا برای من ، پر کارترین روز سال است

باید گره از تمام سبزه های شهر باز کنم ،

مبادا کسی تو را آرزو کرده باشد !

اس ام اس زیبا

sms ziba

” ﺩﻟـﻢ ” ﺑﻬــﺎﻧﻪ ﯼ ” ﺗـــﻮ ” ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ !

ﺗــــﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧــﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻬــﺎﻧﻪ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺯﺩﺩ …

ﺑﻬــﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿـﺎﻥ ﺍﻧﺒـﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ …

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘـــﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .

ﺑﻬــــﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑـــﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؛

ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ” ﻧﺒـﻮﺩﻧﺖ “

ادامه مطلب اس ام اس زیبا

مدل های شیک و جدید زیورآلات دخترانه ۲۰۱۵

در ادامه مدل های شیک و جدید زیورآلات دخترانه ۲۰۱۵ را مشاهده کنید ….

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

مدل های شیک و جدید زیورآلات مدل های شیک و جدید زیورآلات

ادامه مطلب مدل های شیک و جدید زیورآلات دخترانه ۲۰۱۵

اس ام اس عاشقانه

خـــراب شــود

کــافه ای که عــطرت را سِـــرو می کنــد

” هنــوز “

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

دست نخورده ترین احساساتم را

براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تو میروی …

اما بدان چیزی عوض نمی شود

پای ما تا ابد گیر است …

من و تو

شریک جرم یک مشت خاطره ایم …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

آغوش گرمم باش…

بگذار فراموش کنم لحظه هایى را که در سرماى بى کسى لرزیدم

 

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تاریک باد…

خانه ی مردی که…

نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد!

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بالاتر از عشق عادت است …

هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده ” رها نکن “

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بی “تو”

حتی “باران” هم

بوی تشنگی میدهد….

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تو … تکه ای از من نیستی ،

تمام منی …

نباشی تمام میشوم…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

دنیای بدون تو

شباهت عجیبی با این غروب های لعنتی دارد

دلگـــــــــــــــــــــــــیر ، دلگـــــــــــــــــــــــــیر ، دلگـــــــــــــــــــــــــیر

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

روزهای بعد از تو را هرگز نخواهم شمرد

تا همیشه بگویم : همین دیروز بود…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

من از تمام دنیـــا …

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ……..

بازتاب عکس خـــودم را میبینم …!!!

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

مهــربــان مــن …

هــر روز بـه خـورشیـد مـی سپـارمـت تـا مبـادا بـه سـایـه غـم گرفتـار شـوی …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

هیچ اتفاقی در این عکس ها خوب نمی افتد

وقتی تو پشت دوربین ایستاده ای

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

دل شوریده ام افتاده در بند/ بنالم با دل شوریده تا چند؟

من و یعقوب هر دو گریه کردیم/ من از فرزند مَردُم ، او ز فرزند

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

سر به کدام راه بگذارم از این دلتنگی ؟

راه پیراهنت کاش …

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه

اس ام اس روز مادر و روز زن

مادر” است زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “

زیباترین خطاب “مادر جان” است

“مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق

واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید

روزت مبارک مادر . . .

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

به یاد می آورم لحظه های فراز را که :

صدای او اعتبارم می بخشید

و لحظه های نشیب را که اعتمادم

به یاد می آورم افرای افراشته ای را ، به یاد می آورم مادرم را …

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

چه گویم در مقام تو , تو ای روح اهورایی , تو نور چشم خورشیدی

تو زهرایی , تو زهرایی . . .

 

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

آسودگی از محن ندارد مادر ، آسایش جان و تن ندارد مادر ،

دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش ، ورنه غم خویشتن ندارد مادر

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

ای مادر عزیز که جانم فدای تو

قربان مهربانی و لطف و صفای تو

تولد مظهر خلقت مبارک باد

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

و خداوند زن را نمک زندگی آفرید تا مرد را از گندیدگی نجات دهد !

روز زن مبارک !

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست . . .

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ، سـرچشمه محبت و الطاف داور است

بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است ، بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر است

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

بیشتر مردان موفقیتشان را مدیون زن اولشان هستند

و زن دومشان را مدیون موفقیتشان !

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل

صدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر

را به همه مادران تبریک و تهنیت میگوئیم . . .

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

وقتی محبتت را با همه وجودت به من تقدیم کردی و مرا شرمنده الطاف کریمانه ات کردی و

دل قشنگت را مالامال از عشق به من کردی بار دلدادگی را سخت بر دلم نهادی و امانت

عشق را در وجودم نهادی و عهد کردم که تکیه گاهت در همه لحظاتت باشم.

روز ولادت حضرت زهرا را به شما همسر عزیز و مهربانم پیشاپیش تبریک میگویم

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

هر زنی دو مرد را دوست دارد !

یکی ساخته تخیلات اوست ، و دیگری هنوز به دنیا نیامده !

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

روز زن بهانه ای است برای تشکر از شما و من خیلی دوستتون دارم

و حاضرم همه دنیامو دو دستی تقدیمتون کنم . . .

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

بنام آنکه شادی وخوشبختی را آفرید به آسمان گفتم قشنگترین جمله را بگو

تا برای عزیزترین کسم بنویسم :

گفت بنویس دوست دارم بی نهایت باصداقت تا قیامت

تقدیم به همسرعزیزم

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

همسرم عزیزم ، روز زن فرصتی برای ابراز عشق من به توست

و من با همه توانم صمیمانه تو را میبوسم و دوستت میدارم

ادامه مطلب اس ام اس روز مادر و روز زن

اس ام اس روز مادر و روز زن

شناسنامه رو بی خیال!

محل تولد من ، آغوش گرم و پر محبت توئه مادر

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

اخم های تو

بالاترین لذت دنیاست…

ای بهانه ی تمام لوس شدن های من «دوستت دارم»

روزت مبارک همسرم

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

انگار خدا تو صداشون کدئین تزریق کرده

با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا می کنن

 

مامانا رو میگم

سلامتی تک تکشون از صمیم قلب

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی …

روزت مبارک عشقم

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست

و عاشقانه می خوانم عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

روزت مبارک

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

از تمام دلتنگی ها، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم

باید اعتراف کنم مادرم که می خندد خوشبختم!

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

همسر نازنینم

صبحی که شروعش با توست ، خورشید دیگر اضافیست !

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

پنهان نمیکنم ز شما ، دوست دارمت

بیشتر از همه ، به خدا دوست دارمت

هرچه از زمین و زمان خسته ام ولی

برون از تمام قید و بندها دوست دارمت

روزت مبارک همسرم

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

مادر تنها کسی ست که می توان “دوستت دارم” هایش را باور کرد

حتی اگر نگوید

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

زن ، روشن ترین افق پیروزی ، پرشکوه ترین اوج موفقیت است

بوسه بر دستان پر مهرت میزنم و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم

همسر عزیزم ، روزت مبارک

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

صدایت میزنم آنگاه کز نا مهربانیها به تنگ آید دلم مادر

روز مادر مبارک

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

من نبودم و تو بودی

بود شدم و تو تمام بودنت را به پایم ریختی

حالا سالهاست که با بودنت زندگی می کنم

هر روز ، هر لحظه و هر آن و دم به دم هستی مادرم !

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

حس آزاد دخترانه را به مهر مادری دادن ، بزرگترین ایثار یک زن است !

روزت مبارک مادر عزیزم

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

ای زن، ای تصویرِ پاکِ نقش بندِ کاینات

ای تو را خوانده همه، پیدایی عشق و حیات

این ودیعه کرده در تو، آفرینشگر که چون

پروریدِیم، در تنت از خونِ خود در اندرون

اس ام اس روز مادر و روز زن

rooz madar & zan

“مادرم” پاییز شد تا مرا بهاری کند

خدایا ، حال و هوای هیچ خانه ای را زمستانی نکن

ادامه مطلب اس ام اس روز مادر و روز زن

اس ام اس های سیزده بدر

سلامتی اونایی که حتی یه دونه سبزه هم گره نزدن

ولی یه عمریه دلاشون به هم گره کور خورده !

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

عزیزان

توجه داشته باشید که اگه زیاد محکم گره بزنید که سبزه پاره بشه

بختتون کور میشه و میترشید

سیزده بدر مبارک !

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

آمیخته شد نگاه من با نوروز

با هر گل این بهار آتش افروز

تا سال دگر دست به دستت باشم

صد سبزه گره زدم به یادت امروز !

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

من خودم سیزدهم کز همه عالم بدرم . . .

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

فردا تو رامثل سیــزده بــــــه در میکنم

اما نمیدونم یادت را گره بزنم

به لحظه های زندگیم ،

تا بیایی تا بمانی

یا اینکه مثل یه دروغ سیزده فراموشت کنم

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

توجه توجه

شارژ 5 تومنی ایرانسل میگیریم

جاهای باحال معرفی میکنیم !

شارژ 20 تومنی میگریم جا رزرو میکنیم !

با ما در تماس باشید !

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

بهار رسید

و هوا پر شده ست از “دوستت دارم”هایی که برایت به دست باد سپرده ام…

مبادا پنجره ات بسته باشد..!

سیزدت مبارک

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

رو پیچ و تاب سبز سبزه ی عید

گره از بخت ما هم کور تر شد

دروغ سیزده هر ساله ی ما

عجب عیدی به نیکویی بسر شد !

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

دختر است دیگر

گاهی از درد بی شوهری به جان سبزه و کوه و دشت و بیابان می افتد !

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

امیدوارم با سیزده بدر غمها ازدلهابیرون وبارفتن به دامان طبیعت

چون شکوفه های بهاری دلهاتون

شاد و غنچه های امید برای آغاز سالی نوشکوفا شود

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست

دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست

می نوش و گلی بچین که تا در نگری

گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست

با آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

دختره وسط یونجه ها عکس گرفته حالا کامنت پسررو :

طبیعت با شما عطر و رنگ گرفته !

خوب لامصب مگه چایی کیسه ایه ؟

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

با گره ی دیروزم …

نحسی ی سیزده بدر نشد

بخت بازوان ِ مرا ،

تنهــا آغوش ِ تو باز خواهد کرد

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

این چه رسمی ست ؟

چه کس گفته چنین : با گره سال خود آغاز کنیم ؟

از هزاران گره مانده به راه

تو بیا تا گره ای باز کنیم !

اس ام اس های سیزده بدر

sms 13 bedar

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی

قرآنش نگهدارتان ، آینه اش روشنایی زندگیتان

سکه اش برکت عمرتان ، سبزیش طراوت و شادابی دلتان

ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد

سیزده بدر مبارک

ادامه مطلب اس ام اس های سیزده بدر

اس ام اس های خنده دار فروردین ۹۴

اس ام اس های خنده دار فروردین ۹۴

thNZZQ0O58

اس ام اس های خنده دار فروردین ۹۴

.

.

.

فامیل دور:راه رفتـنـی را، باید رفت!

در بستنی را، بــــاید بست!

پسر عمه زا: در بستنی رو باید لیسید…!

.

.

.

حس زنبوری رو دارم که قصدش اینه کام ملتو شیرین کنه

ولی متاسفانه یبوست داره !

.

.

.

– غمگین تر از این هم هست که کسی رو که دوست داری نبوسی ؟

+ اهوم ،کسی رو که دوست نداری ببوسی !

.

.

.

خوش به حال اونایی که چشاشون سگ داره

من که فقط اعصابم سگ داره…

.

.

.

خانومه اومده میگه دستگاه کارت خوان دارید ؟

-بله

+این کارتم رمزش ۲۲۱۶

– موجودی میخواید بگیرید ؟

+نه ۵۰ تومن پول میخوام ، نمیده مگه ؟

– نه این دستگاه ها پول نمیده  برید عابر بانک

(کاملا واقعی )

.

.

.

انقدر همه چی گرون شده که از خونه قهر کردن هم دیگه نمیصرفه!

.

.

.

سکوتِ اختیاری یک زن رو حتمن بشکنید

سکوتِ اختیاری یک مرد رو هرگز نشکنید

به پدر و مادرتون هم که نیکی کنین ! همین

.

.

.

“اسمم”را سنگی نگه میدارد” خودم” راگوری و” یادم” را … نمیدانم!

.

.

.

۹۲ جان ! خواهشن سال خوبی باش !

نذار چهار روز دیگه رومون تو روی هم واشه

.

.

.

بهم گیرمیده که چرا ظرف ماستو می لیسی

والا ماست چارتومنی رو من کارگرای کارخونه‌شم ببینم می لیسم !

.

.

.

من تا قبل از بفرمایید شام فک میکردم ایرانیای خارج کشور

همه شون تو ناسا دکتر مهندسن

.

.

.

داشتم ماهی میخوردم که یهو استخون ماهی گیر کرد توی گلوم

هر کاری کردم در نیومد ،مجبور شدم زنگ بزنم به خدمات شرکت glx.

.

.

.

دلیل اینکه تــُــــپــــــُـــلــَــم اینه که این همه

شعور و شخصیت در یک بدن لاغر جا نمیشه !

.

.

.

توی مطب آرامش خودتونو حفظ کنید وگرنه

مثل من از این سوتی های ناب میدین

خب هول شدم … گفتم :

آقای دکتر اسهال به روتون گلاب دارم !

.

.

.

دروغ رو هــمــه مــیــگـــن

امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد

کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدنِ دروغ

خــر هـــم فـــرض بــشـــی

.

.

.

یکی میگفت : باید از کنار مشکلات زندگی

با سرعت عبور کنی و بگی مییییگ میییییگ !!!

اما انگار نمیدونست مشکلات نشستن رومون و میگن:

انگوررررررری ، انگوررررررری !

.

.

.

یه مغازه هست رو شیشه‌ش نوشته ” اسنک اسنک کتلت”

کاش پول داشتم مغازه بغلیش رو می خریدم روش مینوشتم “کتلت به گوشم” )

.

.

.

بحث سر خریدن گوشی بود

یکی از دوستان گفت: اگه میخوای گوشی لمسی بخری ،تاچ بخر!!!

.

.

.

اوناییکه موقع خوشیاشون اینقد باهم خوبن که بقیه حسادت میکنن

موقع اختلافشون جوری میشن که بقیه خداشونو شکر میکنن

.

.

.

خیلی بدهکاریم به همه‌ی کسایی که همیشه بهشون گفتیم

درست میشه و نشد…

.

.

.

یه دسته از آدمای بی جنبه فکر میکنند از دماغ فیل افتادن

ولی در حقیقت “پاپ کورنی ” بیش نیستن …

.

.

.

یکی از فانتزیام اینه که وقتی بهم خوراکی تعارف کردن بگم:

«مرسی … الان میل ندارم»

لامصب این جمله خیلی با کلاسه ولی نمی دونم

چه حکمتیه که من همیشه و همه جا میل دارم!

.

.

.

هی بگین انگلیسی آسونه…!

سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه میکنند؛

کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند

حالا به انگلیسی ترجمه کن!!!!!

Three witches watch three Swatch watches

Which witch watch which Swatch watch

روایت داریم ۳نفر بعد از خوندن این دیوونه شدن

.

.

.

روزگار عزیز

سازهایت دیگر گوش خراش شده اند

لطفا کمی کوکشان کن !

.

.

.

رفتم انتشارات دانشگاه.

کمی عجله داشتم، فقط چند برگ کاغذ آچار لازم داشتم.

گفتم: دوست من چندتا آچار لطف میکنید؟

راد اس ام اس

گفت: کاغد آچار باید بری از بیرون دانشگاه بخری.

این کاغذا یارانه دانشگاست. واسه همینه هر برگ کپی ۳۰ تومن میشه.

گفتم: خوب منم پولشو میدم که…

گفت: نه، بحث پولش نیست. اینجا فقط کپی میگیریم. کاغذ نمیفروشیم.

فکر کرده بود به همین راحتی کوتاه میام منم کم نیاوردم

توی کیفمو گشتم یه برگ آچار سفید پیدا کردم دادم بش گفتم:

بی زحمت بیست برگ از رو این برام کپی بگیرین

یعنی طرف داغ کرده بود در حد تیم ملی

.

.

.

آقای مجری:

در خواست مون رو می تونیم با یه کلمه قشنگ بگیم.

مثلا یه لیوان آب بخوایم چی می گیم؟

پسر خاله: خودمون می ریم آب می خوریم، برای بقیه هم میاریم.

– نه، مثلا بخوایم بگیم این شیرینی رو به من بده …

– خودمون بلند می شیم بر می داریم، به بقیه هم تعارف می کنیم.

– نه، یه کلمه ای بگو که محبت شما رو به من نشون بده.

– می خوای برم نون بگیرم؟ می خوای برم نفت بگیرم؟ آب بیارم؟

– نه نه … قبل از اینکه بگیم این شیرینی رو به من بده

می تونیم یه کلمه قبلش بذاریم.

بگیم:” عزیزم، ممکنه شیرینی رو به من بدی؟”

-بله بفرما. بفرما. من خودم باید زودتر می فهمیدم

شیرینی می خوای، بهت می گفتم. بفرمایین. بفرمایین.

.

.

.

یه پشه اومده پیشم نمیدونم از پشه های پیشکسوتِ تابستونه بهش احترام بزارم

یا از این تازه به دوران رسیده های بهاره بزنم بکشمش !

.

.

.

آخه رو چه اصولی بعضیا میخندن رو لپاشون ۲ تا حفره ایجاد میشه ؟

چرا ما میخندیم پرانتز باز میشه؟

.

.

.

مثلا مخابرات یه روز صبح بت اس ام اس میداد ،

مشترک محترم و عزیز ما ، شما قبلا در طول روز فولان شماره رو دویست بار میگرفتی

اس ام اس که حرف ش رو نزن ، اینقدر زیاد بود که ما حساب کتابش از دستمون در میرفت

حتی بعضی اوقات اس ام اس هاتون اینقدر خوشگل بود که برا خودمون سیوش میکردیم

حتی یه شب ، ( زمستون بود فکر کنم ) ، اینقدر حرفای خشگل خشگل میزدین

و ما هم هی گوش میدادیم که پای تلیفون خابمون برد ،

یادمون رفت بقیه پول تلفن شما رو حساب کتاب کنیم

حالا مشترک محترم و عزیز ، چی شده که این همه سال خبری ازت نیست ؟

چیزی شده ؟ چرا اون شمارهه رو دیگه نمیگیری ؟ یه اس ام اس خالی هم حتی نمیدی !

توروقرعان بهمون بگو ، منِ مخابرات اون دوره رو باهاتون زندگی کردم ، حقمه که بدونم

منم اس ام اس بدم بگم : بیخیال رفیق ، این نیز بگذرد …

   گرداوری:زیرمیزی

The post اس ام اس های خنده دار فروردین ۹۴ appeared first on مجله اینترنتی زیرمیزی | پورتال خبری و سبک زندگی.

ادامه مطلب اس ام اس های خنده دار فروردین ۹۴

اس ام اس پیوندتان مبارک باد

0.136474001314437060 parsnaz ir اس ام اس پیوندتان مبارک باد

 

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم

و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم

آرزومند خوشبختی شما (…)

.

.

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته میشود

پیوند زیبایتان مبارک باد

.

.

.

ازدواج پیوندی است که هیچ کس در آن ضرر نمیکند.

اگر همسر خوبی بدست آوردی خوشبخت میشوی و در غیر اینصورت فیلسوف میشوی !

پیوندتان مبارک

.

.

.

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا

به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .

ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

.

.

.

برای یک ازدواج موفق و زندگی خوشبخت باید دم به دم عاشق شوید

منتها فقط عاشق همسرتان

پیوندتان مبارک

.

.

.

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد

و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت

پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.

پیوندتان مبارک

.

.

.

در زندگی مشترک شما وقتی به خوشبختی واقعی میرسید

که همسرتان را خوشبخت کنید.

پیوندتان مبارک و امیدوارم که خوشبخت باشید . . .

.

.

.

گرامیداشت سالگرد عروسی گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد

مشارکت، تحمل و پشتکار است و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر

سالگرد ازدواجمان مبارک

.

.

.

در ثانیه‌های بودنت می‌مانم. در فصل شکست خوردنت می‌مانم

یک سال نه ده سال چه فرقی دارد. تا لحظه دل سپردنت می‌مانم و دوستت دارم . . .

.

.

.

عزیزم اگر در تمام لحظاتی که در یکسال گذشته به یاد تو بودم یک شاخه گل به تو هدیه میدادم

الان در باغ بزرگی از گل قدم میزدیم . . .

سالگرد پیوند من و تو مبارک

.

.

.

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست

عزیزم و همسفر دائمی من، سالگرد پیوندمان مبارک

.

.

.

مهتاب برف زیبا و سفید  را به آرامی نوازش میکند و شبی رویایی و افسونگر را نوید میدهد

در آن شب آرام و سفید، فقط عشق است که جریان دارد

و لبهای عاشق و معشوق را به سوی هم میراند و ناگهان در هم قفل میشوند

و سکوت همه جارا فرا گرفته است

تنها یک زمزمه به گوش میرسد

دوستت دارم برای همیشه

.

.

.

خوشبختی من در بودن باتو است و روز رسیدن به تو تقدیر خوشبختی من است

تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی

زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو ، بهترین عشق دنیا

روز یکی شدنمان را از صمیم قلب تبریک میگویم

.

.

.

عشق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم ، محبت را در قلب تو یافتم

با هر تپش قلبم میگویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست

سالگرد ازدواجمان مبارک

.

.

.

به پاکی قلبت سوگند بدون طنین زیبای صدایت نمیتوانم زندگی کنم

تا دنیا باقی است عاشقانه دوستت دارم

اولین سالگرد ازدواج مان را به تو تبریک میگویم . . .

