پیکرتراشی و لیپوساکشن (سنتی و نوین)

پیکرتراشی و لیپوساکشن (سنتی و نوین) مقدمه لیپوساکشن، لیپکتومی با کمک ساکشن و یا لیپوپلاستی عمل جراحی برداشتن چربیهای زیرپوست بدون نیاز به برشهای سرتاسری جراحی میباشد. لیپوساکشن موجب باریک شدن و فرم دهی مجدد ناحیه بخصوصی از بدن با برداشتن چربی اضافی و بهبود تناسب بدن و پیکرتراشی میگردد. لیپوساکشن در 10 سال گذشته، […]