.

.

.

در خالصانه ترین گوشه قلبم آنجا که خبری از تاریکی نیست یاد شما میدرخشد

سالروز پیوندمان را تبریک میگویم

دوستت دارم

.منبعhttp://sms.irfamily.com

ادامه مطلب اس ام اس پیوندتان مبارک باد

پیامک با موضوع خداوند

888 پیامک با موضوع خداوند

همیشه دلتنگی ام را در دریای آغوش تو ریختم ، عجیب این دریا معجزه می کند !
تمام غم را می بلعد و باز آرام آرام است
دریای لاجوردی من ، خدای من . . .

———————————–

خدایا مرا ببخش از اینکه همیشه از تو می خواهم اما تو را نمی خواهم !

———————————–

یادم باشد که امید خوشبختانه از دست دادنی نیست . . .
آنهم امیدی که رو به سمت خدا باشد . . . !

———————————–

خدایا . من درکلبه فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو درعرش کبریایی خود نداری .
من چون تویی دارم وتو چون خود نداری . . .

———————————–

نگران آینده نباش
خدا قبل از تو آنجاست . . .

———————————–

عاشقِ خدایی هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم ، دوستمان دارد !

———————————–

آنگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینی
و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست
بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی . . .

———————————–

صاحبخانه ی دل خـــــــــــداست !
آن را به هر کسی اجاره نده . . .

———————————–

دیکته زندگیمان پر از غلط است ولی نگران نباش . . .
خودش گفته قبل از نمره دادن اگر پشیمان شوی غلطهایت را پاک میکنم !

———————————–

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده
نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت
آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

———————————–

وقتی خدا را دیدم که مشکلم را حل میکرد ، من به توانایی او ایمان می آوردم و وقتی حل نمی کرد می فهمیدم او به توانایی من ایمان دارد !

———————————–

در بی کسی ها گم شده بودم
خدا را دیدم که میوه ی امید تعارف می کرد !

———————————–

هرگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینی و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست
بدان که خـــداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی . . .

———————————–

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را یکی مثل نسیم دشت آهسته می گوید : * کنارت هستم ای تنها *

———————————–

منبعhttp://sms.irfamily.com

 

ادامه مطلب پیامک با موضوع خداوند

اس ام اس با موضوع خدا

9999 اس ام اس با موضوع خدا
تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم نه خوشی ها را !
زیرا خوشی آن است که تو می خواهی و خوبی آن است که “خدا” برای تو می خواهد . . .

———————————–

میان تمام تلاطم های زندگی فقط همین بس که میدانم
هستی . . .
همیشه . . .
همین جا . . .
درست در کنار من !

———————————–

هنگامی که افسرده ای بدان جایی در اعماق وجودت حضور “ خدا ” را فراموش کرده ای !

———————————–

تنهای تنها نیز شوم
بی کس و رسوا نیز شوم
باز هم آرامم ، خدا را دارم . . .

———————————–

تمام غصه های دنیا را می توان با یک جمله تحمل کر د: خدایا میدانم ک میبینی . . .

———————————–

راز زندگی آرام این است :
امروز در کنار خدا گام بردار و فردا را به او بسپار !

———————————–

خدایا ببخش که یک عمر عاشقانه هایم را خرج این و آن کردم و به تو فقط یک مشت خمیازه و کسلی و بی حوصلگی تحویل دادم !

———————————–

“ خاص ” فقط “ خداس ” !

———————————–

من خدایی دارم . . .
من خدایی دارممن خدایی دارم ،  که در این نزدیکی‌ست . . .
نه در آن بالاها !
مهربان ، خوب ، قشنگ . . .
چهره‌اش نورانیست
گاه‌گاهی سخنی می‌ گوید ،
با دل کوچک من ،
ساده‌تر از سخن ساده من
او مرا می‌فهمد‌ !
او مرا می‌خواند،
او مرا می‌خواهد ،
او همه درد مرا می‌داند . . .
یاد او ذکر من است ، در غم و در شادی
چون به غم می‌نگرم ،
آن زمان رقص‌کنان می‌خندم . . .
که خدا یار من است ،
که خدا در همه جا یاد من است .
او خدایست که همواره مرا می‌خواهد ،
او مرا می‌خواند
او همه درد مرا می‌داند . . .

———————————–

خداوندا ، بلندای دعایت را عطایم کن
تو ای معشوقه عالم
از این پس عاشقی را پیشه ام فرما
خدایا راستش من آدمیزادم
گاه گاهی گر گناهی میکنم ، طغیان مپندارش !
کریما من گنهکارم ، تو بخشنده !
بگو آیا امید بخششم بیجاست ؟
خودت گفتی بخوان ، می خوانمت اینک مرا دریاب
به چشمانی که می جوید تو را نوری عنایت کن
دو دست خالی ام را رحمتی دیگر عطا فرما . . .

———————————–

دست به دامان خدا که میشوم ،
چیزی آهسته درونم میگوید :
نترس از باختن ، تا ساختن دوباره فاصله ای نیست . . .

———————————–

خـــــدایا
آن زمان که همگان به انـــسان پشت می کنند،
تـنـــــها حضور تو . . .
تنهایی را طراوت می بخشد . . .
خــودت را از مــن دریغ نکن . . .

———————————–

دلم گرم خداوندیست که با دستان من گندم برای یاکریم خانه میریزد !
چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواند مرا با آنکه میداند گنهکارم !
دلم گرم است ، میدانم بدون لطف او تنهای تنهایم
برایت من خدا را آرزو دارم . . .

 

منبع http://sms.irfamily.com

ادامه مطلب اس ام اس با موضوع خدا

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

امشب ملائک بر نبی تبریک گفتند

تا صبح گرد خانه اش پرواز کردند

آندم که سر زد روی زهرا

سادات زین مادر به عالم ناز کردند

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

ای اولین زنی که به مردان سرآمدی

سر تا قدم تجسم اوصاف سرمدی

کانون عشق و عاطفه یعنی که فاطمه

آئینه ی تمام نمای محمدی

 

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

زهرا اگر نبود ولایت نداشتیم

گمراه می شدیم و هدایت نداشتیم

زهرا بنا نداشت خودش را بنا کند

می خواست بند ه باشد و یا رب بنا کند

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

عزت و فضل و شرافت بنگر ز امر خدا

سوى زهرا ز جنان حورى و غلمان آمد

ساره و آسیه و مریم حورا ز بهشت

از پى خدمت آن زهره تابان آمد

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

از شب میلاد بود شعلۀ تاب و تبش

پیش تر از جدّ و باب خوانده خدا زینبش

قصۀ کرب و بلا زمزمۀ هر شبش

فاطمه از جان ودل بوسه زند بر لبش

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

خـلـقـت کـائـنـات شــد، بـهـر وجــود فاطمه (س)

زنـده هـمـه جـهان شد از، یمن ورود فاطمه (س)

پـیـش حـریـم حرمـتش، خیـل ملک کشید صف

از سـر شـوق جـمـلگی، مـحو سجـود فاطمه (س)

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

ای آن که هست بال ملک فرش راه تو

هفت آسمان تجلی تو، جلوه گاه تو

تو کوثر رسول خدایی که از ازل

شد آیه های روشن قرآن گواه تو

ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

هر دختری که ام امامت نمی شود

یا مادر پیمبر رحمت نمی شود

در مجمع خلایق حق فاطمه یکی است

این وحدت است شامل کثرت نمی شود

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

مفهوم حقیقی حیاتی بانو

با تو به زمین معنی ومعنا دادند

تا اینکه به سوی آسمانها بپریم

با نام شما به بالمان پا دادند

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

فاطمه نامی که با آن عشق می بازد خدا

فاطمه نوری کزآن بر خلق می نازد خدا

ما نه یاران دگر نه انبیا گویند کاش

در جزا ما را ز چشم او نیاندازد خدا

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

اشک در دیده ترم باشد

شب میلاد دلبرم باشد

ای عزیز رسول یا زهرا

عشق تو روح پیکرم باشد

جان ما را اگر پذیرایی

هدیه روز مادرم باشد

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

آن زن که به مُلک آفرینش یکتاست

در وادی عصمت و شرف خیرِ نساست

جز او نبود امّ ابیها به جهان

آن نور دو دیده ی محمد زهراست

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

بر عالم سرما زده گرما دادند

خورشیدترین ، ترا به دنیا دادند

با سجده و سجاده چهل روز گذشت

تا عاقبت آن سیب خدا را دادند

ولادت حضرت فاطمه (س) بر شما مبارک

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

البشارت که عیان مهر فروزان آمد

ظاهر از پرده عصمت رخ جانان آمد

سر زد از برج نبوت مه رخشنده دین

روشن از نور رخش عالم امکان آمد

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

بگوشم مژده می آید دمادم

دل شوریده گردد شاد و خرم

تولد یافت در ماه جمادی

عزیز که بود او فخر عالم

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

birth hazrat fatemeh

بر افلاک حقایق زهره حلم و حیا زهرا

به بحر عصمت حق گوهر صدق وصفا زهرا

یگانه بانوی دین فخر نسوان بنی آدم

فروزان شمع بزم محفل آل عبا زهرا

ادامه مطلب اس ام اس ولادت حضرت فاطمه

اس ام اس های آرزو

sms46748954574 amin3sms.ir 350x290 اس ام اس های آرزو

 

روزگارت بر مراد / روزهایت شاد شاد / آسمانت بی غبار
سهم چشمانت بهار / قلبت از هر غصه دور / بزم عشقت پر سرور
بخت و تقدیرت قشنگ / عمر شیرینت بلند / سرنوشتت تابناک
جسم و روحت پاک پاک

********************

دیدگانت از همیشه شادتر / شهر قلبت زنده و آبادتر
غصه هایت دم به دم ای مهربان / در گذرگاه زمان بر بادتر

*********************

به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد / به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز

**************************

دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم / همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب
( اوحدی مراغه‌ای )

*******************

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را / ولی من باز پنهانی ، ترا هم آرزو کردم
( شهریار )

مرا هرگز نباشد خواب و دارم آرزو گاهی / که‌ خواب ‌آید به چشمم بلکه جانانم به خواب‌ آید
( شیدای کردستانی )

**************************

ز بس زخم زبان خوردم ، دهان از گفتگو بستم / در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم

*************************

چنان بدیدن روی تو آرزومندم / که گر بدادن جان ممکن است خرسندم

**************************

چند در دل آرزو را خاک غم بر سر کنم ؟ / آتشی را تا به کی در زیر خاکستر کنم ؟

****************************

همه آرزوی دل را به تبسمی برآور / همه رنجهای جان را به کرشمه‌ای دوا کن

*****************************

داری هوس که غیر برای تو جان دهد؟ آه این چه آرزو است مگر مرده‌ایم ما

******************

شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم / که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم
( فروغی بسطامی )

********************

فریب دورنماهای آرزو خوردم / ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم

********************

به ماه روی تو این آرزو که من دارم / هزار سال اگر بینمت هنوز کم است
( بابافغانی شیرازی )

*******************

آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا / وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا
( اهلی‌ ترشیری )

**************************

اینکه هر سو میکشم با خود نه پنداری تن است / گور گردان است و در او آرزوهای من است
( سیمین بهبهانی )

*************************۸

کیم من ؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی !!!
( رهی معیری )

******************************

عمرم چنان گذشته به سختی / که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز

******************************

اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد / کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا

*****************************

همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی / چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟

******************************

یاد ایامی که مرغ آرزو بر بساط ابرها پر می ‌گرفت

**************************

اگر نیک بختی ترا آرزو است / چنان زی که دشمن شود با تو دوست
( نیازی )

******************

سوخته چون لاله عمری در فراق لاله‌رویی / بر لب آمد جان و ما را بر نیامد آرزویی

*********************

نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود . . .
فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی . . .
و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم . . .

*********************

چه دعایی کنمت بهترازاین/خنده ات ازته دل، گریه ات ازسرشوق
روزگارت همه شاد،سفره ات رنگارنگ، وتنی سالم وشاد که بخندی مادام . . .

******************

چه خوش باشد که بعد از انتظاری
به امیدی رسد امیدواری
چه شیرین است روز وصل یاران
پس از عمری فراغ و انتظاری
انشا الله . . .

منبعhttp://sms.irfamily.com

ادامه مطلب اس ام اس های آرزو

تبریک روز زن

21 تبریک روز زن

 
اس ام اس روز زن,تبریک روز مادر,تبریک روز زن

صدایت میزنم آنگاه کز نا مهربانیها به تنگ آید دلم مادر

روز مادر مبارک
اس ام اس روز زن,تبریک روز مادر,تبریک روز زن

من نبودم و تو بودی

بود شدم و تو تمام بودنت را به پایم ریختی

حالا سالهاست که با بودنت زندگی می کنم

هر روز ، هر لحظه و هر آن و دم به دم هستی مادرم !
اس ام اس روز زن,تبریک روز مادر,تبریک روز زن

دوست داشتن “مادر” مانند برفیست سنگین

میبارد ، مینشیند ، یخ میبندد و با هیچ آفتابی آب نمیشود !


اس ام اس روز زن,تبریک روز مادر,تبریک روز زن

حس آزاد دخترانه را به مهر مادری دادن ، بزرگترین ایثار یک زن است !

روزت مبارک مادر عزیزم
اس ام اس روز زن,تبریک روز مادر,تبریک روز زن

تو فقط باش مادرم …

با بودنت مشکلات زیاد نیست و سختی ها آسان است مثل دوران کودکی !
اس ام اس روز زن,تبریک روز مادر,تبریک روز زن

بهترین فرم غزل هایم برای مادر است

دفتر شعرم مزین از صفای مادر است

در قنوت هر نماز خود دعایم می کند

هرچه دارم در دو عالم از دعای مادر است
اس ام اس روز زن,تبریک روز مادر,تبریک روز زن

میلاد حضرت بتول و هدیه آسمانی خدا به رسول ، بانوی ملکوت و جبروت

حضرت صدیقه طاهره گرامی باد.

منبع http://namakstan.ir

ادامه مطلب تبریک روز زن

اس ام اس خداحافظی غمناک

SMS goodbye 350x192 اس ام اس خداحافظی غمناک

ای که از اول جاده به سکوت شدی گرفتار

منو از خاطره کم کن تا ابد خدا نگهداراس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangiz


رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

از دل برکه شب سر زد و تابید به خورشید

تا دل روشن نیلوفری اش پاک بمانداس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangiz


تکیه به شونه هام نکن

من از تو افتاده ترم

ما که به هم نمی رسیم

بسه دیگه  بذار برماس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangizخداحافظ برای تو چه آسان

ولی قلبم ز واژه اش چه سوزاناس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangiz


اگه می دونسنتی قطره ی بارون هنگام جدا شدن از ابر چه حسی داشت

اگه می دونستی یه بندر هنگام رفتن کشتی ها چقدر تنها میشد

اگه می دونستی درخت کاج هنگام پر کشیدن پرنده ها چقدر غمگین می شد

اگه می دونستی با رفتنت چه آتیشی به جونم کشیدی اینقدر راحت نمی گفتی : خداحافظاس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangiz


منو ببخش تنهام نزار ، برای آخرین بار

تنهام نزار ، بی من نرو ، نگو خدانگهداراس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangiz


تو رفتی شاخه عشقم شکسته

به چشمم شبنم حسرت نشسته

نگاهی هم نکردی وقت رفتن

نگاهی که سراسر اشک بستهاس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangiz


گفتی خداحافظ ! گفتم نمی خواهی مرا ؟

باشد نخواه ! اما ای کاش می گفتی چرا ؟اس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangiz


خدانگهدار عزیزم اما نمیشه باورم

توی چشام نگاه نکنی این لحظه های آخرم

آخه چطور دلم بیاد چشاتو گریون ببینم ؟اس ام اس خداحافظی غم انگیز
SMS Khodahafezi Qamangiz


می روم شاید کمی حال شما بهتر شود

می گذارم با خیالت روزگارم سر شود

منبع http://www.bisms.ir

ادامه مطلب اس ام اس خداحافظی غمناک

اس ام اس سوزوندن

sms sooznak 350x192 اس ام اس سوزوندن

میدانی از کجای زنگی بیشتر خسته ام ؟

آنجایی که وسط خنده هام بغض می کنماس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


بیچاره مترسک

سرتاسر سال از مزرعه محافظت می کرد

ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد

آری ، پاداش وفاداری جز این نیستاس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


تنها بی هوایی آدمی را خفه نمی کند

گاهی هوایی شدن آرام آرام بدون روسیاهی خاموشت می کنداس ام اس سوزوندن
SMS Soozundanتموم کوچه ها تاریکن اینجا

تموم آرزوها دست بادن

من از این آدمک ها ناامیدم

که چشمای منو به گریه دادناس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


سال نو میشه و زخمه من کهنه تر

پس ای زخم ، کهنه تر شدنت مبارکاس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


شعر گاهی می گریاندم

اما کلمه ای نیست در جهان که بازم بدارد از گریستناس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


گذشته ها گذشته …

اما تلخ گذشته اونم برای من !اس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


من همیشه از اول قصه های مادربزرگ می ترسیدم

و آخر هم به واقعیت می پیوست …

یکی بود … یکی نبود !اس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ

و من خسته از جواب های تکراری :

غم تمام می شود

غصه نخور

مشکلات حل می شود

و …

دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند

بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟اس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم

که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !اس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


مطمئن باش هیچوقت فراموشت نکرده ام

فقط دیگر ساکت شده ام ، همین …اس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


غم انگیزترین جدایی اونی بود که

نه کسی گفت چـــرا ؟ و نه کسی فهمید چـــــرا ؟اس ام اس سوزوندن
SMS Soozundan


خیالت خیال رفتن ندارد …

خودت چه ؟ قصد آمدن نداری ؟

منبعhttp://www.bisms.ir

ادامه مطلب اس ام اس سوزوندن

جدیدترین اس ام اس های خفن و خنده دار ۹۴

جدیدترین اس ام اس های خفن و خنده دار ۹۴

thPGU4PHJN

عایا تا حالا فکر کردین این پتو که وقتی می ترسیم میکشیم رو سرمون٬

دقیقا میخواد مانع چی بشه؟؟؟

—————–

کی گفته پسرا احساسات ندارن…؟

وسعت عشق پسرا اینقدر زیاده که اگه عاشق یه دختربشن،

عاشق دوستاشم میشن…!!

به همین برکت

—————–

ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ

ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ

ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯿﻢ

ﺳﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﯼ ﻣﻦ

ﺑﻪ ﯾﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻦ …

—————–

قربون خودم برم

نه عملیم

نه فتوشاپم :/

زشت اوریجینالم:))

والا به همین برکت ادم باس صادق باشه  ㄟ(ツ)ㄏ

—————–

مسئله هسته‌ای داره فرهنگ مردم رو هم عوض می‌کنه

به دوستم میگم خواستگاری‌ات چطور پیش رفت؟

میگه: پیشرفتهای مهمی حاصل شده ولی هنوز ابهامات زیادی باقی مانده!

—————–

میدووونم تا اس میاد دعا میکنید من باشم …

خواستم بگم دعاتون مستجاب شد،منم

—————–

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست ، اشکال نداره !

سعی کن به چیزای قشنگ نگاه کنی

منو نیگا D: با توام منو ببین

—————–

شمام هیچ کاری نمیکنید ولی وقت کم میارید ؟

یا فقط من اینجوریم ؟!

—————–

اینترنت ایران اگه به جای پشتیبانی فنی

فقط یه صدای ضبط شده میذاشت با مضمون

” به درک که نتت مشکل داره ”

همون کاربرد کارمنداش رو داشت !

هزینش هم کمتر بود

—————–

پدسّگ نریخته، چیست؟

اصطلاحی که ایرانیان بعد از گرفتن موجودی کارت خود به کار میبرند

—————–

یه خونه دوبلکس هم نداریم ، پله داشته باشه

با خانواده که حرفمون شد ، بغض کنیم !

دستمونو بگیریم جلو دهنمون ، بدو بدو پله ها رو بریم بالا

خیلی کلاس داره لامصب D:

—————–

اکثر مکالمه های من و بابام :

من : سلام بابا !

بابام : نه

—————–

مدرسه و درس و دانشگاه و کارای اداریو

باید مینداختن شب که همه بیدارن !

نه اینوقت صبح D:

—————–

زشتم نشدیم مردم تنهاییمونو باور کنن !

به هرکی میگم هیچکیو ندارم، میگه برو توله !

اونم کی؟؟ توووو؟ برو باووو

—————–

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻥ !

—————–

من هرچی ملکه ذهنم میشه ،

پادشاه ذهنم میاد مخشو میزنه

دلیل عدم موفقیتم توی زندگیم همینه !

—————–

زندگی از اونجایی سخت شد که ،

بشر تصمیم گرفت حتما صبا از خواب بیدار شه D:

—————–

به امید روزی که بفهمیم از جون یخچال چی میخوایم !

—————–

روزی شخصی نزد بزرگی رفت

و گفت سوالی دارم که نمیتوانم جلوی جمع بگویم

بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سوالش را پرسید

ولی چون همه رفته بودند بیرون

کسی نمیدونه چه سوالی کرد و چه جوابی شنید !

شرمندتون شدم ببخشید:))

—————–

از مراسم قبل از ازدواج می تونم عوض کردن سیم کارت رو نام ببرم

—————–

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻧﻢ ﺭﻭ ﺍﻫﺪﺍﮐﻨﻦ !

ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﯿﺮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﻮﻥ ﺑﻘﯿﻪ !

ﺑﻠﮑﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ

ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻩ

ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻫﻦ ﻟﻘﻦ

—————–

ﯾﺎﺭﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﯾﮑﺘﻪ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﻏﺒﺮﺍﻕ ﯾﺎ ﻗﺒﺮﺍﻍ ﯾﺎ ﻏﺒﺮﺍﻍ ﯾﺎ ﻗﺒﺮﺍﻕ؟؟

ﺑﻌﺪ ﻣﻠﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ:…

!ghebragh

—————–

اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺭﻭﺷﻦﮐﺮﺩﻡ…..

ﻻﻣﺼﺐ ﻋﺠﺐ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺍﺭﻩ

—————–

ﻣـﻦ ﺍﮔـﻪ ﺯﺑـﻮﻥ ﺣـﯿ‌ـﻮﻭﻧـﺎ ﺭﻭ ﺑـﻠـﺪ ﺑـﻮﺩﻡ ﺣـﺘـﻤـﺎ ﻣـﯿـﺮﻓـﺘـﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﮐـﺮﮔـﺪﻥ ﺩﺭ ﻣـﯿـﺎﻭﺭﺩﻡ ….

ﺧـﯿـﻠـﯽ ﻏـﻤـﮕـﻴـﻨﻪ …

ﻧـﻤـﯿﺪﻭﻧـﻢ ﭼـﺮﺍ )-:

—————–

ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻤﻴﺸﻪ!

ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ کما…!!!

—————–

】ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺧﺎﺭﺟﯿﺎ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺟﯿﺸﻮﻥ ﻣﺎﯾﯿﻢ :-D】

—————–

کلی تف جمع کردم وقتی پول دارشدم

باهاش پولام وبشمارم:))

—————–

وای چه باد سردی میاد

یخ زدیم

وایسا این سقف لعنتی رو ببندم !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی_مثلن منم پورشه دارم ^_^

—————–

منـــــــــــم میتـــونــــستـــــــم آیـــفـــون بخـــــــــــــرم

ولی چون سیبـــــــــــش گـاز زده بـود نـــخریـــدم

دهنـــــــــی بـــود میـــفــهمـــی؟

خیلـــــی حســــاســــم :)))

—————–

❂↓←يجــــــــــــــــــــورے رُڪـــَـــــــــــــــــم ڪـہ

میــــــــــــــــــخوان فيلتــــــــــــــــــــرم

ڪـــُـــــــــــــــنـَـن،←↬ ❂↻↑

منبع:لایف اس ام اس

    گرداوری:زیرمیزی

The post جدیدترین اس ام اس های خفن و خنده دار ۹۴ appeared first on مجله اینترنتی زیرمیزی | پورتال خبری و سبک زندگی.

ادامه مطلب جدیدترین اس ام اس های خفن و خنده دار ۹۴

پیامک جدید و زیبابهاری

8 پیامک جدید و زیبابهاری

SMS Jadid

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد وصل یوسف، به زلیخا شدنش می ارزد دفتر قلب مرا واکن و چیزی بنویس سند عشق به امضا شدنش می ارزد گرچه من تجربه ای از نرسیدن هایم رفتن رود به دریا شدنش می ارزد

بهار همیشه هست کافی است دلت مرورگر خوبی ها باشد

دردهایم را لایک کردند و گفتند : زیبا بود نمی دانستم مگر درد هم زیبا می شود؟

اس ام اس جدید

همیشه هستی همین نزدیکی جایی میان دلم و یادم اما دیدنت چیز دیگریست

هر روز دلم را میشکند دوستی که او را برای دل شکستگی هایم میخواستم

کبریت های سوخته هم روزی درخت های شادابی بوده اند مثل من ، که روزگاری می خندیدم قبل از این که عشق روشنم کند

زیباترین و جدیدترین اس ام اس ها

خــاطــــراتت باران سربی میشود وقتی نیستی می ریزد برسرم

همتا هم ندارى که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم شاید مثلش را پیدا کنم

روزى اگر نبودم تنها آرزویم این است زیر لب بگویى یادش بخیر

اس ام اس های جدید

عزیزدوست داشتنی آرزو میکنم آخرین نفسهای باد زمستان غمهای کوچک و بزرگ زندگیت را با خود ببرد و بوى شادی بهار، کلبه ی آرزوهایت را خوش بو کند

وقتی دیدی کسی مث نوک پرگار همه جوره پات وایساده دورش نزن دورش بگرد

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن

SMS Jadid

سلامتی زن و مردایی که پتانسیل های زیادی دارن ولی فقط واسه همسرشون رو میکنن

دوباره آمده ای ؛ اینبار شیرین تر از قبل دروغ میبافی زیرکانه تر لبخند میزنی و دلبرانه تر ناز میکنی اما نازنین بعد از رفتنت دلم مرد مدتهاست که دیگر مغزم تصمیم میگیرد نه دلم پس لوند و دلبرانه که هیچ ، عاشقانه و صادقانه هم که بیایی ، من دیگر من نیستم !

ریشه ام دریاست به دنیا که آمدم آب از سرم گذشته بود هیچ طوفانی به خفگی ام نمی انجامد غرق نخواهم شد مگر در خودم

مسیج جدید

یادت بماند تو یادگاره روزهایى هست که نه فراموش میشوند و نه تکرار

اول عشق بود = علاقه شدید قلبی بعد شد عجق = علاقه جدید قلبی جدیدا بهش میگن عچق = علاقه چندم قلبی؟

خریدار ندارد دلی کـــه برایت ” لک ” زدہ است !

اس ام اس جدید

دلم خسته…دلم غمگین…دلم تنهاترین تنهاست…

به سلامتی روز قیامت که دوباره رفقا رو دور هم جمع میکنه

همیشه میگفت: دلسوزت منم! راست میگفت ، دلم را سوزاند و رفت

SMS Jadid

به سلامتی دلقکی که رو صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقه اش به او میخندیدند

سریع ترین نقاشی بودی که دیدم در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کردی …

قبل از خواب دلم عجیب هوای این را کرد که برای کسی بنویسم دوستش دارم

منبعhttp://amozande.ir

ادامه مطلب پیامک جدید و زیبابهاری

پیامک جدید و زیبا

new sms 11 series1 350x245 پیامک جدید و زیبا

 

دیدارت دل چسب و دوریت دلگیراست دوریت را به شوق دیدارت سر می کنم رفیق

اس ام اس جدید

خسته ام از قلب شکسته من که خبر دارد ، هیچکس و همه می خوانند مرا که چقد خوشحال است اما درپس این خوشحالی اندوهیست غریب آری دل من سخت شکست

هر کاری میکنم تو باز کنارم هستی کنار طپش های قلب بی قرارم جایت امن است خیالت راحت باشد که فراموش نمیشوی

بگذار بسوزیم صدایمان به آسمان نرسید شاید دودمان  برسد

اس ام اس جدید

دردهایت شش دانگ به نام من به جان خریدمشان

امسال یه وظیفه خطیربه من محول شده اونم اینه که هربچه ای به بابام گفت : عموعیدی بده من برا بقیه یه آهنگ بخونم حواسشون پرت بشه تابابام یه پس گردنی بهش بزنه

خیال آمدنت را به آغوش خسته ام می کشم

اس ام اس جدید

اونایی که به پارک دوبله دخترها میخندین وقتی که پشت سر یک دختر در صف عابر بانک گیر کردین گریه تان را خواهم دید

مورد داشتیم طرف رفته خواستگارى زنگ درو نزده خودش کلید انداخته رفته تو

خسته ام خسته ام از خودم، از همه، از این نفس کشیدن اجباری از این بودنی که هر ثانیه اش قلب و روحمو تیکه تیکه میکنه خدایا صدامو میشنوی خسته ام، دستمو بگیر، میخام بیام پیشت سخت از آدمای اینجا دلم گرفته، دلم مهربونی میخاد، مهربونی که فقط مال تو باشه فقط

اس ام اس جدید

من زیر باران تو دور میشوی من خیس این دِلبری های بهار است نیامده دیوانه می کند کوچه را از تنهایی

به سلامتی سیم کارتهای اعتباری چون وقتی حوصله کسی رو نداری میتونی بگی اعتبار ندارم

ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﻤﻪ ی ﺩﺧﺘﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﻜﻢ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻦ ﻧﻤﻲ ﺭﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺁﺭاﻳﺶ ﻛﻨﻦ و ﻳﻪ ﻛﻠﻴﭙﺲ ﺩﻩ ﻣﺘﺮﻱ ﺑﺰﻧﻦ

اس ام اس جدید

تمام زندگی ام درد میکند دلم نوازش های مادرانه میخواهد دلتنگ خنده های توام مادر

دست هایش با من چشم هایش در خیابان دلش… این یکی را نمیخواهم بدانم

رفیقا “کم” باشن ولى “تک” باشن

اس ام اس جدید

کجا باید رفت؟ ز که باید پرسید؟ واژه عشق و دوست داشتن چیست؟ جان اگر هست چرا در من نیست؟ من که خود می دانم قصه عشق فقط یک رویاست

ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ

اگر میدانی در دنیا کسی هست که دیدنش رنگ رخسارت تغییر میکند و صدای قلبت آبرویت را به تاراج میبرد مهم نیست که او مال تو باشد مهم این است که فقط باشد زندگی کند لذت ببرد و نفس بکشد
پیامک جدید و زیبا

کنج تنهایی من قشنگ تر از بودن با کسی ست که هر بار دلش به هوای دیگری می پرد!

عشق یعنی: اینقدر دوستش داری که به خاطرش حتی از ابراز علاقه ی دیگران هم به خودت معذب میشی

رفتن تو پایان من نیست آغاز بی لیاقتی توست

پیامک جدید و زیبا

من به مردی وفا نمودم و او پشت پا زد به عشق و امیدم هر چه دادم به او حلالش باد غیر از آن دل که مفت بخشیدم

به کدامین بهانه مرابه دنیایت پیوند زدی که اینگونه محتاج بودنت هستم؟

شغل خوبی دارم آدم می کنم تحویل دیگری می دهم صد درصد تضمینی

پیامک جدید و زیبا

هر جای دنیا که میخواهی باش من احساسم را با همین دست نوشته ها به قلبت میرسانم

شکستنم را همه دیدند  جز او که به خاطرش شکستم تازه می پرسد صدای چه بود …

از کسی که دلش گرفته نپرسید: چرا؟ آدمها وقتی نمی توانند دلیل ناراحتیشان را بیان کنند دلشان می گیرد
منبعhttp://amozande.ir

ادامه مطلب پیامک جدید و زیبا

اس ام اس جدید اردیبهشت ۹۴

L1281729670711 اس ام اس جدید اردیبهشت 94

 

همیشه نباید حرف زد گاه باید سکوت کرد حرف دل که گفتنی نیست! باید آدمش باشد کسی که با یک نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد…

اس ام اس جدید

قشنگیه “لیاقت” به اینه که همه نمیتونن داشته باشن

عشق همین خنده های ساده توست وقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدی تـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم

یاد تو هیچ گاه از بین نمیرود بلکه از سطری به سطری دیگر منتقل میشود… و اینست قانون پایستگی چشمانت!
جدیدترین اس ام اس

ته دلم تاریکخانه ای دارم که عکس هایت را در آن ظاهر میکنم چند روزیست عکس هایت میسوزند قرار نبود دلم را روشن کنی

مادر دندانم شکست به خاطر سنگریزه اى که در خوراکم بود ، دردم گرفت نه براى دندانم براى کم سو شدن چشمانت

جدیدترین اس ام اس ها

مراقب باشیم تنهایى هرزه مان نکند

دوستت دارم بهایش هم هر چه هست روی چشمانم …

داغ من بیشتر از آن است که فراموش شود هر پاییز..هر زمستان من بی تو بودنم را بهانه میگیرم ! بهارها می بارم تابستان ها می سوزم ! تقویم من بدون تو بیهودگی محض است !

اس ام اس جدید

میگن خوشکلی و خوش تیپی هزار تا دردسر داره دوروغ میگن ! من که تا حالا مشکلی برام پیش نیومده

سهم من کجاست؟ کجا باید قدم بگذارم که کسی را له نکنم سهم من کجاست؟ کجابایددل ببندم که دیرنکرده باشم ؟ سهم من کجاست؟ مگردیگرستاره ای باقی مانده که سهم شبهای تاریک من باشد؟

میگویند زمان طلاست! اما من چشیدمش دروغ میگویند زمان آتش است ثانیه به ثانیه اش میسوزاند و تا به شعله ات نکشد نمیگذرد

اس ام اس جدید

چشم ها ساکت اند اما اگر درکشان کنی دنیا را به آتش می کشند !

غم براے خوردن زیاد دارم لطفا تو دیگہ برام لقمہ نگیر…

تنها یک برگ مانده بود درخت گفت : منتظرت میمانم ! برگ گفت : تا بهار خداحافظ ! بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود
اس ام اس های جدید

به بعضیام باید گفت: میخوای بری همه چیزتو ببر بعدی میاد جا بشه!

به سلامتی دخترائی که هنوز دوست داشتنین هنوز مرد رو با آهن پاره ای که زیر پاشونه نمیسنجن همونائی که بوی عشق میدن اونائی که مهربونن

کاش بعد از همه دلقک بازی هایم کسی می آمد ماسک را از روی صورتم بر می داشت و میگفت حالا از درد هایت بگو من گوش می کنم!

منبعhttp://amozande.ir

ادامه مطلب اس ام اس جدید اردیبهشت ۹۴

new sms

31 new sms

 

اس ام اس جدید

مهربانی در قلبت می درخشد نگاهت آفتاب و دلت دریا وجودت می ارزد به کل دنیا

هنوز در پى جراح زبر دستى مى گردم که سرنوشت مرا با تو پیوند بزند …

می بینی خدا؟ داشتیم بازی می کردیم اون رفت چشم گذاشت من رفتم قایم شدم اما اون به جای من یکی دیگه رو پیدا کرد و من برای همیشه گم شدم

اس ام اس های جدید

سلامتی پسری که وقتی پلیس بهش گفت خانم کی باشن؟ سرشو مثل مرد بالا گرفت و گفت: باور کن جناب سروان این پسره ، فقط موهاشو بلنده و ابروهاشو برداشته

آرامش ، رهایى از طوفان نیست بلکه آرام زندگى کردن در میان طوفان هاست آرامشت افزون باد به مدد او که دل ها بیادش آرام می گیرد

” انتظار “ این نخستین درسی بود که از عشق آموختم


اس ام اس جدید

بود و نبودت فرقی به حال من نکرد حتی اگر نباشی هم هستی چه یادت! چه سایه خیالی ات همه جا رو به رویم

دردهایم درآغوشی مداوا شد که نداستم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود

فصل قاصدکها که می آید از سوی من با هر بادی که می وزد ، با هر نسیم بدان قاصدکی دلتنگ ، روان به سوی توست…

sms jadid

ببار باران… من سفر کرده ای دارم که یادم رفت پشت سرش آب بریزم چون باورم نمیشد که برود ، اما رفت…

از وقتی شوخی اختراع شد دیگه هیچ حرفی تو دل کسی نموند …

هر روز تو را می بینم گوشه ی اتاق ایستاده ای و به من لبخند میزنی باورکن رویای بودنت هم زیباست!

اس ام اس جدید

آدمایی که عشقشونو مثل کانال تلوزیون عوض میکنن آخرش باید بشینن برفک تماشا کنن …

منتظر هیچکس نیستم اما دلتنگش میشوم گاهی!

قهوه چی! قهوه ام را شیرین کن آنروزها که تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود

new sms

دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه دوست یعنی اون جملات ساده و بی منظور که میگی خیالت راحته هیچ سوء تعبیری نمیشه

دیگر نمیگویم گشتم نبود،نگرد نیست بگذار صادقانه بگویم،گشتم إتفاقأ بود اما مال من نبود،بگذار دیگرى بگردد حتمأ مال اوست!

سلامتی خودمون نه واسه این حرفامون واسه اینکه مرهم نداریم واسه دردامون

اس ام اس جدید

ذهن جایگاهی است که می تواند از بهشت جهنم و از جهنم بهشت بسازد

خائن بودن کار راحتیه یه کار سختر مثل وفادار بودن رو امتحان کن

اشک من جارى شد جاى تو خالى بود جاى تو عکس تو در طاقچه ى کوچک قلبم خندید شعر دلتنگى من سخت گریست به عشقم که عاشقانه عاشقشم،اى کاش کنارم بود

new sms

دلم شکسته ولی هنوز باخرده هایش میتوانم بنویسم بامعرفت ها را دوست دارم!

سر سجاده دعا میکنم امروز غمت از دل برود و خدا هر چه بخواهى ز کرم هدیه به قلب تو دهد…

دل نزد تو است اگرچه دوری ز برم جویای توام اگرنپرسی خبرم خالی نشود خیالت ازچشم ترم درقلب منی اگرچه جای دگرم

اس ام اس جدید

من وتو دونیمه ی یک سیب بودیم تورا یکی برد مرا کرم خورد

بزرگترین اشتباهم این بود که آرزو کردم بزرگ شم

منبعhttp://amozande.ir

ادامه مطلب new sms

سری جدید اس ام اس های عاشقانه فروردین ۹۴

سری جدید اس ام اس های عاشقانه فروردین ۹۴

thDKV9E4FQ

خوشبخـــتے یعنـــے

با هــر حالتـــے از تــو

لبریــــز از عشـــق میشـــوم

آرے….

خوشبختـــے آن استـــ که بدانـــم

من شــده ام…

همــان بانویِ رویـــاهاے تــــــــــو…

————♡————

ﻣـــــﻦ ﻭ ﺗـــــــﻮ . . .

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﻫـﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ !

ﻗـﺸـﻨـﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺗـﺮﮐﯿـﺐ ﺩﻧـﯿـﺎﯾﯿﻢ !!!!

————♡————

 آشوب ِ جهان و جنگ دنیا به کنار

بحران ندیدن تو را من چه کنم؟

————♡————

دنیا دنیای ریاضیات است…!!

وقتی عشق را تقسیم کردند؛ تو خارج قسمت من شدی…!!

————♡————

وقــتی صــدایم میزنــی…

گـویــــــا به رویـــــا میرسم

رویــایی که بی تو . برایــم جهـــنم اسـتــــ

جهــــــنم!

————♡————

دلم نگاه عاشقانه میخواهد

اما از تو

فقط از تو…

————♡————

 دمــوکراسی بین منو تـــو این است که

همیــشه و در هــمه چیز حــق با چشــم های توست!

————♡————

می گویند هرکس نیمه گم شده ای دارد

تو اما بانو

تمام گمشده منی

و من یه هیچ نا تمام که با تو هست میشوم…

————♡————

بـی خیــــال اســــمـ هــــا و حرفـــــ هــــا …

” مـــن .. ”

خلاصـــــه می شــوم در

“تـــــو .. ”

همیـــــن ..!

————♡————

تمـــــــام ایـن شهــــر یکـــــــ طرفــــــ ،

تـــــ♥ــــو یکــــــــ طرفـــــ…

خیـــــالـت راحـت ،

مــــن ،

طرفِـــــــ ” تــــــ♥ــــو ” را

بـہ مــردم ایـن شهــــر نمـے دهـــــم …

————♡————

بعضی از نگاه ها صدای قشنگی دارن….

————♡————

ضـَــرورَت بوבَنــَـت هــَمیشگیسـت

فـَرقــے نـمے ڪُنــَــב …

چـِـهـ בَر ڪِنــارِ مـَטּ

چـِـهـ בَر خـاطِـرِ مـَـטּ …

————♡————

قافیه های بلند نگاهت

همیشه در آخرین لحظات

به داد بیت های کوتاه غزلم می رسند

وقتی که نیستی اما

دستهای سیاه شعر سپیدم بالاست

————♡————

زمانی فراموشت خواهم کرد که

نفسم قطع

عقلم خاموش

روحم در آسمان و

تنم در زیر خاک باشد

————♡————

من دلم می خواهد…♥

با تو به سرزمین احساسم سفر کنم♡

برایت عاشقانه بسرایم و تو♥

مست از این عشق♡

خیره به چشمانم♥

دستانم را بگیری♡

و با بوسه ایی♥

شعری تازه بر لبانم بسرایی♡

من دلم میخواهد♥

من باشم و تو باشی و عشق♡

و دیگر هیچ…♥

————♡————

مـنـــــــ فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهم

ـبــے بــرگـشتــــــــــــ !!!بــہ سـویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ♥ــــــو …..

————♡————

 عآشِــقـــ شُـבَטּ چیز ســاבه ایست . . .

آنقَـــבر ڪِﮧ هَمـﮧ ے اِنسانهــا

تـَـواטּ تَجربـﮧ ڪَرבטּ اوטּ رو בارَنـב . . . !

مـُـهِمــ عآشِـقــ مانــבَטּ اَستــ

بے انِتـــِها

بے زَوالــ

تا اَبـــב

بے مِنــَـتــ . . . !

————♡————

آرامشــی می خواهم…

خلوتــی می خواهم…

تــو باشی و من در کنار هـــــم …

تو …

سکوت کنــی…

و مــن

گوش کنم ..!

————♡————

در آغــوش تـ♥ــوام …

آرام تـــر از همیشـهـ

عـاشقـانــهـ تــر از همیشـهـ

و اے کــاش میشـد کـهـ همیشـهـ اینجــا بمـانــم .. (!)

————♡————

مــــــرا حبـــــــس کن در آغــــ♥ــــوشت ؛

من بــــــــراے حصــــــــار بازوان تـــــــو…

مجـــــرم تـــــــرین زنــــــدانے ام !!!

منبع:لایف اس ام اس

      گرداوری:زیرمیزی

The post سری جدید اس ام اس های عاشقانه فروردین ۹۴ appeared first on مجله اینترنتی زیرمیزی | پورتال خبری و سبک زندگی.

ادامه مطلب سری جدید اس ام اس های عاشقانه فروردین ۹۴

دلنوشته زیبای خاطره ها – متن خاطرات عاشقانه

kh1

تو نیستی
خاطراتت ضعیف گیر آورده اند . . .
.
.
.
زنـده کــردن خاطرات بــایــگــانـی شـده ؛
مـثـل پـاک کــردن گــرد و غـبــار از رو آیـنـه س . . .
هــرچـقـد بـیـشـتــر پــاک مـیـکـنـی ،
تـصـویـر واضـح تــر مـیـشـه . . .
بیـشـتــر مـیـبـیـنـی ؛
بـیـشـتــر زجــر مـیـکـشـی
.
.
.
همه غم منی تو ، غم دنیا که غمی نیست
من ازت خاطره دارم ، خاطره درد کمی نیست !
.
.
.


روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟
.
.
.
عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند
و تکرار هر شب خاطرات ، موها را . . .
.
.
.
ما خاطره ها را می سازیم
و خاطره ها ما را ویران می کنند …
.
.
.
می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم !
از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …
.
.
.
چنان بر خاطراتت باریده ام
به هر بندی بیاویزی شان
خیس من اند … !
“مهران پیرستانی”
.
.
.
روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد
سالها رفت و دل من سنگ نشد
ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود
نامت از صفحه این خاطره کمرنگ نشد
.
.
.
به دستانم فندکی ، کبریتی برسانید تا برای هضم عشقم ،
سیـ×ـگاری ، دلـ×ـی  ، جانـ×ـی  ، خاطـ×ـره ای را  بســـوزانم
.
.
.
عاشق جمله هایی ام که وقتی میخونی
یه نفس عمیق پشتش میکشی
و تو یه ثانیه یه دنیا خاطره میاد جلو چشمت
.
.
.
باور کن آسان نیست
نشستن روی همان نیمکت همیشگی
امّا
تنها
آه…
چه بارانی ست
هوای خاطراتم
چکّه میکند یادت
از سوراخ چتر خیالی
که هنوز خام تو است…
سیاووشــ خاکسار
.
.
.
از آدمای شـــَـهر بیزارم
چون با یکیشون خاطره دارم…
.
.
.
گـاهـی اوقـات . . .
هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـتِ هـم مـیـدن
تـا تـو رو غـرق در رویـاهـا و خاطراتت کـنـن
یـه آهـنـگ پـیـشـواز . . .
۲ خـط شـعـر . . .
کـمـی هـوای بـهـاری . . .
یـک وجـب پـیـاده رو . . .
آهـنـگـی کـه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـدن . . .
۲ کـلـمـه حـرف . . .
بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . .
طـعـم ِ شـیـریـن ِ یـه خـوراکـی . . .
هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .
تــو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی و خـیـره بـشـی بـه سـقـف . . .

نوشته دلنوشته زیبای خاطره ها – متن خاطرات عاشقانه اولین بار در سایت تفریحی | اس ام اس و سرگرمی پدیدار شد.

ادامه مطلب دلنوشته زیبای خاطره ها – متن خاطرات عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه دلربا – متن خاص و دلپسند

سری جدید دل نوشته های خاص و بی نظیر عاشقانه

per-14

تو اگر مال من بودی
می نشستم گوشه ای
آرزوهایت را یک به یک
به روی کاغذ می آوردم
تا روزی آنان را برآورده کنم
آخر آرزوهای تو آرزوهای من است ..!
تو اگر مال من بودی
به جای تو بغض می کردم و اشک می ریختم
دلم می خواست
همیشه صدای خنده هایت را بشنوم
تو اگر مال من بودی
هر روز عشق را به خانه می آوردم
تا عاشقی را از یاد نبرم
به راستی
چه می شد اگر تو مال من بودی …
حاتمه ابراهیم زاده

.

.

.

.

خودت باش …
کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد!
اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست …
چگوارا

.

.

.

.

تنهایی ِ بعد از تو
تنهایی ِ قبل از تو
نیست …
ساره دستاران

.

.

.

.

فهمیده ام که معمولی بودن شجاعت می خواهد.
آدم اگر یاد بگیرد معمولی باشد
نه نقاشی را میگذارد کنار،
نه دماغش اگر معمولی است را عمل می کند،
نه غصه می خورد که ماشینش معمولی است،
نه حق غذا خوردن در یک سری از رستوران های معمولی را از خودش میگیرد،
نه حق لبخند زدن به یک سری آدمها را،
نه حق پوشیدن یک سری لباس ها را.
حقیقت این است که “ترین” ها همیشه در هراس زندگی می کنند.
هراس هبوط (سقوط) در لایه آدم های “معمولی”.
و این هراس می تواند حتی لذت زندگی،
نوشتن، درس خواندن، نقاشی کشیدن، ساز زدن،
خوردن، نوشیدن و پوشیدن را از دماغشان دربیاورد.
تصمیم گرفته ام خودِ معمولی م را پرورش دهم.
نمی خواهم دیگر آدم ها مرا فقط با “ترین” هایم به رسمیت بشناسند.
از حالا خودِ معمولی م را به معرض نمایش می گذارم
و به خود معمولی ام عشق می ورزم
و به آدم ها هم اجازه می دهم به منِ معمولی عشق بورزند
تهمینه میلانی

 

.

.

.

.

رنگ پریدگی عکس هایم
از نبودن توست …
بیا، و یک رنگ و رویی
به زندگی ام بده!
ثنا کاشانی

.

.

.

.

تو را نه عاشقانه
و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه
که تو را عادلانه در آغوش می کشم
عدل مگر نه آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد !؟
سیمین بهبهانی

.

.

.

.

دلی داشته باش
که هیچ گاه سنگ نمی شود،
چهره ای که هیچ گاه خسته نمی شود
و لمسی که هیچ گاه آسیب نمی زند …
چارلز دیکنز

.

.

.

.

تو فقط یکبار زندگی خواهی کرد …
پس برای خودت زندگی کن،
مهم نیست که دیگران چه فکری میکنند!
میشل فوکو

.

.

.

.

همیشه که همه چیز نباید قاعده و قانون داشته باشه ..!
بعضی روزا، آدما دلشون می خواد یه کارایی رو بکنن
که فقط لذت داره و هیچ منطقی هم پشتش نیست،
اینطوری می فهمن هنوز زندن و دارن زندگی می کنن ..!

.

.

.

.

زندگی مثل کلاف های سر در گم است …
هرچه میبافم تمام نمیشود این برزخ لعنتی ..!
انگار کسی آن طرف دیوارهای بلند،
جایی که من نمیبینم نخ ها را میکِشد و احساسم را نخکش میکند …
سارا کاویانی

.

.

.

.

دوست داشتن مثل باد است
شما نمی‌توانید آن را ببینید
اما می‌توانید آن را احساس کنید …
نیکلاس اسپارکس

.

.

.

.

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که،
خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است …
رابیندرانات تاگور

.

.

.

.

بیست سال بعد،
بابتِ کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری
تا بابتِ کارهایی که کرده‌ای.
بنابراین روحیه تسلیم‌ پذیری را کنار بگذار،
از حاشیه‌ی امنیت بیرون بیا،
جستجو کن، بگرد،
آرزو کن، کشف کن …
مارک تواین

.

.

.

.

زندگی را دوست دارم
هر چند گاهی به طرز نومید کننده ای در اندوه بسر می برم،
ولی با این حال در آن زمان می‌دانم،
و مطمئن هستم،
که هنوز زنده بودن و زندگی کردن چیز باشکوهیست …

.

.

.

.

می چکد عشق از بند بند انگشتانم
وقتی ریتم ناموزون زندگی را
با تو خوش می نوازم
الناز عظیمی

.

.

.

.

بهترین دوست ها، از لحظات سخت زندگی،
برات آلبومی از خاطره های رنگی می سازند،
آلبومی که هرگاه ورقش بزنی، خنده هایت،
تلخی رو توی خودشون حل کرده باشند …
ریحانه توسلی نیا

نوشته اس ام اس های عاشقانه دلربا – متن خاص و دلپسند اولین بار در سایت تفریحی | اس ام اس و سرگرمی پدیدار شد.

ادامه مطلب اس ام اس های عاشقانه دلربا – متن خاص و دلپسند

اس ام اس تیکه دار سال ۹۴

5 اس ام اس تیکه دار سال 94

 
بیخود دلتون رو به عشق خوش نکنید!
من عاقبت آنم
چشم های گریان!
اوووهای پریشان!!
او با دیگری خندان!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هییس…
این بازی عادلانه نیست…
این زندگی همه اش مــــــــار بود…
پلــــــه هایش کجاست…؟؟

بی کسی هم…
حس جالبیست…!
داغ نیست…!
اما…!
میسوزاند…!

تو میروی اما بدان..
چیزی عوض نمیشود
پای ما تا ابد گیر است
من و تو شریک جـرم
یک مشت خاطره…

باز هم “خیال تو”
مـــــــرا…
برداشت…
کجا می برد نمی دانم…!!

با تو قدم زدن را آنقدر دوست دارم…
که به جای خانه برای عشقمان جاده خواهم ساخت

سالهاست که دیگر شب,شب نیست…!
همان ادامه روز است…
کمی تاریکتر…!
ساکت تر…!
و…!
بی نهایت غمگین تر…!

من از دریا یاد گرفتم…
غرقش کنم..
هر کسی که از حدش گذشت..

سیگار یکش..بغض کن…گریه بکن…اصن دق کن…ولی با آدم بی ارزش دردل نکن…

حادثه خبر نمی کند
شاید من هم یک روز بدون خداحافظی …برم
انا لالله وانا الیه راجعون

آره تو…
اگه به جمجمت شلیک شه…
تیر نیم ساعت دنبال مغزت میگرده نظر نده

بفهم دیگر شب ها دراز نیستند…!
این تویی که تنهایی…!

صدای باران می آید
دلم جایی تنگ است
تو گریستی با من؟نمیدانم
شاید هم هر دوی ما
من برای او,و او برای دیگری…

ارسال توسط:شادی

بعضیام هستند تا یکی رو “پیدا”میکنن,خیلی زود خودشونو “گم”میکنن..

ارسال توسط:۶۲

دارم سعی می کنم همرنگ جماعت شوم..
آهای جماعت…
میشود کمکم کنید؟؟
شما دقیقا چه رنگی هستید

منبع http://sms-lovey.mihanblog.com

ادامه مطلب اس ام اس تیکه دار سال ۹۴

اسمس نیش دار

3 اسمس نیش دار

 
نمی دانم گناه تو ست یا عیب من؟!
اینکه بعد از تو
تمام عالم از چشمم افتاده اند…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه به یادت هستم
اما
شاهدی ندارم
جز کوچه پس کوچه های خلوت دلم

اس ام اس

سر آغاز زندگی بی شک صدای خندیدن کسی ست که دوستش داریم…
می شود بخندی!؟
هوس کرده ام یک دل سیر زندگی کنم!

اس ام اس

تو زندگی بعضی چیزا بزرگ و بعضی چیزا کوچیکن,بعضی چیزا ساده بعضی چیزا مهم هستن: بزرگ مثل عشق ,کوچیک مثل غم,ساده مثل من,مهم مثل تو

اس ام اس

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بزاره…

اس ام اس

برایش سنگ تموم گذاشتم اما افسوس نمی دانستم که با همان سنگ ها سنگسارم می کند…

اس ام اس

تو به احساست بیاموز نفس نکشد
هوای دل ها آلوده است
اینجا فاصله یک عشق تا عشق بعدی یک نخ سیگار است..!!
بی تفاوت باش… به جهنم !مگر دریا مرد از بی بارانی؟

اس ام اس

شنیده بودم که خاک سرد است
این روز ها اما انگار آنقدر هوا سرد است,که زنده زنده فراموش می کنیم یکدیگر را

اس ام اس

معلمم به خط فاصله می گفت خط تیره,خوب می دانست فاصله ها چه به روزگار آدمها می آورد!

اس ام اس

یاد گرفتم…
رو هیچ کس زوم نکنم…
چون بی کیفیت میشه…

اس ام اس

از خودم متنفرم چرا که همیشه نگران کسانی میشوم که اگر بمیرم هم نگرانم نمیشوند!!!

اس ام اس

غصه نخور…
درست میشه
درست نشد
تموم ک میشه

اس ام اس

گله نمی کنم….!
ولی بدترین روزای زندگیم هر روز است…

اس ام اس

میگن رفیق مثل سایه میمونه…!
اما…
من اونیم که سایه هم نداشت...

اس ام اس

دوستان امروزی معرفتشان
در گرو منفعتشان است

منبعhttp://sms-lovey.mihanblog.com

ادامه مطلب اسمس نیش دار

اس ام اس جدید سایت

index اس ام اس جدید سایت

امان از روزی که میبینی چیزی برایت نمونده جز یک بغل تنهایی…

چند خط حرف نگفته… و یک دل…!

اس ام اس جدید

sms jadid

همیشه نباید حرف زد گاه باید سکوت کرد حرف دل که گفتنی نیست!

باید آدمش باشد کسی که با یک نگاه کردن به چشمت

تا ته بغضت را بفهمد…

اس ام اس جدید

sms jadid

ببار باران…

من سفر کرده ای دارم که یادم رفت پشت سرش آب بریزم

چون باورم نمیشد که برود ، اما رفت

اس ام اس جدید

sms jadid

دلتنگم… برای کسی ک آن سوی شهرهاست!

و نمیدانم… میداند یا نمیداند ، هنوز هم بهانه تپیدن دلم اوست!

اس ام اس جدید

sms jadid

“ﻣــﻦ” ﺑﻪ ﺩﻧــﺒﺎﻝ “ﺗــﻮﻳﻲ” ﻣﻲ ﮔــﺸﺖ ﺑــﺮﺍﻱ “ﻣــــــﺎ” ﺷــﺪﻥ

ﺩﺭﻳــﻎ ﮐﻪ ﺑــﺎﺯﻱ ﺭﺍ “ ﺍﻭ ” ﺑــــﺮﺩ …

اس ام اس جدید

sms jadid

فـــــــــــــــــــقیــر……

مــــــــــــــــــــنم……

که ندارمـــت…

اس ام اس جدید

sms jadid

یاد تو هیچ گاه از بین نمیرود

بلکه از سطری به سطری دیگر منتقل میشود…

و اینست قانون پایستگی چشمانت!

اس ام اس جدید

sms jadid

یادته بهم گفتی منتظرم باش

برمیگردم…

من منتظرت موندم ولی انگارتومنویادت رفت…

اس ام اس جدید

sms jadid

حق باتو بود

در رابطه ی ما همیشه یک چیز کم بود

مثلا تو هیچ وقت نبودی…

اس ام اس جدید

sms jadid

روی سنگ قبرم بنویسید :

اولین باری نَبود که مُرد …

اس ام اس جدید

sms jadid

باران نبار !

دریا را به پایش ریختم برنگشت …

اس ام اس جدید

sms jadid

نگاه کن

همیشه برگشتن به نقطه ی آغاز ساده نیست …

اس ام اس جدید

sms jadid

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم

امید ز هرکس که بریدیم، بریدیم

دل نیست کبوتر، که چو برخاست، نشیند

از گوشه ی بامی که پریدیم، پریدیم

اس ام اس جدید

sms jadid

هر از گاهی زنگی بزن ، سراغی بگیر ، حالی بپرس…

خیلی نگذشته است از روزهایی که مخاطب خاصت من بودم

اس ام اس جدید

sms jadid

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد

اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی

رفیق اونیه که بدون اون داغونی!

منبعhttp://www.bisms.ir

ادامه مطلب اس ام اس جدید سایت

اس ام اس جدید امسال

index3 اس ام اس جدید امسال

 

اس ام اس جدید

sms jadid

همتا هم ندارى

که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم

شاید مثلش را پیدا کنم …

اس ام اس جدید

sms jadid

دلم را هاله مهتاب کردم

صدای لحظه ها را خواب کردم

به یاد چشم هایت ، نازنینم

تمام آسمان راقاب کردم

اس ام اس جدید

sms jadid

دیدارت دل چسب و دوریت دلگیراست

دوریت را به شوق دیدارت سر می کنم رفیق

اس ام اس جدید

sms jadid

اگــــر دیوانگی نـیـسـت پس چیست ؟

وقتی در این دنیای بـه این بزرگــــی دلت فقط هوای یک نفر را میکند

اس ام اس جدید

sms jadid

وجود نازنینت تکیه گاهیست برای بودنم

برقرار باش تا هرگز بی قرارت نباشم

اس ام اس جدید

sms jadid

برات گردنبندی از گریه خریدم!

یادت باشه اگه فراموشم کنی

گریه هام گردن توست!

اس ام اس جدید

sms jadid

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه

خیلی وقته آب از سرش گذشته

اس ام اس جدید

sms jadid

دل من از تبار دیوارهای کاهگلی ست

ساده می افتد ، ساده میشکند ، ساده میمیرد

دل من فقط سخت “فراموش” میکند خوبان را

اس ام اس جدید

sms jadid

زیــــادی کسیو تحویــــلش بگــــیری

عـــاشق بــی محلی های یــــکی دیـــگه می شه!

می دونــــی چــــــــــرا ؟

چـــــون خــــوب بـــودن زیـــــادی دل نــــمیبره

دل مــــــی زنـــــــــــه!

اس ام اس جدید

sms jadid

زیباست…

وقتی بدانی دوستت دارم ها را به کسی دیگر می گوید

و تو فقط بی صدا آرام کنج اتاقت به بی تفاوتی اش
تلخ لبخند بزنی

اس ام اس جدید

sms jadid,اس ام اس جدید ,اس ام اس جدید ۹۴,اس ام اس جدید ۱۳۹۴,اس ام اس جدید قشنگ,اس ام اس جدید به روز,اس ام اس جدید وزیبا,اس ام اس جدید امسال

منبع

http://majale24.ir

ادامه مطلب اس ام اس جدید امسال

اس ام اس جدید sms jadid

sms 538x336 350x218 اس ام اس جدید sms jadid

اس ام اس جدید

sms jadid

گذاشتم خیال کنی از یاد بردمت!

پنهانی دوست داشتنت صفایی داردکه نپرس…!

اس ام اس جدید

sms jadid

من برای تنهـا نبـودن، آدم های زیادی دور و برم دارم!

آن چیزی که ندارم کسی برای ” بـا هم بـودن ” است!

اس ام اس جدید

sms jadid

بیخیالم نشو…

حتی اگرمرده باشم…

شاید زنده ام کند!

نفس مهربان تو…

اس ام اس جدید

sms jadid

مردن هیچگاه به اندازه فراموش کردن نیست

می میرم اما فراموشت نمیکنم

اس ام اس جدید

sms jadid

از وقتی شوخی اختراع شد

دیگه هیچ حرفی تو دل کسی نموند …

منبع http://majale24.ir

ادامه مطلب اس ام اس جدید sms jadid

اس ام اس جدید تبریک 13 بدر

اس ام اس جدید سیزده بدر

اس ام اس جدید سیزده بدر

امیدواریم سیزده به در خوبی را سپری کنید

در ادامه مجموعه ای از اس ام اس های تبریک 13 بدر را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی

قرآنش نگهدارتان، آینه اش روشنایی زندگیتان

سکه اش برکت عمرتان،سبزیش طراوت و شادابی دلتان

ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد

سیزده بدر مبارک . . .

.

.

.

پیامک سیزده بدر

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست / دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست

می نوش و گلی بچین که تا در نگری / گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست

(با آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت)

.

.

.

sms سیزده بدر ۹۲

از فرمایشات آقوی همساده !

سیزده بدر باس جمعه باشه که غروبش همچی آسفالتت کنه

نه اینکه امسال تا شونزدهم تعطیلیه

اصن ابهت خودش رو از دست داده غروب سیزده !

.

.

.

جوک سیزده بدر ۹۲

توجه توجه

شارژ ۵ تومنی ایرانسل میگیریم

جاهای باحال معرفی میکنیم !

شارژ ۲۰ تومنی میگریم جا رزرو میکنیم !

با ما در تماس باشید !

.

.

.

اس ام اس های جدید تبریک سیزده بدر

بهار رسید

و هوا پر شده ست از “دوستت دارم”هایی که برایت به دست باد سپرده ام…

مبادا پنجره ات بسته باشد..!

عیدت مبارک

.

.

.

متن جالب سیزده بدر

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

من خودم سیزدهم کز همه عالم بدرم . . .

.

.

.

با گره ی دیروزم …

نحسی ی سیزده بدر نشد

بخت بازوان ِ مرا ،

تنهــا آغوش ِ تو باز خواهد کرد…

.

.

.

جملات تبریک سیزده بدر

فرا رسیدن اول آوریل، و روز ۱۳ بدر

روز دروغهای شاخدار را به صاحب اصلی این روز

یگانه معنا کننده ی واژه ی “دروغ” در جهان هستی و جانشین خلف پینوکیو

تبریک و تهنیت عرض می نماییم !

.

.

.

عزیزان

توجه داشته باشید که اگه زیاد محکم گره بزنید که سبزه پاره بشه

بختتون کور میشه و میترشید

سیزده بدر مبارک !

.

.

.

من که بختم مثل پر زاغ سفیده ….

ولی برا اطمینان و پشت گرمی …

خواهر و مادر هر چی چمن بود به هم پیوند میدم

باشد که مقبول افتد

( رویا پردازی های یه دختر دم بخت )

.

.

.

فردا تو رامثل سیــزده

بــــــه… در میکنم

اما نمیدونم یادت را گره بزنم

به لحظه های زندگیم ،

تا بیایی تا بمانی

یا اینکه

مثل یه دروغ سیزده

فراموشت کنم

تــــــــو بگـــــــــو

.

.

.

با آرزوی داشتن ۱۳ بدری شاد و مفرح و رسیدن به مراد دلتون

به دلیل عدم تناسب وسعت مراتع کشور با  آمار مجردها،

عاجزانه از متاهلین گرامی تقاضامندیم از گره زدن سبزه ها جدا” خودداری فرمایند.

.

.

.

اس ام اس خنده دار سیزده بدر

رو پیچ و تاب سبز سبزه ی عید

گره از بخت ما هم کور تر شد

دروغ سیزده هر ساله ی ما

عجب عیدی به نیکویی بسر شد !

.

.

.

جوک مخصوص سیزده بدر

ضمن عرض تبریک سال نو و عرض تسلیت به مناسبت

فرا رسیدن دوباره مراسم گره زنی !

امسال روی مدل ۲ گره کار کن ! ببینیم چی میشه !

.

.

.

باز هم سیزده سال نو از راه رسید

باز هم شادی و سر زندگی از راه رسید

آنــجا که شــمایید اگر ابــری نیــست

تندی بپرید بیرون که اصلا جا نیست

سیزده به در سال ۹۲ تون به شادی

.

.

.

امیدوارم با سیزده بدر غمها ازدلهابیرون وبارفتن به دامان طبیعت

چون شکوفه های بهاری دلهاتون

شادوغنچه های امیدبرای آغازسالی نوشکوفا شود….

.

.

.

نمی دانم آرزویت چیست!

اما برای رسیدن به آرزویت دستانم به آسمان جاری

و سبزه دلم را به نیت تو و آرزوهایت، هر چه که هست، گره می زنم.


(سیزده بدر، روز آرزوهایت باد

.

.

.

حیف نون ۱۳ بدر زن میگیره….میگن مبارکه!

میگه: چیچیش مبارکه؟

نحسی ۱۳ گرفتمون اینجوری شد !

.

.

.

و تو میروی، بی من، که گره بزنی

سبزه ی تمام خاطره هامان را و دور کنی از خودت، تمام مرا…!
 سیزده

فرصت خوبی است برای دور کردن نحسی!

“سیزبدرتون مبارک”

.

.

.

اگه قرار باشه دروغ سیزده رو در مورد من بگی چی میگی؟

قبل از اینکه برای یکی دیگه بفرستی جواب منو بده !

.

.

.

سیزدتون بدر،

دشمناتون دربدر،

رفقاتون گل به سر،

خوشیهاتون صد برابر.

.

.

.

الهی قربونت برم که مثل سبزه عید میمونی !

ایشالا تو سیزده بدر اینقدر گره بزننت که دیگه باز نشی !!

.

.

.

و تو میروی ، بی من ، که گره بزنی

سبزه ی تمام خاطره هامان را و دور کنی از خودت ، تمام مرا . . .

سیزده فرصت خوبی است

برای دور کردن نحسی

.

.

.

سبزه رو از سفره بگیر / ماهی را با خودت بیار

وقتشه بیرون بزنیم / سیزدهمین روز بهار

.

.

.

با سلام

کلاسهای آموزشی سبزه گره زنی آغاز شد !

گره ازدواج

گره کنکور

گره جدایی !

گره ملوانی !

دوبل گره !

گره کور !

با تضمین بروارده شدن آرزو !

(گارانتی تا سیزده سال بعد !)

.

.

.

ببین میخوام یه چیزی بگم بهت ولی حساس نشیا !

امسال اگه خودت رو هم گره بزنی به سبزه فایده نداره !

تو خودت کمپانی نحسی هستی !

.

.

.

١٣ تا بدی ١٣ تا بلا ١٣ تا زشتی ١٣ تا نحسی

١٣ تا غصه ١٣ تا ناکامی ١٣ تا مریضی از وجودتون دور بشه

و درعوض ۱۳۹۲ دونه شادی؛ زیبایی؛ لطافت و خوشی های پایدار

تقدیم وجودتون سیزده بدر مبارک . . .

.

.

.

نمی دونم چی شد سیزده بدر شد / گوشم از جیغ و داد و نعره کر شد

به یاد تعطیلات رفته از دست / غم و غصه کنارم همسفر شد

از آجیل شب عید مونده تخمه / تموم پسته ها زیر و زبر شد

رو پیچ و تاب سبز سبزه ی عید / گره از بخت ما هم کور تر شد

عروس تنگ من ، زندانی عید / از آن قصر بلوریش به در شد

دروغ سیزده هر ساله ی ما / عجب عیدی به نیکویی بسر شد !

The post اس ام اس جدید تبریک 13 بدر appeared first on آلامتو.

ادامه مطلب اس ام اس جدید تبریک 13 بدر

اس ام اس درباره مرگ دوست

index14 اس ام اس درباره مرگ دوست

 

روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید

روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پرپر کنید

خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید

روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید

رفتنم را ای دوستان باور کنید.

+++++++++++++++
انگار ملائک تو را میان بوسه هایی که برای خدا فرستادم دزدیدند. عطر برگ های لیمو ، درخت توت ، کنار گارم زنگی و زیتون و میوه های کال درخت انبه باغ ها را چه زود به فراموشی سپردی؟!
چگونه توانستی آن همه خاطره را در یک لحظه تمام کنی.
همه را می بینم اما جزء تو که خاطره ای شدی ماندگار برای قلب هایی که منتظرت هستند.
گناه آسمانی که تورا به آغوش کشید و باخود برد را هرگز نخواهیم بخشید تو میان بودنت و یادت ، یادت را برایمان گذاشتی و بودنت را افسانه ساختی


+++++++++++++++

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ، عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد ، گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی ، یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.

+++++++++++++++

گفتی تا شقایق هست زندگی باید کرد. شقایق هست تو نیستی چه باید کرد.

+++++++++++++++

از آبشار پرسیدم کیستی ؟ گفت اشک کوه ، گفتم از چه می نالی؟ گفت از جدایی دوست!

+++++++++++++++

ای کاش گذر زمان در دستانم بود: آنوقت لحظه های با تو بودن را آنقدر طولانی میکردم که برای بی تو بودن دیگر وقتی نمیماند.

+++++++++++++++

من امشب از فراق یار میگریم بسان عاشقان زار میگریم ، رفیق نیمه راه شد یار دیرینم ، دلم افسرده است بسیار میگریم.

+++++++++++++++

مرگ حقه ، حق همیشه پابرجا. پس هیچ وقت حق رو که همیشه پابرجاسات رو فراموش نکن.

+++++++++++++++

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است ، رفیقان را جدا کردن هنر نیست ، رفیقان قلب انسانند خدایا ، بدون قلب چگونه می توان زیست.

+++++++++++++++

ز هجران تو پرپر می زند دل ، ز دل تنگی به هر در می زند دل ، چو بلبل در فراق رویت ای گل ، به دیوار قفس سرمیزند دل

+++++++++++++++

شبی از سوز دل گفتم قلم را ، بیا بنویس غم های دلم را ، گفتا برو بیمار عاشق ، ندارم طاقت این همه غم را

+++++++++++++++

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم ، گردش به حریم با صفایت بکنم ، آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیفتم و دعایت بکنم.

+++++++++++++++

امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ، شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.

+++++++++++++++

ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت میتوان فهمید!

+++++++++++++++

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست کودک گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دمگرم خویش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد بدین سان بشکند سکوت مرگبارم را.

+++++++++++++++

امروز اومده بود دیدنم ، با یه نگاه مهربون ، همون نگاهی که سالها آرزوشو داشتمو ازم دریغ میکرد. گریه کرد و گفت دلش واسم تنگ شده. وقتی رفت ، سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود.

+++++++++++++++

شب است و آسمان را غم گرفته / سکوتم با نگاهش دم گرفته / شب است و کهکشانی در کنارم / ولی از دوریت من بیقرارم

+++++++++++++++

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد. گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد. همه رفتند از این خانه بجز غم ، باز این یار قدیمی چه وفایی دارد.

+++++++++++++++

من آن شمعم که شبها در شبستان تو میسوزم ، به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو میسوزم.

+++++++++++++++

زندگی کن!
حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی. چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد.

منبع

http://chistasms.blogsky.com/1390/04/20/post-110

ادامه مطلب اس ام اس درباره مرگ دوست

اس ام اس عاشقانه بارونی ۹۴

اس ام اس عاشقانه بارونی ۹۴

اس ام اس عاشقانه بارونی 94

زیباترین اس ام اس ها و پیامک های عاشقانه به همراه استاتوس جدید بارانی ۹۴

باران تکراری نمیشود هر وقت بیاید دوست داشتنیست

****

هوا ابریست… نفس بالا نمی آید…

بزن باران، نوازش کن، تن رنجور مردم را…

زمین حال بدی دارد…..

*****

آسمان ، همچو دلم بارانی ست

بس که از غصۀ تو چشمِ ترم خالی شد

بیت الاحزانِ دلم ، از غزلم خالی شد

**********

کوچه ها دلهره دارند و غمت، بارِ گران

هر کجا کوه غمی دید بر آن جاری شد

**********

هوا بارانی ست …

ولی شیشه ؛ چرا بخار نمی گیری ؟

نترس ؛ رفت …

دیگر اسمش را رویت نمی نویسم !

**** اس ام اس عاشقانه ***

به سلامتی بارون

که معلوم نیست چند گیگ حافظه داره

که این همه خاطره تووش ذخیره شده….!

**********

بالاخره آمدی؟!؟

تو را میگویم باران…

روزهای زیادی است که در انتظارت به سر میبرم.

شاید کمی از غمهایم را با خود ببری…

**********

باران که می بارد

چشم هایم با آسمان به تفاهم می رسند

چه وجه اشتراک لطیفی است

بین هوای دل من

با این روزهای پاییزی

**** اس ام اس عاشقانه ***

باران باش تا به تو عادت نکنند هروقت بیایی دوستت داشته باشند

**********

دلم تنگ میشود . . .

چشمانم باران میخواهد . . .

خدایا . . .

فرو بردن این همه بغض . . .

روزه را باطل نمیکند ؟

**********

دلتنگ که میشوی

باران هم

طراوت همیشگی را ندارد

**********

در باران

گنجشک ها شادترند

برگ ها درخشان تر

و من

هم عاشق تر

هم شاعرتر

**********

کجای این باران ایستاده ای..

کجای این همه غم…

این همه درد….

این همه …

که اینقدر نبودنت به چشم می آید…..

کجای این باران ایستاده ای..

**** اس ام اس عاشقانه ***

باز باران بارید خیس شد خاطره ها

مرحبا بر دل ابری هوا

هر کجا هستی باش آسمانت آبی

و تمام دلت از غصه ی دنیا خالی

**********

بغض هایم را به آسمان می سپارم… خدا به خیر کند باران امشب را!!!

**********

نبودنت در من قدم می زند و من زیر باران

تو دور میشوی ، من خیس

این دلبری های بهار است

نیامده دیوانه می کند کوچه را از تنهایی !

**********

باران آرام تر ببار

تنهایی من سقف ندارد !

**********

چشم هایم را می بندم

باران شنیدنی ست…

باران شده ای !

یک لحظه میباری و من یک هفته بیمارم !

**********

باران بیاید یا نیاید ،

تو باشی یا نباشی ،

خاطرت باشد یا نباشد ،

من خیس از یاد توام !

نوشته اس ام اس عاشقانه بارونی ۹۴ اولین بار در پورتال تفریحی برنا | دانلود | عکس | اخبار روز پدیدار شد.

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه بارونی ۹۴

سری جدید اس ام اس های سیزده بدر ۹۴

سری جدید اس ام اس های سیزده بدر ۹۴

 untitled

سری جدید اس ام اس های سیزده بدر ۹۴ 

رو پیچ و تاب سبز سبزه ی عید

گره از بخت ما هم کور تر شد

دروغ سیزده هر ساله ی ما

عجب عیدی به نیکویی بسر شد !

اس ام اس سیزده بدر

فردا تو رامثل سیــزده بــــــه در میکنم

اما نمیدونم یادت را گره بزنم

به لحظه های زندگیم ،

تا بیایی تا بمانی

یا اینکه مثل یه دروغ سیزده فراموشت کنم

اس ام اس سیزده بدر

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی

قرآنش نگهدارتان ، آینه اش روشنایی زندگیتان

سکه اش برکت عمرتان ، سبزیش طراوت و شادابی دلتان

ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد

سیزده بدر مبارک

اس ام اس سیزده بدر

این چه رسمی ست ؟

چه کس گفته چنین : با گره سال خود آغاز کنیم ؟

از هزاران گره مانده به راه

تو بیا تا گره ای باز کنیم !

اس ام اس سیزده بدر

با گره ی دیروزم …

نحسی ی سیزده بدر نشد

بخت بازوان ِ مرا ،

تنهــا آغوش ِ تو باز خواهد کرد

جوک ۱۳ بدر

دختره وسط یونجه ها عکس گرفته حالا کامنت پسررو :

طبیعت با شما عطر و رنگ گرفته !

خوب لامصب مگه چایی کیسه ایه ؟

اس ام اس سیزده بدر

امیدوارم با سیزده بدر غمها ازدلهابیرون وبارفتن به دامان طبیعت

چون شکوفه های بهاری دلهاتون

شاد و غنچه های امید برای آغاز سالی نوشکوفا شود

اس ام اس سیزده بدر

دختر است دیگر

گاهی از درد بی شوهری به جان سبزه و کوه و دشت و بیابان می افتد !

اس ام اس سیزده بدر

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

من خودم سیزدهم کز همه عالم بدرم . . .

اس ام اس سیزده بدر

عزیزان

توجه داشته باشید که اگه زیاد محکم گره بزنید که سبزه پاره بشه

بختتون کور میشه و میترشید

سیزده بدر مبارک !

اس ام اس سیزده بدر

سلامتی اونایی که حتی یه دونه سبزه هم گره نزدن

ولی یه عمریه دلاشون به هم گره کور خورده !

اس ام اس سیزده بدر

آمیخته شد نگاه من با نوروز

با هر گل این بهار آتش افروز

تا سال دگر دست به دستت باشم

صد سبزه گره زدم به یادت امروز !

اس ام اس سیزده بدر

بهار رسید

و هوا پر شده ست از “دوستت دارم”هایی که برایت به دست باد سپرده ام…

مبادا پنجره ات بسته باشد..!

سیزدت مبارک

اس ام اس سیزده بدر

توجه توجه

شارژ ۵ تومنی ایرانسل میگیریم

جاهای باحال معرفی میکنیم !

شارژ ۲۰ تومنی میگریم جا رزرو میکنیم !

با ما در تماس باشید !

اس ام اس سیزده بدر

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست

دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست

می نوش و گلی بچین که تا در نگری

گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست

با آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت

منبع:نمکستان

  گرداوری:زیرمیزی

The post سری جدید اس ام اس های سیزده بدر ۹۴ appeared first on مجله اینترنتی زیرمیزی | پورتال خبری و سبک زندگی.

ادامه مطلب سری جدید اس ام اس های سیزده بدر ۹۴

اس ام اس روز مادر سال ۹۴ سری اول

91 اس ام اس روز مادر سال 94 سری اول

 

مادر ای والاترین رویا ی عشق
مادر ای دلوا پس فردای عشق
مادر ای غمخوار بی همتا ی من
اولین و آخرین معنای عشق …
.
.
.

تا دیده ام به روی جهان باز شد، زشوق
لبخند مهربان تو جا در تنم دمید
فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو
دست نوازش تو به فریاد من رسید
.
.
.
مادر
نمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزم
فقط از خداوند میخواهم که
خـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟
برای زیر پای مــــــــادرم می خواهم
روز مادر مبارک

مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است

مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت است

فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب

کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

.

.

.

مادر خوبم  ، روزت مبارک

به تو سلام می کنم، تا خانه عروجم با دعای تو بنا شود

و دلم در آسمان آبی مهرت رها شود

روزت خجسته، لبانت پر ز خنده و دلت شاداب و سرزنده باد . . .

.

.

.

مادر ، تک‌واژه‌ای‌ست زیبا

مادر ، عین زیبایی‌ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست

قلب بزرگ خدا در سینه‌ی مادران می‌تپد

مادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا

آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد

.

.

.

مادر قسم بجان عزیز ات که هیج گاه

یاد شکوه مند تو از دل نمی رود

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود

.

.

.

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش

که مهریش تا ابد در دلم جای دارد

تو بهترین گل ، میان شهر گلهایی

تو رنک آفتابی ، شب که می رسد

مسل ستاره گوییا مهتابی ، مادر خوبم

روزت مبارک

.

.

.

مادر ای معنی ایثار تو گل باغ خدایی

توی روزگار غربت با غم دل آشنایی

مینویسم از سر خط ای معنی بودن

منیویسم تا همیشه توی لایق ستودن

.

.

.

خدایا هرکه هستم هرچه هستم

به یک لحظه فدای مادرم کـــــــــن

.

.

.

خدا از خاک عشق تو رو سرشته

فـرســتـاده از آســمـون فـرشته

تـا در آغــوش امـن خـود بـگـیـرم

کـه ایـن یـک ذره جا مثـل بهشته

.

.

.

مادر زشیره ی دادی تــــــو شیـــر مــــــــادر

در پـــای نــو جوانت گشتی تـــو پیـر مــــادر

کانون زندگـــانی گـــــرم از محبت تـــــوست

آغوش گــــرم خـــود، از مـــا مگیـر مـــــادر

.

.

.

کیست مادر؟ نقشه ایجاد ما

کیست مادر؟ بانی بنیاد ما

قلب او سرچشمه امید هاست

سینه او مشرق خورشیدهاست

.

.

.

زیبا ترین کلمه برلب های بشریت کلمه«مادر» وزیبا ترین آوا،

آوای«مادرم» است.این کلمه آکنده از عشق و امید است،

کلمه شیرین و مهر انگیز که از اعماق قلب بر می خیزد

وزیبائی است.مادر همه چیز ماست

مادر آن روح جاودانی است که

لبریز از عشق و

زیبائی است

منبع  http://www.dailysun.ir

ادامه مطلب اس ام اس روز مادر سال ۹۴ سری اول

متن تبریک سیزده بدر ۹۴

index12 متن تبریک سیزده بدر 94

 

متن تبریک سیزده بدر

باز هم سیزده سال نو از راه رسید

باز هم شادی و سر زندگی از راه رسید

آنــجا که شــمایید اگر ابــری نیــست

تندی بپرید بیرون که اصلا جا نیست

سیزده به در سال ۹۳ تون به شادی

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

نمی دانم آرزویت چیست!

اما برای رسیدن به آرزویت دستانم به آسمان جاری و سبزه دلم را به نیت تو و آرزوهایت، هر چه که هست، گره می زنم.

(سیزده بدر، روز آرزوهایت باد)

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

و تو میروی، بی من، که گره بزنی، سبزه ی تمام خاطره هامان را و دور کنی از خودت، تمام مرا…!
 سیزده فرصت خوبی است برای دور کردن نحسی!

“سیزبدرتون مبارک

متن سرکاری  تبریک سیزده بدر ۹۴

سرکاری تبریک سیزده بدر ۹۴

متن سرکاری تبریک ۱۳ بدر ۹۴

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

سیزدتون بدر،

دشمناتون دربدر،

رفقاتون گل به سر،

خوشیهاتون صد برابر.

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

با آرزوی داشتن ۱۳ بدری شاد و مفرح و رسیدن به مراد دلتون به دلیل عدم تناسب وسعت مراتع کشور با آمار مجردها، عاجزانه از متاهلین گرامی تقاضامندیم از گره زدن سبزه ها جدا” خودداری فرمایند.

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

گل، هویت بهار است. و بهار آیینه ی قیامت. در این آیینه خود را تماشا کنیم . . .

سیزده بدرتون مبارک

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

با سلام

کلاسهای آموزشی سبزه گره زنی آغاز شد !

گره ازدواج

گره کنکور

گره ملوانی !

دوبل گره !

گره کور !

با تضمین بروارده شدن آرزو !

(گارانتی تا سیزده سال بعد !)

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

 

متن تبریک سیزده بدر

الهی قربونت برم که مثل سبزه عید میمونی !

ایشالا تو سیزده بدر اینقدر گره بزننت که دیگه باز نشی !!

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

سبزه رو از سفره بگیر / ماهی را با خودت بیار

وقتشه بیرون بزنیم / سیزدهمین روز بهار

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن سرکاری  تبریک سیزده بدر ۹۴

سرکاری تبریک سیزده بدر ۹۴

متن سرکاری تبریک ۱۳ بدر ۹۴

متن تبریک سیزده بدر

رو پیچ و تاب سبز سبزه ی عید

گره از بخت ما هم کور تر شد

دروغ سیزده هر ساله ی ما

عجب عیدی به نیکویی بسر شد !

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

 

متن تبریک سیزده بدر

با سلام و عرض تبریک سال نو

باید خدمت شما عرض کنم که بنده امسال قصد ازدواج ندارم !

لطفا سبزه ها را به نییت یکی دیگه گره بزن !!!

اس ام اس سیزده بدر, sms سیزده بدر

متن تبریک سیزده بدر

١٣ تا بدی ١٣ تا بلا ١٣ تا زشتی ١٣ تا نحسی

١٣ تا غصه ١٣ تا ناکامی ١٣ تا مریضی از وجودتون دور بشه

و درعوض ۱۳۹۴ دونه شادی؛ زیبایی؛ لطافت و خوشی های پایدار

تقدیم وجودتون سیزده بدر مبارک . . .

منبع http://persiantext.blog.ir

ادامه مطلب متن تبریک سیزده بدر ۹۴

اس ام اس جدید

پُشتم را خالی کنی

نمی‌افتم

میمیرم

اس ام اس جدید

sms jadid

دست و پا چلفتی است دلم

هر لحظه یادت می افتد

می شکند

اس ام اس جدید

sms jadid

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را می داند

در ازدحام آدمها و خیابانها بدنبال دستهایت می گردم!

اس ام اس جدید

sms jadid

این چشم های بی تو را

به کجای این شهر بدوزم که هنوز نرفته باشی؟

دلتنگی امانم را بریده بی معرفت …

 

اس ام اس جدید

sms jadid

هیچگاه فکر نمی کردم

فاصله بینمان آنقدر زیاد شود

که تو بی خیال زندگی کنی

و من با خیالت بیخیال زندگی شوم !

اس ام اس جدید

sms jadid

چه نامردانه رازهایم را فاش کردند

آنان که می گفتند :

بگو تا آرام شوی

اس ام اس جدید

sms jadid

به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم

کاش “میفهمیدی” به مرگ راضی بودم

وقتی که تب می کردم از ندیدنت!

اس ام اس جدید

sms jadid

دیگر حوصله ای نمانده است!

راستی، مگر حوصله هم جزء آن چیزهایی بود که

تو آورده بودی که موقع رفتنت همه اش را بردی؟

اس ام اس جدید

sms jadid

از جان دادن هم سخت تر است

این خنده های مصنوعی !

اس ام اس جدید

sms jadid

این روزها تلخم

دست برداشته ام از توجه بی وقفه به حضور آدمها

پرهیز میکنم از ثبت حضورهایی که ماندگاری ندارند

این روزها تلخ تر از همیشه از همه آدمها بریده ام

اس ام اس جدید

sms jadid

و بعد از رفتنت…

رسم نوازش در غمی خاکستری ، گم شد

هنوز ، آشفته ی چشمان زیبای توام

بـــــــــرگرد

اس ام اس جدید

sms jadid

این روزها مانند گلی شده ام که

هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود

بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد!

اس ام اس جدید

sms jadid

دریا را بی خیال..

زمین هم جواب نمی دهد

دیگر دل به آسمان زده ام !

اس ام اس جدید

sms jadid

هرجای دنیا که میخواهی باش

من احساسم را با همین دست نوشته ها به قلبت میرسانم

اس ام اس جدید

sms jadid

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است

هنگامی که برای یک نفر وقت میگذاری

قسمتی از زندگی ات را به او داده ای که

باز پس نمیگیری

ادامه مطلب اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

همتا هم ندارى

که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم

شاید مثلش را پیدا کنم …

اس ام اس جدید

sms jadid

دلم را هاله مهتاب کردم

صدای لحظه ها را خواب کردم

به یاد چشم هایت ، نازنینم

تمام آسمان راقاب کردم

اس ام اس جدید

sms jadid

دیدارت دل چسب و دوریت دلگیراست

دوریت را به شوق دیدارت سر می کنم رفیق

اس ام اس جدید

sms jadid

اگــــر دیوانگی نـیـسـت پس چیست ؟

وقتی در این دنیای بـه این بزرگــــی دلت فقط هوای یک نفر را میکند

 

اس ام اس جدید

sms jadid

وجود نازنینت تکیه گاهیست برای بودنم

برقرار باش تا هرگز بی قرارت نباشم

اس ام اس جدید

sms jadid

برات گردنبندی از گریه خریدم!

یادت باشه اگه فراموشم کنی

گریه هام گردن توست!

اس ام اس جدید

sms jadid

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه

خیلی وقته آب از سرش گذشته

اس ام اس جدید

sms jadid

دل من از تبار دیوارهای کاهگلی ست

ساده می افتد ، ساده میشکند ، ساده میمیرد

دل من فقط سخت “فراموش” میکند خوبان را

اس ام اس جدید

sms jadid

زیــــادی کسیو تحویــــلش بگــــیری

عـــاشق بــی محلی های یــــکی دیـــگه می شه!

می دونــــی چــــــــــرا ؟

چـــــون خــــوب بـــودن زیـــــادی دل نــــمیبره

دل مــــــی زنـــــــــــه!

اس ام اس جدید

sms jadid

زیباست…

وقتی بدانی دوستت دارم ها را به کسی دیگر می گوید

و تو فقط بی صدا آرام کنج اتاقت به بی تفاوتی اش

تلخ لبخند بزنی

اس ام اس جدید

sms jadid

گذاشتم خیال کنی از یاد بردمت!

پنهانی دوست داشتنت صفایی داردکه نپرس…!

اس ام اس جدید

sms jadid

من برای تنهـا نبـودن، آدم های زیادی دور و برم دارم!

آن چیزی که ندارم کسی برای ” بـا هم بـودن ” است!

اس ام اس جدید

sms jadid

بیخیالم نشو…

حتی اگرمرده باشم…

شاید زنده ام کند!

نفس مهربان تو…

اس ام اس جدید

sms jadid

مردن هیچگاه به اندازه فراموش کردن نیست

می میرم اما فراموشت نمیکنم

اس ام اس جدید

sms jadid

از وقتی شوخی اختراع شد

دیگه هیچ حرفی تو دل کسی نموند …

ادامه مطلب اس ام اس جدید

اس ام اس سرکاری جدید بهار ۹۴

اس ام اس سرکاری جدید بهار ۹۴

اس ام اس سرکاری جدید بهار 94

تا حالا “قسطنطنیه” رو برعکس خوندی
.
.
.
.
چیه بی خیال میخواستم سرکارت بزارم زیاد به خودت فشار نیار
****
اخ ببشخید خواب بودی
شرمنده
فردا بهت میگم چیکارت دارم الان بخواب مزاحمت نمیشم

****
سلام هر ایرادی من دارم بگو
.
.
.
تاشمارت رو حذف کنم و دیگه باهات صحبت نکنم
****
روزی مردی فرزندش مریض می شود به دکتر می رود که ناگهان متوجه می شود هنوز ازدواج نکرده و که فرزند داشته باشد
*** اس ام اس سرکاری ***
میدونی من کیو دوست دارم؟
برو پایین..
.
.
.
میدونی من کیو دوست دارم؟
برو بالا (فقط بیشتر توجه کن)
*** berna.ir ***
میدونی ادم و حوا چندتا بچه داشتن
.
.
.
واقعا میخوای بدونی
.
.
اخه به تو چه چرا توی زندگی مردم دخالت می کنی
*****
چرا انقدر فاصله
.
.
.
چیه چی فکر کردی فاصله خودم رو با حسن آقا وانتی میگم کی مخیواد این همه راه رو بره میوه بخره
*** اس ام اس سرکاری ***
اسکل کیست؟؟؟؟
.
.
ادمی مثل تو که فکر می کنه چی براش پیام اومده باشه که مثل حیوانات درنده حمله می کنه به گوشی
****
میخوای یه چیزی رو بهت بگم که تا حالا نمی تونستم بگم
.
.
.
این همه سال تو دلم این رو نگه داشتم
.
.
فعلا برام کار پیش اومد باید برم بعدا بهت میگم
*** اس ام اس سرکاری ***
برای چندثانیه پپشت سرهم بگید کبدییییییییییییییییییییی
.
.
.
آفرین چقدر خوب بلدیا بیا تو تیم کبدی ما عضو شو
****

نوشته اس ام اس سرکاری جدید بهار ۹۴ اولین بار در پورتال تفریحی برنا | دانلود | عکس | اخبار روز پدیدار شد.

ادامه مطلب اس ام اس سرکاری جدید بهار ۹۴

متن های زیبا و رمانتیکی از مریم حیدر زاده

متن های زیبا و رمانتیکی از مریم حیدر زاده

thE43J43PH

گفتی که بیا و از وفایت بگذر
از لهجه بی وفاییت رنجیدم
گفتم که بهانه ات برایم کافیست
معنای لطیف عشق را فهمیدم

**********************************

کاش به پرنده بودی و من واسه تودونه بودم
شک ندارم اون موقع هم این جوری دیوونه بودم
کاش تو ضریح عشق تو یه روز کبوتر می شدم
یه بار نگاه می کردی و اون موقع پر پر می شدم

**********************************

شبی گفتی نداری دوست من را
نمی دانی که من شب چه کردم
خوشا بر حال آن چشمی که آن را
به زیبایی پسندیدی و رفتی

**********************************

به جان هر چه عاشق توی این دنیای پر غوغاست
قدم بگذار روی کوچه های قلب ویرانم
بدون تو شبی تنها و بی فانوس خواهم مرد
دعا کن بعد دیدار تو باشد وقت پایانم

**********************************

حالا بدان تو که رفتی در حسرت بازگشت
یک آسمان اشک آن شب در کوچه پایشده بودم
هر گز پشیمان نگشتم از انتخاب تو هرگز
رفتی که شاید بدانم بیهوده رنجیده بودم

**********************************

تو مثل مرهم یاسی برای قلب شکسته
تو مثل سایبان امیدی برای یک دل خسته
تو مثل غنچه لطیفی به رنگ حسرت شبنم
تو مثل خنده یاسی و مثل غربت یک غم

**********************************

می توان در قلب های بی فروغ
لحظه ای برقی زد و خورشید شد
می توان در غربت داغ کویر
آن ابری که می بارید شد

**********************************

چه می شود تو صدایم کنی به لهجه موج
به لحن نقره ای و بی صدای چشمانت
تو هیچ وقت پس از صبر من نمی ایی
در انتظار چه خالیست جای چشمانت

**********************************

تو نازنین من بودی مثل حالا تا همیشه
کاشکی به جز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشت
یا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت

**********************************

رویای من همیشه به یاد تو سبز بود
رفتی و حرفی از غم رویا نمی شود
رفتی و دل میان گلستان غریب ماند
دیگر بهار محو تماشا نمی شود

**********************************

نمی دانم چرا رفتی
نمی دانم چرا شاید خطا کردم
و تو بی آن که فکر غربت چشمان من باشی
نمی دانم کجا، تا کی ، برای چه

**********************************

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دل
میان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابر
نمی دانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان باز
برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

**********************************

چه می شد گر دل آشفته من
هر چشم تو عادت نمی کرد
و ای کاش از نخست آن چشمهایت
مرا آواره غربت نمی کرد

**********************************

تو را آن قدر در دل می سرایم
که دل یعنی ترا زیبا سرودن
فدای تو شقایق احساس
و رویای بی آغاز سرودن

**********************************

و حالا انتهای کوچه شعر
منم با انتظاری مبهم و زرد
ولی ایکاش جادوی نگاهت
غزل های مرا غارت نمی کرد

    گرداوری:زیرمیزی

The post متن های زیبا و رمانتیکی از مریم حیدر زاده appeared first on مجله اینترنتی زیرمیزی | پورتال خبری و سبک زندگی.

ادامه مطلب متن های زیبا و رمانتیکی از مریم حیدر زاده

سری جدید اس ام اس های عاشقانه و احساسی ۹۴

سری جدید اس ام اس های عاشقانه و احساسی ۹۴

untitled

 سری جدید اس ام اس های عاشقانه و احساسی ۹۴

باید آنقد زیبا بخندی که اطرافیانت خجالت بکشند تو را به گریه بیندازند !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

رمز خوشبخت زیستن در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم

بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم.

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

بزرگترین حقیقت دنیا ، تنهایی است !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

اشیا هم زنده هستند ، نکته ی مهم بیدار کردن روح آنهاست !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

اگر خداوند برای لحظه ای فراموش میکرد که من عروسکی کهنه ام و تکه کوچکی از زندگی به من ارزانی میداشت ،

احتمالا همه آنچه را که به فکرم میرسید نمیگفتم بلکه به همه ی چیزهایی که میگفتم فکر میکردم.
کمتر میخوابیدم و بیشتر رویا میدیدم چون میدانستم

هر دقیقه ای که چشممان را بر هم میگذاریم شصت ثانیه ی نو را از دست میدهیم.
هنگامی که دیگران می ایستند راه میرفتم

و هنگامی که دیگران میخوابیدند بیدار میماندم.
هنگامی که دیگران صحبت میکردند گوش میدادم و از خوردن یک بستنی شکلاتی چه لذتی که نمیبردم.
کینه ها و نفرت هایم را روی تکه ای یخ مینوشتم و زیر نور آفتاب دراز میکشیدم.

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می‌شود !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

طولانی ترین سفرها نیز ی; روز با گامی کوچ; آغاز میشوند !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

به خاطر چیزهایی که در زندگیَت تمام شده اند گریه نکن بلکه خوشحال باش که د زندگیَت اتفاق افتاده اند !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد.

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب.

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

حسرت واقعی را آن روزی میخوری که میبینى به اندازه سن و سالت زندگى نکرده ای !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیاست.

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

سخت است همزیستی دائم با کسانی که دغدغه هایت را نمی فهمند اما عزیزان تواَند !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

همواره معتقد بودم
برای خدا عشق بسیار بیشتر از ایمان ارزش دارد !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

زندگی آنچه زیسته ایم نیست بلکه همان چیزی است که در خاطرمان مانده که به یادش می آوریم تا روایتش کنیم !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

شاید خدا خواسته است که ابتدا ، بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را !!!
به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکرگزار باشی.

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

همه ی انسانها تنها با زایمان مادرشان به دنیا نمی آیند بلکه بارها و بارها به دلیل کسب تجربه های تازه ، زاده می شوند !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی که بَر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

راه را از آنجایی آغاز کردم که دیگران به بن بست خورده بودند.

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

وقتی‌ سعادت شفا ندهد ، هیچ دارویی چاره ساز نیست !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

در عرض یک دقیقه می شود یک نفر را خُرد کرد
در یک ساعت می شود کسی را دوست داشت
در یک روز می شود عاشق شد
ولی یک عمر طول خواهد کشید تا کسی را فراموش کرد !

 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

اُمید آخرین چیزی است که می میرد …

   گرداوری:زیرمیزی

The post سری جدید اس ام اس های عاشقانه و احساسی ۹۴ appeared first on مجله اینترنتی زیرمیزی | پورتال خبری و سبک زندگی.

ادامه مطلب سری جدید اس ام اس های عاشقانه و احساسی ۹۴

اس ام اس فلسفی

یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد.

ژرژ هربرت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تا بدبختی را نشناسیم

هیچوقت راه بدست آوردن

و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم

داوید وایت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم

اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم

احتیاج به جوانی دارم

ژوبرت

 

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

با زبان خوش و ملاطفت

می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید

امثال الحکم

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد

دیدگان دیگری لازم است

دیدگانی نو

یونک

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شب آنگاه زیباست که

نور را باور داشته باشیم

دوروستان

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که

بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم

کیتز

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

نهال دوستی واقعی

آهسته رشد می کند

ژرژ واشنگتن

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که

هر که را دشمنی نباشد بی قدر و بها باشد

قابوسنامه

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کم دانستن و پر گفتن

مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

ناپلئون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ارزش مرد به ارزشی است که

برای وقت خود قائل می شود

آلبرت هوبارد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

حسن معاشرت است که همسایگی را شیرین می کند

کنفوسیوس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است

وین دایر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

انسان جائزالخطاست

بخشاینده خداست

الکساندر پوپ

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کلمه “نه” در زبان یک زن

به معنی جواب منفی نیست

سر فیلیپ سیدنی

ادامه مطلب اس ام اس فلسفی

دلنوشته فراموشی یار

L138264939550 دلنوشته فراموشی یار

گفته بودم اوج می گیرم

در خیالم چون کودکی ها

با نگاهت مست و بی جان

با هزاران رنگ بی معنا

با قراری سرد و لبریز از تمنا

لرزش دستان بی جان

خاطراتی گنگ و نا مفهوم

کرده بودی راهی از نو به رویم
دل نوشته عشق فراموش

خنده ای با گوشه چشمی

کرده بودی

این دلم را همچو گنجشک

ای دلیل بی کسی هایم
دل نوشته عشق فراموش

هرچه بود

سردی گفتار بی جان

در دلم طغیان سیلاب

بر رخم رودی از اشکان تب دار

بر دهانم زهر گفتار
دل نوشته عشق فراموش

گشته بودم گیج و حیران

مست و سر خوش

در کنار بی کس ها

من نبودم

این رقیبم با زبانی چون فریبا

کرده بود او را موم دستانش

نغمه ای سر دادم از عشق
دل نوشته عشق فراموش

ساز دستم بی صدا بود

قطره اشکم بی نما شد

اه عشقم ، عریان از آتش
دل نوشته عشق فراموش

یک نفس سر داد

این صدای خسته از پاییز چشمان
دل نوشته عشق فراموش

ای نگارم

ای فروغم

ای تمام هستی ام

در جان بی جانم
دل نوشته عشق فراموش

این صدا از اوج عشق است

بی طلب می گوید از تو

گوشه چشمی

نیم نگاهی

خنده ای

آغشته کن در دلم این نغمه ها را
دل نوشته عشق فراموش

من بگویم بی تو هستم

ناز چشمت را غمزه کن

با نگاهت دلبری کن ای ترنج بی نشانم

آن پریشان گشته گیسوی تو

همچنان می خواند از سوز دلش

یک نگاه کوچک از تو

می کند دنیا به کامش
دل نوشته عشق فراموش

ای دریغا ای دریغا

این حریص مانده در عشق

مانده در خواب کودکی هایش
دل نوشته عشق فراموش

ای دریغ از این نصیحت های پردرد

که شد خنجر

به روی روح سرگردان عشقش
دل نوشته عشق فراموش

برفت این خاطر از ذهن پریشانم

من شدم مغموم و تنها
دل نوشته عشق فراموش

بار دیگر جام از این می، پر کنم من

تا که باور کرده باشم مانده بودی در کنارم
دل نوشته عشق فراموش

ای رخ زیبای من

گرچه دیدارت شده در خواب من

تکرار هر شب

لیک از خوشی گویم که امشب

با تو خواهم بود

آرام جانم
دل نوشته عشق فراموش

اثر زیبا.ب ( نیلا… )

منبع http://www.parsnaz.ir

ادامه مطلب دلنوشته فراموشی یار

اسمس دپرس

L139480174770 اسمس دپرس

اس ام اس های غمگین و دپرس

اسمت را موج میبرد

خودت را کشتی ، موهایت را باد و یادت را دفتر گم شده ام …

اسمم را سنگی نگه میدارد ، خودم را گوری و یادم را … مهم نیست !

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

موهای سپید

خاطرات انگشتان توست که از یاد گیسوانم نرفته ست !


…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

میان این همه که هستند

همیشه چرا دلم بهانه گیر توست که نیستی هرگز ؟

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را می داند

در ازدحام آدمها و خیابانها دنبال دستهایت می گردم !

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

تنها “غم زندگیم” بدون تو زندگی کردن بود …

حالا دیگر غمی ندارم ، آماده ام برای مرگ !

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

بگو که خواب می بینم بی تو  نفس کشیدن را …

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

این چشم های بی تو را

به کجای این شهر بدوزم که هنوز نرفته باشی !

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

بی تو زیستن چیزی جز مرور مردن نیست !

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

امروز به آنهایی می اندیشم که

روی شانه هایم گریه کردند و نوبت من که شد ، دیگر نبودند …

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

نه خودش موند نه خاطره هاش …

تنها چیزی که مونده جای خالیشه !

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

آرام می آیم همانجای همیشگی ، سر همان ساعت همیشگی

با همان شوق که می شناسیَش با خودم حرف می زنم

برای خودم خاطره تعریف می کنم

و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی !

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

حکایت عجیبی دارد این “اشک”

کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش” !

…::: اس ام اس های غمگین و دپرس :::…

روزی خواهد آمد که دردم را بفهمی

روزی که دیگر هیچ دردی را نمی فهمم !

منبع http://www.parsnaz.ir

ادامه مطلب اسمس دپرس

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

فقط یه ایرانیه که سقف خونش چکه میکنه ولی تلویزیون ۵۸ اینچ تو خونش داره

.

.

.

.

فقط یه ایرانیه که میتونه با الومینیوم لوله های خونشو بپوشونه و تازه کلاسم بزاره

.

.

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

.

.

فقط یه ایرانیه که فکر میکنه اگه فلاشر بزنه حق داره اتوبان رو دنده عقب بگیره و هیشکی هم نباید نزدیکش بشه

.

.

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

Just a funny sms Ayranyh

.

.

فقط یه ایرانیه که هر وقت گوشی میره روی پیغامگیر ناخودآگاه میگه ای بابا رفت رو پیغامگیر و قطع میکنه

بابا برا تو گذاشتن اون پیغامگیر رو :/

.

.

سایت تفریحی برنا

.

.

فقط یه ایرانیه که انقدر استخاره میکنه و فال میگیره تا بالاخره مطابق نظرش بشه

خب مگه مجبورت کردن برو انجامش بده دیگه K

.

.

اس ام اس خنده دار

.

.

فقط یک ایرانی میتونه با بوق ماشین تمامی حرف های بین راهی با دوستانش را بزند و فقط یک ایرانی میتونه بفهمه این زبان رو

.

.

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

Just a funny sms Ayranyh

.

.

فقط یک ایرانی میتونه به جای راهنما از دستش استفاده کنه. حتی اگه سالم باشه راهنماش

.

.

.

.

فقط یک ایرانی میتونه با ماشین خودش بره برای شرکت در ازمون گواهینامه K

.

.

اس ام اس خنده دار

.

.

فقط یک ایرانی میتونه جلوی چشم غریق نجات دوستشو ۲۰ دقیقه زیر آب نگه داره و غریق نجاتم فقط نیشش باز باشه J))

.

.

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

Just a funny sms berna.ir

.

.

فقط یک ایرانی که فکر میکنه اگه موقع وزن کردن خودش شکمشو بده تو وزنش کمتر نشون داده میشه

.

.

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

Just a funny sms Ayranyh

.

.

فقط یک ایرانی که تو ان تا شبکه اجتماعی عضو باشه و همه عکساش فیک باشه :/

.

.

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

.

.

فقط یک ایرانی میتونه رو پله برقی خودش پله ها رو بالا بره

.

.

اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

Just a funny sms Ayranyh

.

.

فقط یک ایرانی میتونه برای این که سفره نزدیکش بشه همه سفره رو بکشه سمت خودش جای این که خودش بره سمت سفره

نوشته اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه اولین بار در پورتال تفریحی برنا | دانلود | عکس | اخبار روز پدیدار شد.

ادامه مطلب اس ام اس خنده دار فقط یه ایرانیه

اس ام اس زیبا

ادعای عشق می کنیم و فراموش می کنیم

رنگ چشمان مادرمان را …

اس ام اس زیبا

sms ziba

از تو ای دوست دلم غافل نیست

این که در سینه من هست

تو هستی دل نیست

اس ام اس زیبا

sms ziba

” زندگى ” کاروانیست زودگذر

آهنگى نیمه تمام و تابلویى زیبا و فریبنده

میسوزد و میسوزاند و هیچ چیز درآن رنگ

حقیقت نمیگیرد جز “خوبی”

 

اس ام اس زیبا

sms ziba

ﺩِﻕ ﮐَــــﺮﺩَﻡ ..

ﭘُﺸﺖِ ﺧَﻨـــﺪﻩ ﻫﺂﯼِ ﺗَﻠﺨـــﯽﮐِﻪ ﻫﯿﭽـــﮕﺂﻩ

ﮐَﺴﯽﺑِﻪ ﺁﻥ ﺷَــﮏ ﻧَﮑـــﺮﺩ !

اس ام اس زیبا

sms ziba

بالا و پایین پریدنم از شوق زندگی نیست

ماهی ,روی خاک چه میکند؟

اس ام اس زیبا

sms ziba

درخت هم گاهی دلتنگ “تبر” میشود

وقتی پرندگان سیم برق رابه او ترجیح میدهند

اس ام اس زیبا

sms ziba

دردها فراموش میشوند..

ولی همدردها هرگز…

اس ام اس زیبا

sms ziba

وقتی دلت گرفت لبخند بزن

به یادکسی که برای دیدن لبخندت بارها دلش گرفت

اس ام اس زیبا

sms ziba

بعضی وقتا بدون اینکه بفهمم

سنگی تو سرم میخوره که

مدتها قبل به آسمون انداخته بودم !

اس ام اس زیبا

sms ziba

چقدر سخت است حال عاشقی که نمی داند

معشوقش نیز هوای او را دارد یا نه . .

اس ام اس زیبا

sms ziba

دوست داشتن را در چشمی بجو که

حتی وقتی بسته است “رویای” تو را خواب ببیند

اس ام اس زیبا

sms ziba

زندگی پانتومیم است

حرف دلت رابه زبان بیاوری باخته ای…

اس ام اس زیبا

sms ziba

تنها پرانتزی که دوست ندارم بسته شود

لبان توست وقتی که میخندی

اس ام اس زیبا

sms ziba

برای باختن چیزی ندارم

ولی به “خاطـــــــــــرت” دست به هر قماری خواهم زد!

اس ام اس زیبا

sms ziba

چقد حس خوبیه که

یکی رو دارم که بهش اعتماد می کنم

و بعدش پشیمون نمی شم

ادامه مطلب اس ام اس زیبا

اس ام اس فلسفی

فرانسیس بیکن :

یک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد

نه اینکه در انتظار آنها بنشیند

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

استون :

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ضرب المثل آلمانی :

برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد

 

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تمام تعقلات و اندیشه های یک مرد

به یک محبت زن نمی ارزد

ولتر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

در هیچ جا و هیچ موقع دشمن نمیتواند به محبت غلبه کند

سیدنی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آنهایی که غم کمتری دارند با خودنمایی بیشتری میگریند

تاسمیت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تبسم دشمن را دوست میکند

نیکولاجرج

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

در قلب خود بنویسید امروز بهترین روز سال است.

امرسون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

یک خنده بهتر از هزار ناله است

کرویل

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای یک مرد هیچ شکنجه ای بالاتر از آن نیست که

قابل ترحم باشد

ناپلئون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شجاعت بزرگترین نشانه انسانیت است

وبستر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شکست باید انرژی خفته ما را بیدار کند

دومن دولان

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بزرگترین مشکلات همیشه در جایی نهفته است که

هرگز انتظارش را نداریم

گوته

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ایجاد یک نام بزرگ آسانتر است تا نگهداری آن

بوته فن

ادامه مطلب اس ام اس فلسفی

جدیدترین استاتوس های غمگین و تکیه دار

7777 350x156 جدیدترین استاتوس های غمگین و تکیه دار

 

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم !

استاتوس های غمگین و تکیه دار

وقتی تن کسی رو زخمی کنی ،  دیگه بعدش نوازش کردنش  فقط دردشو بیشتر می کنه !

استاتوس های غمگین و تکیه دار

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻬﺶ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﺎ ۱۲۳۴ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ۴ﺗﺎ صفر !

به آدمها تکیه نزن !
آدمها هم مثلِ دیوار با زلزله ی نگاه دیگری پشتت را خالی میکنند

استاتوس های غمگین و تکیه دار

اون که از من گذشت ، واسه من درگذشت …
پس روحش شاد و یادش فراموش !

نه ! چشمانم شور نبود …
اگر که آخر کارمان ندامت شد ، دست هایم بی نمک بود !

استاتوس های غمگین و تکیه دار

ﺑﻪ “ﺑﻌﻀﯿﺎ” ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻮﺩﯼ ، ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺶ !

استاتوس های غمگین و تکیه دار

تک پرم نماندی ، خیالی نیست …
دیگری پرپرت میکند !

کافیست جای زخمت را بلد باشند ، آنگاه از اعلاترین نمک برایت مرحم می سازند همان هایی که از جان برایشان مایه می گذاشتی !

هر دو از ته دل می گوییم
من حرف هایم را
تو دروغ هایت را …

استاتوس های غمگین و تکیه دار

به بعضیا ﺑﺎس ﮔﻔﺖ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﯿﻠﯿﺎ خوشم ﻧﻤﯿﺎد ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻄﻮﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ بدم میاد !

استاتوس های غمگین و تکیه دار

اونقد با دلم بازی کردی که دل و روده م به هم پیچید …
ببین ، حالا حالم ازت بهم میخوره !

روی برگ های خاطرات نوشتم دلتنگم ، پائیز شد و خاطرات رنگشون زرد شد و از شاخه های دلتنگی روی سنگفرش آرزوها ریختن تا زیر پای غرور و بی محبتی له بشن !

استاتوس های غمگین و تکیه دار

ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ حتی ﺗﻮ ﮐﻼﺳﺶ ﺭﺍتَم ﻧﻤﯿﺪﻩ …

استاتوس های غمگین و تکیه دار

ما گفتیم ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﯿﻢ ﺍما ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ فکر ﮐﻨﯽ ﮔﻨﺪﻩ ﺍﯼ کوچولو …

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم …

استاتوس های غمگین و تکیه دار

هرجا سخن از اِعتماد است ، خنده ام می گیرد !

تو را نمیبخشم که وقت بودن نبودی
وقت دیدن ندیدی
وقت عاشقی هرزگی کردی
وقت گریه با دیگران خندیدی
تو را هرگز نمی بخشم که هرگز با من نبودی و من به سادگی همه ام با تو بود …

منبع http://cafejok.com

ادامه مطلب جدیدترین استاتوس های غمگین و تکیه دار

اس ام اس عاشقانه زیبا

ghoror2 350x194 اس ام اس عاشقانه زیبا

.
امیدوارم با آمدن پاییز هر برگی که میافته یه دونه از غمهای دلت کم بشه و دیگه هیچوقت ناراحت نباشی
.
اس ام اس عاشقانه زیبا

.
پاییز مرا عاشق می کند ، باران عاشق تر !!!
حالا تو بگو این باران پاییزی با من چه می کند ؟؟؟
.
اس ام اس عاشقانه زیبا

.
من همان برگم که بر روی درخت / لرزم از برد چنین پاییز سخت
در نهایت باید افتاد و گریست / به درخت گفت خداحافظ و رفت
.
اس ام اس عاشقانه زیبا

.
پاییز را دوست دارم به خاطر غریب و بی صدا آمدنش / رنگ زرد زیبا و دیوانه کننده اش / خش خش گوش نواز برگ هایش / صدای نم نم باران های عاشقانه اش / پاییز را دوست دارم به خاطر رفتنش / خیس شدن زیر بارانش !!!
.
اس ام اس عاشقانه زیبا

.

از وقتی رفتی هیچکسی ، همدرد و هم رازم نشد / هیچکسی حتی یک دفعه هم غصه سازم نشد
رفتی ولی بدون هنوز عاشقتم تا پای جون / دل بهاریم عاشقه چه تو بهار چه تو خزون !
.
اس ام اس عاشقانه زیبا

.
بهار چشمانت همیشگیست ! پلک هایت را نبند ، خزان می شوم
.
اس ام اس عاشقانه زیبا

.
برگ سبز درخت معرفت کردگار / برگ زرد درخت معرفت روزگار
.

.
وقتی برگهای پاییز رو زیر پاهات له میکنی ، یادت باشه روزی به تو نفس هدیه میکردن !
.
اس ام اس عاشقانه زیبا

.
زندگی چیدن سیبی است که باید چید و رفت / زندگی تکرار پاییز است ، باید دید و رفت
.

.
خزان بنشست و گل با بادها رفت / چه آسان میشود از یادها رفت
.

.

اس ام اس عاشقانه زیبا

.
به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش / در این پاییز تنهایی تو تنها آشنایم باش
.

.
پاییز زیبا و عروس فصل هاست / برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست / هرچه خواهی آرزو کن فصل فصل قصه هاست
.

.
عمر ما عاقبت ای دوست به سر خواهد رسید / باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید
گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم / بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید
.
اس ام اس عاشقانه زیبا

.
آن بلوط کهن آنجا بنگر ، نیم پاییزی و نیمیش بهار
مثل این است که جادوی خزان تا کمرگاهش با زحمت رفته ست
و از آنجا دیگر نتوانسته بالا برود
شفیعی کدکنی
.

.
زرد است که لبریز حقایق شده است / تلخ است که با درد موافق شده است
شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی / پاییز بهاری است که عاشق شده است

.

.

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد

روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . . .

.

اس ام اس عاشقانه زیبا

.

پاییز تنها فصلیه که از همون اولین روزش خودشو نشون می ده!

کاش همه انسانها مثل پاییز باشن تا از همون روز اول رنگ و روی اصلیشون رو نشون بدن

.

.

باز پاییز است  اندکی از مهر پیداست ؛

حتا در این دوران بی‌مهری , باز هم پاییز زیباست . . .

.

.

برگ سبز درخت، “معرفت کردگار”

و برگ زرد درخت، “معرفت روزگار” است . . .

.

اس ام اس عاشقانه زیبا

.

امیدوارم با آمدن پاییز هر یک برگ که میافته یک دونه از غمهای دلت کم بشه

و دیگه هیچوقت ناراحت نباشی . . .

.

اس ام اس عاشقانه زیبا

.

ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان

بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان . . .

.

اس ام اس عاشقانه زیبا

.

باغبان خویش باش، در چهار فصل زندگی انسان، پاییز کمین کرده است . . .

منبعhttp://cafejok.com

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه زیبا

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

اس ام اس تیکه دار,اس ام اس مفهومی

 اس ام اس

من دلم گرم تو بود
تو سرت گرم دلم

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من
بر تن کن دروغ هایی را که بافتی

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

باید قاب بگیرم حرفهایت را
همه “عکس” شدند !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

یه خط داشت اما هفت خط بود
به همین سادگی …

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

دنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره …
ولی محبت خیانت میاره !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

اینی که من دارم می کشم ، درد بی تو بودن نیست …
تاوان با تو بودنه !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

مشترکم بودی که در دسترس نبودی !
خاموشت کردم تا ابد …

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی
فقط به خاطر خطای دیدم بود

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

هدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که
با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم
“تــــــــــــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

آنقدر خوب هستم که ببخشمت … اما …
آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

از همه جا بوی مهر میاد
از تو هنوزم بوی بی مهری !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

من خیلی “با احساسم”
ولی یادت نره تنفرم یه حسه … !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

می بینی ؟
بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم
که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

هیسسسسسسسس …
کمی آرامترتنها باش و بی صداتر بشکن
آهسته تر سراغش را بگیر !
ممکن است بیدارشود وجدان نداشته اش !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

دل من تنها بود
دل تو اما نه
آفرین بر دل پر مشغله ات
کز سر لطف با دلم بازی کرد

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

عزیزم
شما روی پاهات نمی تونی وایسی چه برسه به حرفات

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

دل شما کاروانسرا نیست
نگذارید دیگران وسط دل شما
خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس
ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

وقتی تن کسی رو زخمی کنی
دیگه بعدش نوازش کردنش  فقط دردشو بیشتر می کنه

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ
ﻭﻟﯽ ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻬﺶ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ
ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﺎ ۱۲۳۴ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ۴ﺗﺎ صفر !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

به آدم ها تکیه نزن
آدم ها هم مثلِ دیوار با زلزله ی نگاه دیگری پشتت را خالی می کنند

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

اون که از من گذشت ، واسه من درگذشت
پس روحش شاد و یادش فراموش !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

نه !
چشمانم شور نبود
اگر که آخر کارمان ندامت شد ، دست هایم بی نمک بود !

اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

منبع:namakstan.ir

 

 

ادامه مطلب اس ام اس تیکه دار معنی‌دار

اس ام اس عاشقانه و احساسی

خدایا مرا چه طعمی آفریدی که

همه از من زود سیر می شوند

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

آنقدر دوست داشتنى هستى که

ایستاده هم به دل مى نشینى

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

به جرم اینکه دلم آه هست و آهن نیست

کسی به جز تو در این روزگار با من نیست

خوش آمدی… بنشین آفتاب دم کردم که

چای دغدغه ی عاشقانه ی من نیست

 

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم

بدجور شکسته ست دلم حال ندارم

درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز

از حس پریدن پرم و بال ندارم

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

آن چیزی که تنگ شده دل است برای تو

و جهان است ، برای من …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

اگه یه زن تو رو اونقدر دوس داشته باشه که

از آرزوهاش به خاطرت بگذره

از خدا یه عمر تازه بخواه…

یه عمر واسه خوشبخت کردنش خیلی کمه!

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

چای هایت را تلخ نخور

یک بار نگاهم کن

تمام قند های دلم را برایت آب میکنم . . .

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

چقدر این صدا برایم آشناست

صدای هق هق گریه آسمان را می گویم

صدای بارش باران را

بارها آن را از اعماق وجودم شنیده ام

صدایی است که رنگ تنهایی دارد و بوی فراق و درد دوری

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی

و دست های خودت خیس نشود

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

زیر باران قدم میزنم و فکر میکنم

تا شاید فرق اشک و آب دیگر معلوم نباشد

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

باران گره گشاست

وقتی تمام پنجره ها اخم کرده اند

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من

در آن لحظه که هیچکس نیست

با من از تو می گوید ولی درد من این است که

دیریست باران نمی بارد

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

به باران دل نبند که هر چهار فصل دیوانه‌ ات خواهد کرد !

اگر ببارد ، از شوق و اگر نبارد ، از دلتنگی

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

سخت است ببازی تمام احساس پاکت را

و هنوز نفهمیده باشی اصلا دوستت داشت ؟

روزگار با ما خوب تا نکرد ، ما را خوب “تا” کرد …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که

هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه و احساسی

اس ام اس عاشقانه

بیتابم و دل برای دیدار تو تنگ است

تقصیر دلم نیست نگاه تو قشنگ است

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تنهایی ، دوری ، دلتنگی ، بغض ، ناله و گریه همه و همه

واسه یه لحظه با تو بودن …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

از پرچین امیدهایت چتری برایم بفرست

من خیس دلتنگی هایت شده ام

 

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

مثل شقایق زندگى کن : کوتاه اما زیبا

مثل پرستو کوچ کن : فصلى اما هدفمند

مثل پروانه بمیر : دردناک اما عاشق

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

زندگی باید کرد ! گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی پایان

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

مدامم مست میدارد،نسیم جعد گیسویت

خرابم میکند هر دم فریب چشم جادویت

منو باد صبا،مسکین ،دو سرگردان بی حاصل

من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

هزاران کلمه در جای خالی ات ریختم اما

جای خالی تو پر نشد

از جنس بی نهایتی

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

اگر چه عاشقی پر شور بودیم

به خود نزدیک و از هم دور بودیم

شب و روز از جدایی می‌سرودیم

من و تو وصله‌ای ناجور بودیم

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

خنده های تـــو آرزوهـــای مـن انـد

بخــند تا برآورده شوند

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بجز دستت ندارم یار دیگر

بجز آیینه بازی کار دیگر

چو بستی چشم را آیینه بشکست

نگاهم کن فقط یک بار دیگر

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بی خیال است ، خیلی بی خیال ؛

همان کسی که تمام خیال من است …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت آتش میگیرم …

مردانگی های تو فیزیک را هم نابود میکند ، من را که دیگر هیچ !

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تقسیم میکنم ، سهم روزهای آینده ام را …

یا در کنار تو یا در یاد تو …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

خورشیدی و گــرمای محبت در دست

با آمدن تــــو مــــاه چشمش را بست

بــــــا سرعت نـــــور سمت تو می آیم

وقتی که چراغ چشمهایت سبز است

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

درون سینه آهی سرد دارم

رخی پژمرده ،رنگی زرد دارم

ندانم عاشقم ؟مستم؟چه هستم؟

همی دانم دلی پر درد دارم

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه

خنده های آخر هفته بیست

 

بیست

 

اگه تو سالی که گذشت خطایی از من دیدین

.

.

.

.

.

حتما خطای دید بوده وگرنه من که خیلی گلم

 

بیست

 

ای کسانی که عید از تهران بیرون رفته اید

لطفا دیگه برنگردید

چون به جزء… ترافیک ….

چند روزه داره بارون و برکت میاد مثل قدیما

هوا هم عالی شده مثل شمال

مردم هم مهربون تر و با فرهنگ تر شدن مثل اروپا

داریم با آمریکا خوب میشیم مثل زمان شاه

باور نکردنیه اما صدای انواع و اقسام پرنده ها هم شنیده میشه

اصلا زندگی و نشاط به تهران برگشته

شما رو به خدا دیگه برنگردید

 

بیست

 

من تصمیم گرفتم تعطیلات عید برم همه جا رو بگردم..

.

.

.

.

.

زیر فرش..زیر تخت..پشت یخچال..

شاید یه پولی چیزی پیدا کردم

از بیکاری بهتره که

 

بیست

 

اونایی که اذر و دی متولد شدن

بدوونن

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

حاصل تعطیلات عیدن

نه عشق :mrgreen:

 

بیست

 

دوست پسراتونو تو دید و بازدیدِ عید

.

.

.

.

.

زن ندن صلوات

 

بیست

 

چهار روز از عید گذشت

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

حالا اگه ماه رمضون بود

الان یه ساعت بیشتر از سحری نگذشته بود !

 

بیست

 

اولین اختلاس سال

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پسرم عیدی هات رو بده مامان برات نگهداره !!

 

بیست

 

امیدوارم

خوشبختى مثل شپش به جونت بیفته!

شادی مثل انگل تو خونت باشه!

سعادت مثل کچلى روسرت بیفته!

موفقیت هم عین سگ پاچت رو ول نکنه!

بیا حالا هی بگو دعات نکردم

 

بیست

 

برای مادرشوهر و خواهرشوهرم عیدی چی بخرم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.الکی مثلا من شاسکولم

 

بیست

 

یه نویسنده که اسمشو فراموش کردم

تو یکی از کتاباش که اسم کتابش نه یادمه نه مهم

ی جمله میگه که عین جمله رو بلد نیستم

ولی مضمونش خیلی حرف جالبی بود که چیزی ازش تو ذهنم نمونده

.

.

.

.

.

.

شما اگر در سال جدید اون جمله رو سرلوحه زندگیت قرار بدی

موفق و پیروز خواهی بود

:-D

 

بیست

 

دوستان گرامی:

در هنگام گرفتن عکس در ایام عید از سفت کردن عضله،

غنچه کردن لب،

نگاه گیرا،

نشان دادن عدد دو،

حضور بی مورد شیشه مشروب،

نشون دادن گوشی اپل،

نشون دادن سوئیچ ماشین،

و زدن عینک آفتابی در فضایی بسته خودداری کنید

و همچنین

استاتوس گذاشتم یه روز خوب و دوستای صمیمی کارای قدیمی

با تشکر

ستاد مبارزه با عقده ای بازی در عکس

 

بیست

 

تو دانشگاه یه همکلاسی داشتیم خیلی بچه افتاده ای بود

اصلا واحد پاس نمیکرد . . .

فقط میفتاد!

 

بیست

 

حتی اگه شاعرا به صراحت میگفتن:

عزیزم دلم واست تنگ شده، بیا بریم بیرون

.

.

.

.

.

.

.

بازم معلمای ادبیات میگفتن منظور شاعر

معشوق الهی و عروج به سمت خدا بوده

 

بیست

 

خیلی دوست دارم بدونم ،

اون دانش آموزایی که همیشه به معلم یادآوری می کردن

آقا این هفته امتحان می خواستید بگیرید …. !

الان به کجا رسیده و چه غلطی می کنه !!!

 

بیست

 

ترجیح میدم تنها باشم و افسوس بخورم

تا اینکه افسوس باشم و تنها بخورم

اشتباه شد

صبر کنین

ترجیح میدم تنهایی افسوس بخورم

تا اینکه افسوس رو تنهایی بخورم

نه وایسا

ترجیح میدم افسوس با تنها بخورم!!!!

فکر کنم بازم نشد

خلاصه بدونین یه ترجیحی میدم

به من اعتماد کنید

 

بیست

 

تو ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭﻗﺘﻰ ﻫﻮﺍ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺳﺖ

ﻫﻴﭻ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﻤﻴﮑﻨﻦ

.

.

.

.

.

.

.

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻴﺸﻦ ﻫﻮﺍ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﺸﻪ , ﺑﺎ ۴ تا ﺯﻧﺎﺷﻮﻥ ﺑﺮﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ

اونام زندگیشون سخته هاااا

 

بیست

 

شاسکوله از کلاس راهنمایی و رانندگی میاد بیرون

بهش میگن: شیرعلی بابات رو مار زده مرده،

میگه: از پشت زده؟

میگن: آره،

.

.

.

.

.

.

میگه :مار مقصره!

 

بیست

 

مسئله هسته‌ای داره فرهنگ مردم رو هم عوض می‌کنه!

به دوستم میگم: خواستگاری‌ات چطور پیش رفت؟

در جوابم میگه:

پیشرفتهای مهمی حاصل شده ولی هنوز ابهامات زیادی باقی مانده!

 

بیست

 

به مامانم می گم:می خوام برم بیمارستان ملاقات خاله.

میگه:تیریپ فامیل دوستی بر ندار پرستار خوشگله امروز شیفتش نیست!

یه همچین دیدی نسبت به من دارند.

 

بیست

 

ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻣﯿﺸﯿﻦ !

ﺣﺎﻻ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﭼﯿﻪ !

ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻡ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮﺩﻡ

 

بیست

 

آقایونی که قیافتون شبیه واشر سر سیلندره پیکان میمونه !

تو رو خدا هرکی ازتون میپرسه زن گرفتی نگین من هنوز دم به تله ندادم

.

بذارید دخترا به مرگ طبیعى بمیرن نه از خنده…

 

بیست

 

لباس ها در اب کوتاه میشوند و برنجها دراز………..

در درازی زندگی لباس باش و در پهنای ان برنج.

اگر عمق این پیام را نفهمیدی بدان که تنها نیستی منم نفهمیدم :|

 

بیست

 

اگه با پورشه بری به خانوما متلک بندازی میشی پسر با نمک!

اما همون متلک و با پراید بری بندازی :|

میشی بی شعور ایکبیری میمون عوضی خر نفهم الاغ زشت گاو بی شخصیت :|

اگه با موتور بری که فحشا ناموسی میشه جاش نیست بگم

 

بیست

 

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺟﻤﻠﻪ :

ﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺯ ﻏﻮﺭﻩ ﺣﻠﻮﺍ ﺳﺎﺯﯼ

ﺭﻭ ﺑﯿﺎﺭﻥ ﭼﺎﺭ ﮐﯿﻠﻮ ﻏﻮﺭﻩ ﺑﺪﻥ ﺩﺳﺘﺶ ،

ﻫﻤﻪ ﻫــــﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻦ،

ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﺨﺎﺩ ﺣﻠـﻮﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻪ ؛

ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﯾﮓُ ﺑﮑﻨﯽ ﺗﻮ ﭼﺸـﺎﺵ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ

 

بیست

 

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﺳﺎ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ

ﻣﺮﯾﺦ ﺍﻟﮑﻞ ﻭ ﯾﺦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﺖ

ﻣﻮﺳﯿﺮ ﻭ ﭼﯿﭙﺲ ﻭ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﺑﺒﺮﯾﻢ !!!!

ﺑﺎﯾﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯼ

 

بیست

 

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭼﺎﻩ ﺯﻧﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺩﯾﺪ ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﮑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺯﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪ ،

ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺣﺸﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ،

ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺭﻭﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ ،

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻥ ﺳﻄﻞ ﺁﺑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﯾﺨﺖ ،

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﯼ؟

ﺯﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ

، ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﺷﺪﻧﺪ .

ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﮑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ،

ﺍﮔﺮ ﺍﺫﯾﺘﺸﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺸﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﮑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮔﻔﺖ : ﺧﺮﻩ ، ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ

 

بیست

 

ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﻭﻥ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ, ﺷﺒﻬﺎ ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯼ؟ ﮔﻔﺖ: ﺳﺘﺎﺭﻩ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻧﻤﯿﺨﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ,,,

.

.

.

.

.

.

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ شاسکول ﮐﻪ ﻓکر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ |:

 

بیست

بیست

 

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻮ یکی از مناطق مرزی ﻣﻌﻠﻤﻪ،

ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﺵ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ :

ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍهید ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺑﺸﯿﺪ؟

هشتاد ﺩﺭﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍهیم ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﺸﯿﻢ،

.

بیست ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍهیم ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺸﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ !!

وطنم، پاره تنم!

 

بیست

 

کسی که دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند

و خیال می کند دیگران انصاف و شعور دارند، احمق نیست، مناعت طبع دارد.

کسی که برای شنیدن حرف ها و شعرها و قصه ها و اثار هنری یک جوان بی تجربه

وقت می گذارد و حوصله به خرج می دهد، احمق نیست، انسان است.

کسی که به موقع می آید و برای با کلاس بودن،

عده ای را منتظر نمی گذارد، احمق نیست، منظم و محترم است.

کسی که به دیگران اعتماد می کند و آنها را سر سفرۀ خود می نشاند

و به خانه اش راه می دهد یا به محفل دوستانه و چای و قهوه ای دعوت می کند

و صمیمانه و دوستانه رفتار می کند، احمق نیست، متواضع و مهربان است.

کسی که کتابهایش را و یادداشت ها

و جزوه هایش را به دیگران می دهد، احمق نیست، مهربان و منصف است.

کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود

و به دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم، احمق نیست. کریم و جوانمرد است.

کسی که از معایب و کاستی های دیگران، درمی گذرد

و بدی ها را نادیده می گیرد، احمق نیست. شریف است.

 

بیست

 

بیسواد کیست؟

بیسواد کسی است که

زندگی ۴۵ درصد مردم ایران در زیر خط فقر (آن هم با آمارهای سال ١٣٩١) را مخالف «عزت» نمی داند

اما مذاکره با امریکا و ١ + ۵ را مخالف عزت کشور می داند.

بیسواد کسی است که

نرخ پنجاه درصدی «شاخص فلاکت» زندگی مردم برایش اهمیت ندارد

اما کراوات بستن یک استاد دانشگاه در سوئیس را مغایر آرمانهای انقلاب می داند.

بیسواد کسی است که

توافق ژنو را «ژنوچای» (مترادف ترکمنچای)و مغایر با ارزشهای اسلامی می داند

اما کاهش سن فحشا به ١٣ سال و قاچاق دختران ایرانی برای تن فروشی در دبی را مغایر با ارزشهای اسلامی نمی داند.

بیسواد کسی است که

با ذره بین بدنبال برجسته کردن معضلات اجتماعی کشورهای اروپایی و امریکا است

اما مرگ سالانه دویست هزار نفر از شهروندان کشور خود را به دلیل اعتیاد و عوارض سوء آن نمی بیند!

بیسواد کسی است که

کسب رتبه سوم از حیث داشتن تورم اقتصادی در میان ١۶١ کشور جهان

و کسب رتبه ١۴۴ از میان ١٧٧ کشور جهان از حیث «فساد اداری» او را شرمنده نمی کند

اما از انگلیسی صحبت کردن و قدم زدن وزیر امور خارجه خشمگین و شرمسار است…

 

بیست

 

 

 

 

 

بیست

 

لباس شستن (مادر شوهر)

یک ویدئو کلیپ بامزه

اینجا ببینید

 

بیست

 

و بازهم دخترها و پسرها

نسخه عربی البته

اینجا ببینید

 

بیست

 

یه بچه بامزه دست داشتنی

اینجا ببینید

 

بیست

 

تبریک سال نو

چشم بادومی ها

اینجا ببینید

 

بیست

 

تقلید صدای کودک

استاده واس خودش

اینجا ببینید

 

بیست

 

ادای علی دایی

اینجا ببینید

 

بیست

 

آواز زیبای بانویی زیبای ایرانی 

طنز نیست ولی جالبه

اینجا ببینید

 

بیست

 

ادامه مطلب خنده های آخر هفته بیست

اس ام اس جدید

بالاخره پایان نامه “دوست داشتنت” تمام شد

اما هنوز اول راهم

چون قرار است برای دفاع جلوی “زندگی” بایستم…

اس ام اس جدید

sms jadid

قیامتی ست از لحظه ای که زنگ تلفن بلند می شود

از جا می پرم تا لحظه ای که

مثل همیشه تو

نیستی!

اس ام اس جدید

sms jadid

مــــــــــــــــرد نیستم…

اما حرفم یکی است…
“تـــــــــــــو”

 


اس ام اس جدید

sms jadid

بی خــــیال “خــــیالت”میــشوم…

همان خــیالی که هیــچوقت ســهم من نبود…

اس ام اس جدید

sms jadid

گآهی هَوس میکنم شمآره ات رآ بگیرَمُ..

دوبآره تپیدنِ این قلبِ لعنتی رآ احسآس کنم..

خیلی وقت است دیگر هیچ چیز

آن رآ نمی لرزآنَد!

جُز شوقِ شنیدن صدایت…

اس ام اس جدید

sms jadid

دوســــــــت داشـــــتنت انـــدازه نــدارد…

حجـــــم نمی خواهد…

وقتــی تـمام کـشور وجــودم

سرزمین حـکم رانی

تــــــوست

اس ام اس جدید

sms jadid

“تـــــــــــــو” نـــــیستی وهــــراسی دردلـــم افــتاده…

حــــال مادر لالـی را دارم که کودکش را

درانبوه جمعیت گم کرده باشد

اس ام اس جدید

sms jadid

عشق را خودم چشم زدم

بس که نوشتمش در شعرهایم

بی آنکه اسپند بچرخانم میان واژه ها …

اس ام اس جدید

sms jadid

می گن پاییــــــــز فـــصل مردن برگ هاست

میدونى!

غم دورى تــــو پـاییز لـحـــــــظه هاى منـــه…

اس ام اس جدید

sms jadid

هوای بوی تنت را کرده ام…

پیراهن جدایی ات بدجور به قامتم گشاد است…

اس ام اس جدید

sms jadid

با کسی که خره بحث نکن…

سوارش شو پیتی کو پیتی کو کن…

اس ام اس جدید

sms jadid

خَســـته ام…

مِـــث ســـــــرباز ازپــُست…

مِــث اَعـــصاب از قُــــرص…

اس ام اس جدید

sms jadid

نبــــــــــــودنــــــت…

فـــــصلها را هم معـــتاد کرد…

اس ام اس جدید

sms jadid

خــــاطــــــــراتت…

باران سربی میشود…

وقتی نیستی می ریزد برسرم…

اس ام اس جدید

sms jadid

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ؟

ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﮯ

ﻧﺰﻧﮯ

ﻧﺰﻧﮯ

ﻧﺰﻧﮯ

ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﯽ

برﯼ ﭘﺸﺖ ﺧﻄﯽ ..

ادامه مطلب اس ام اس جدید

sms jadid

55555 sms jadid

پُشتم را خالی کنی

نمی‌افتم

میمیرم

اس ام اس جدید

sms jadid

دست و پا چلفتی است دلم

هر لحظه یادت می افتد

می شکند

اس ام اس جدید

sms jadid

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را می داند

در ازدحام آدمها و خیابانها بدنبال دستهایت می گردم!

اس ام اس جدید

sms jadid

این چشم های بی تو را

به کجای این شهر بدوزم که هنوز نرفته باشی؟

دلتنگی امانم را بریده بی معرفت …

اس ام اس جدید

sms jadid

هیچگاه فکر نمی کردم

فاصله بینمان آنقدر زیاد شود

که تو بی خیال زندگی کنی

و من با خیالت بیخیال زندگی شوم !

اس ام اس جدید

sms jadid

چه نامردانه رازهایم را فاش کردند

آنان که می گفتند :

بگو تا آرام شوی

اس ام اس جدید

sms jadid

به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم

کاش “میفهمیدی” به مرگ راضی بودم

وقتی که تب می کردم از ندیدنت!

اس ام اس جدید

sms jadid

دیگر حوصله ای نمانده است!

راستی، مگر حوصله هم جزء آن چیزهایی بود که

تو آورده بودی که موقع رفتنت همه اش را بردی؟

اس ام اس جدید

sms jadid

از جان دادن هم سخت تر است

این خنده های مصنوعی !

اس ام اس جدید

sms jadid

این روزها تلخم

دست برداشته ام از توجه بی وقفه به حضور آدمها

پرهیز میکنم از ثبت حضورهایی که ماندگاری ندارند

این روزها تلخ تر از همیشه از همه آدمها بریده ام

اس ام اس جدید

sms jadid

و بعد از رفتنت…

رسم نوازش در غمی خاکستری ، گم شد

هنوز ، آشفته ی چشمان زیبای توام

بـــــــــرگرد

اس ام اس جدید

sms jadid

این روزها مانند گلی شده ام که

هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود

بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد!

اس ام اس جدید

sms jadid

دریا را بی خیال..

زمین هم جواب نمی دهد

دیگر دل به آسمان زده ام !

اس ام اس جدید

sms jadid

هرجای دنیا که میخواهی باش

من احساسم را با همین دست نوشته ها به قلبت میرسانم

اس ام اس جدید

sms jadid

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است

هنگامی که برای یک نفر وقت میگذاری

قسمتی از زندگی ات را به او داده ای که

باز پس نمیگیری

اس ام اس جدید

منبعhttp://www.bisms.ir

ادامه مطلب sms jadid

سخنان دانشمندان

sms falsafi bisms.ir 350x350 سخنان دانشمندان

شب آنگاه زیباست که

نور را باور داشته باشیم

دوروستان


سخنان دانشمندان

تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که

بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم

کیتز

سخنان دانشمندان

نهال دوستی واقعی

آهسته رشد می کند

ژرژ واشنگتن

•سخنان دانشمندان

اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که

هر که را دشمنی نباشد بی قدر و بها باشد

قابوسنامه

سخنان دانشمندان

کم دانستن و پر گفتن

مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

ناپلئون


سخنان دانشمندان

ارزش مرد به ارزشی است که

برای وقت خود قائل می شود

آلبرت هوبارد

سخنان دانشمندان

.

حسن معاشرت است که همسایگی را شیرین می کند

کنفوسیوس


سخنان دانشمندان

خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است

وین دایر


سخنان دانشمندان

انسان جائزالخطاست

بخشاینده خداست

الکساندر پوپ

سخنان دانشمندان

کلمه “نه” در زبان یک زن

به معنی جواب منفی نیست

سر فیلیپ سیدنی

منبعhttp://www.bisms.ir

ادامه مطلب سخنان دانشمندان

اس ام اس زیبا sms ziba

sms ziba bisms.ir 350x282 اس ام اس زیبا sms ziba

ادعای عشق می کنیم و فراموش می کنیم

رنگ چشمان مادرمان را …

اس ام اس زیبا

sms ziba

از تو ای دوست دلم غافل نیست

این که در سینه من هست

تو هستی دل نیست

اس ام اس زیبا

sms ziba

” زندگى ” کاروانیست زودگذر

آهنگى نیمه تمام و تابلویى زیبا و فریبنده

میسوزد و میسوزاند و هیچ چیز درآن رنگ

حقیقت نمیگیرد جز “خوبی”

اس ام اس زیبا

sms ziba

ﺩِﻕ ﮐَــــﺮﺩَﻡ ..

ﭘُﺸﺖِ ﺧَﻨـــﺪﻩ ﻫﺂﯼِ ﺗَﻠﺨـــﯽﮐِﻪ ﻫﯿﭽـــﮕﺂﻩ

ﮐَﺴﯽﺑِﻪ ﺁﻥ ﺷَــﮏ ﻧَﮑـــﺮﺩ !

اس ام اس زیبا

sms ziba

بالا و پایین پریدنم از شوق زندگی نیست

ماهی ,روی خاک چه میکند؟

اس ام اس زیبا

sms ziba

درخت هم گاهی دلتنگ “تبر” میشود

وقتی پرندگان سیم برق رابه او ترجیح میدهند

اس ام اس زیبا

sms ziba

دردها فراموش میشوند..

ولی همدردها هرگز…

اس ام اس زیبا

sms ziba

وقتی دلت گرفت لبخند بزن

به یادکسی که برای دیدن لبخندت بارها دلش گرفت

اس ام اس زیبا

sms ziba

بعضی وقتا بدون اینکه بفهمم

سنگی تو سرم میخوره که

مدتها قبل به آسمون انداخته بودم !

اس ام اس زیبا

sms ziba

چقدر سخت است حال عاشقی که نمی داند

معشوقش نیز هوای او را دارد یا نه . .

اس ام اس زیبا

sms ziba

دوست داشتن را در چشمی بجو که

حتی وقتی بسته است “رویای” تو را خواب ببیند

اس ام اس زیبا

sms ziba

زندگی پانتومیم است

حرف دلت رابه زبان بیاوری باخته ای…

اس ام اس زیبا

sms ziba

تنها پرانتزی که دوست ندارم بسته شود

لبان توست وقتی که میخندی

اس ام اس زیبا

sms ziba

برای باختن چیزی ندارم

ولی به “خاطـــــــــــرت” دست به هر قماری خواهم زد!

اس ام اس زیبا

sms ziba

چقد حس خوبیه که

یکی رو دارم که بهش اعتماد می کنم

و بعدش پشیمون نمی شم

منبع http://www.bisms.ir

ادامه مطلب اس ام اس زیبا sms ziba

سخنان بیل گیتس

sms bill gates 350x350 سخنان بیل گیتس

در این پست مجموعه ای گران بها از سخنان بیل گیتس ثروتمندترین انسان روی زمین را گرد اوری کرده ایم ، برای مشاهده این سخنان در ادامه همراه ما باشید

سخنان بیل گیتس

به نظر من عشق و علاقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است.

من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب بخوانم

سخنان بیل گیتس

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید،

شما از آن شکست نخورده اید ، بلکه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

سخنان بیل گیتس

در زندگی ، همه چیز دادگرانه نیست

بهتر است با این حقیقت کنار بیایید.

سخنان بیل گیتس

یکی از دارایی‌های شرکت ما ، “پندار آدمی” است.

اگر شما همه‌ی ساختمان‌ها و زمین‌ها و انبار لوازم سخت‌افزار

و سایر لوازم گرانبهای دیگر و هر آنچه لمس کردنی باشد را از ما بگیرید

هیچ پیشامدی برای ما رخ نخواهد داد؛

چرا که ارزش شرکت ما به نیروی اندیشه‌ی آدمی بستگی دارد و دیگر هیچ!

سخنان بیل گیتس

ثروتمندترین مرد دنیا دارنده ی چیزهای ملموس نیست.

نه زمین دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و نه سپاهی.

این نخستین بار در تاریخ بشر است که ثروتمندترین مرد دنیا تنها دانش دارد و بس.

سخنان بیل گیتس

بهترین کاری که می کنم این است که

اشتیاقم را با دیگران قسمت می کنم

سخنان بیل گیتس

پیش از آنکه شما متولد بشوید

پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند

و تا به آن اندازه که اکنون به نظر شما می رسد

موجب آزردگی خاطر نبودند

سخنان بیل گیتس

اگر در کارتان موفق نیستید ، پدر و مادر خود را سرزنش نکنید

از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید.

سخنان بیل گیتس

آشپزی در رستوران ها با غرور و شأن شما در تضاد نیست.

پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند

از نظر آنها این کار، یک فرصت بود.

سخنان بیل گیتس

اگر فکر می کنید آموزگارتان سخت گیر است ، بسیار در اشتباه هستید.

پس از استخدام شدن متوجه خواهید شد که

رئیس شما خیلی سخت گیرتر از آموزگارتان است؛

چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد.

سخنان بیل گیتس

مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند.

آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.

سخنان بیل گیتس

پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام

کسی به شما رقم بسیار زیادی پرداخت نخواهد کرد.

به همین ترتیب ، پیش از آن که بتوانید به مقام معاون ارشد،

با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید

باید برای مقام و مزایایش زحمت بکشید

سخنان بیل گیتس

دنیا برای شرافت شما اهمیتی قائل نیست.

در این دنیا از شما انتظار می رود که

پیش از آن که نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید

کار مثبتی انجام دهید.

سخنان بیل گیتس

خیلی جالب است که امروزه می توان درباره موضوعات مختلف مورد علاقه به سراغ کامپیوتر رفت

با وجود کامپیوتر به دست آوردن اطلاعات مورد علاقه و توجه به صورت آنلاین بسیار ساده تر شده است

من معتقدم که داشتن این نوع کنجکاوی درباره جهان به هرکسی کمک می کند پیشرفت کند

فرقی نمی کند تصمیم داشته باشی چه کاری را دنبال کنی.
سخنان گرانبها و آموزنده بیل گیتس

منبع http://namakstan.ir

ادامه مطلب سخنان بیل گیتس

صفحه 1 از 10512345...102030...قبلی »

با کلیک بر روی 1+ از ما حمایت کنید
به اين صفحه امتياز دهيد
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات